Apskaitos klasifikavimas


Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos organizavimo pagrindai. Apskaitos skirtingą juridinį statusą turinčiose įmonėse ypatumai. Dokumentų grupavimas. Kasos knyga (fragmentas). Apyvartos žiniaraštis. Buhalterinė apskaita ir dvejybinis įrašas. Pelno (nuostolių) ataskaita (angl. Profit-loss report). Buhalterinis įmonės balansas.

Laisvosios rinkos šalyse, naudojančiose nacionalinių sąskaitų sistemą, skiriamos dvi buhalterinės apskaitos rūšys: valdymo, arba vidinė, ir finansinė, arba išorinė.

Finansinė apskaita (angl. financial accounting) skirta veiklos rezultatų rodikliams nustatyti ir ataskaitoms pateikti. Ji vadinama finansine ir nuo vidinės gali skirtis duomenų tikslumu (pastarojoje leistini ir apytiksliai duomenys, kadangi jos svarbiausias tikslas - operatyvumas). Finansinei apskaitai taikomi apskaitos standartai. Daugelyje laisvosios rinkos šalių sukurti arba kuriami apskaitos standartai, reglamentuojantys buhalterinių ataskaitų rengimą, šiuo požiūriu teigiamai reikėtų vertinti Europos ekonominės bendrijos (EEB) šalių patyrimą. Priėmus Ketvirtąją (1978-07-25) ir Septintąją (1983-06-13) direktyvas, nustatyta pagrindinė EEB buhalterinės apskaitos struktūra, realiai taikoma Vakarų Europos bendrovėse. Paskutinė direktyva, priimta 1989 m. vasario 16d., įpareigoja šalyje dalyvėje įsteigtų filialų įsipareigojimus skelbti metiniuose buhalteriniuose dokumentuose. Taikomi tarptautiniai apskaitos standartai.

Veiklos rezultatų skaičiavimai neįmanomi be planinių skaičiavimų. Pastarieji dažniausia glaudžiai siejami su apskaita, integruojami į ją arba organizaciniu, arba metodiniu požiūriu.

Verslo apskaitą įmonėse reglamentuoja verslo apskaitos standartai, parengti Lietuvos apskaitos instituto (įsigaliojo nuo 2004-01-01). Standartai nustato tik bendruosius apskaitos principus, finansinės atskaitomybės sudėtį ir jos sudarymo reikalavimus. Dalies bendrovių, kurių apyvarta, turtas ir darbuotojų skaičius neviršija tam tikrų rodiklių, finansinės ataskaitos gali būti trumpos. Tokias ataskaitas gali teikti įmonės, dvejus metus iš eilės tenkinančios bent du iš trijų rodiklių: apyvarta neviršija 10 mln. Lt; balansinio turto vertė - 6 mln. Lt, vidutinis darbuotojų skaičius - 15 žmonių.

Verslo įmonėms būdingi apskaitos organizavimo ypatumai, kuriuos lemia jų nuosavybės formos. Apskaitos skirtingą juridinį statusą turinčiose įmonėse ypatumai pateikti 9.1 lent.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, taip pat neribotos atsakomybės juridiniai asmenys

Šaltinis: Martinkus B. ir kt. Vadybos pagrindai. Šiaulių universiteto leidykla, 2010. P.371

Kiekvienam dokumentui būtini tam tikri rekvizitai, be kurių dokumentai negalioja. Privalomi tokie apskaitos dokumentų rekvizitai:

Ūkinių faktų registravimas ir identifikavimas. Kiekvienas ūkinis faktas turi poveikį finansinei įmonės būklei. Apskaitininko uždavinys - užregistruoti ūkinius faktus. Kiekvieną faktą, prieš jį fiksuojant apskaitoje, reikia identifikuoti, t. y. nustatyti, kada faktas įvyko, ar tai ūkinis įvykis, ar operacija. Ūkinis {vykis - tai nuo ūkinių subjektų nepriklausantys ūkiniai faktai, turintys įtakos turtui (pvz., stichinė nelaimė, medžiagų sumažėjimas dėl natūralios netekties ir pan.).

Ūkinė operacija yra tikslinga veikla, siekiant ūkinio rezultato. Ji fiksuojama tuomet, kai faktiškai pakeičia turto ir nuosavybės struktūrą arba apimtį. Ūkinės operacijos fiksuojamos apskaitos dokumentais, kuriems būtini rekvizitai. Apskaitos dokumentas be būtinų rekvizitų neturi juridinės galios. Dokumentai, patvirtinantys ūkinį faktą, vadinami pateisinamaisiais dokumentais. Yra ir patvarkomieji dokumentai, kuriais nurodoma atlikti ūkinę operaciją (pvz., banko čekis pinigams gauti).

Identifikuotas ūkines operacijas reikia įkainoti. Bendrieji apskaitos principai reikalauja visas ūkines operacijas įkainoti turto ir nuosavybės įsigijimo kaina. Buhalterinė apskaita Lietuvoje tvarkoma naudojant galiojantį piniginį vienetą- litą. Operacijos, vykdomos užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojamos nustatytu kursu.

Siekiant apibendrinti ūkines operacijas, jos grupuojamos, t. y. klasifikuojamos. Klasifikuojant naudojamos sąskaitos. Jose grupuojamos vienos rūšies operacijos. Kiekvienai turto ir nuosavybės rūšiai skiriamas atskiras popieriaus lapas - tam tikras apskaitos registras (angį. registre). Duomenys į registrus (sąskaitas) perkeliami iš apskaitos dokumentų. Juose atsispindi sąskaitos objekto pokyčiai, pvz., gavus pinigus, jų kasoje padaugėja, išmokėjus - sumažėja.

  • Microsoft Word 77 KB
  • 2016 m.
  • 15 puslapių (4636 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Apskaitos klasifikavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Apskaitos klasifikavimas. (2013 m. Gruodžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-klasifikavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 21:31
×