Apskaitos konspektas (2)


Apskaitos esmė ir uždaviniai. Finansinės ir valdymo apskaitos rūšių palyginimas. Tikslai . Informacijos vartotojai. Mato vienetai. Tyrimo objektas. Tas. Europos ekonominės bendrijos direktyvos (EBD). Apskaitos pastovumo principas . Pajamų bei sąnaudų kaupimo principas. Apskaitos organizavimas įmonėje ir apskaitos tarnyba. Reikalavimai taikytini apskaitininkams. Aplaidi ir apgaulinga apskaita. Apskaitos organizavimas, naudojant kompiuterį. II Tema. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Ūkinės veiklos ciklas. Schema 2 Turto klasifikavimas. Turto samprata apskaitoje. Pagal naudojimo laiką ūkinėje veikloje turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiu turtu laikomas tas, kurio naudingo eksploatavimo laikas ilgesnis už vieną ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitinis laikotarpis – tai valdžios organų nustatytas laikotarpis, kuriam pasibaigus, apskaičiuojamas įmonės ūkininkavimo rezultatas – pelnas arba nuostolis. Skirtumą tarp uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų valstybė apmokestina.Todėl labai svarbu palyginti to paties ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas. Nuosavybės esmė apskaitoje. K 4486 Kitos mokėtinos sumos 40. Nematerialus . Ilgalaikis turtas tai materialusis bei nematerialusis turtas, kuris. K 4486 Kitos mokėtinos sumos. K 4461 Mokėtinas darbo užmokestis. IMT įsigijimas. D 1240 Mašinos ir įrengimai – įsigijimo savikaina 1 200. D 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina 60. K 4486 Kitos mokėtinos sumos 70. D 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina 57. K 4486 Kitos mokėtinos sumos (automobilis išsimokėtinai) 57. D 630 Palūkanų sąnaudos. K 4486 Kitos mokėtinos sumos (palūkanos). K 271 Sąskaitos bankuose 12. D 630 Palūkanų sąnaudos. K 4486 Kitos mokėtinos sumos (palūkanos). D 4486 Kitos mokėtinos sumos (palūkanos). D 6004 Netiesioginės gamybos išlaidos ar 2012 Nebaigta gamyba. K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas 89. K 1211 Pastatai ir statiniai – perkainojimas 37. D 2011 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai. D 2011 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai” (metalo laužas). K 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina 80. D 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 5. D 6118 Kitos bendrosios sąnaudos 20. K 1211 Pastatai ir statiniai – perkainojimas 150. K 1211 Pastatai ir statiniai – perkainojimas 100. K 4461 Mokėtinas darbo užmokestis. D 6002 Pirkimai 15. D 443 Skolos tiekėjams 15. D 636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 1. D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 15. Taikan
  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 144 KB
  • 2013 m.
  • 87 puslapiai (25532 žodžiai)
  • Apskaitos konspektas (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Apskaitos konspektas (2). (2013 m. Birželio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 21:56
×