Apskaitos konspektas


Apskaitos spera. Verslo apskaitos standartu paskirtis. Verslo apskaita spera. Perleidus turta didesne nei jo likutine verte. Finansiniu ataskaitu esme. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė.

Finansinės menedžmento apskaitos duomenų vartotojai, kas jie? Principai naudojami apskaitoje pagal verslo apskaitos standartus. Ba esmė? Dvejybinio įrašo taisyklės. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Sintetinių ir analitinių sąskaitų paskirtis. Finansinių ataskaitų esmė ir paskirtis. Įmonės gautinos sumos ir skolinta nuosavybė? Didžiosios knygos paskirtis? Apibūdinti uždaromąsias – sąskaitas, įvardinti jų panaudojimo galimybes? Verslo apskaitos standartai ir jų naudojimas ba, privalumai ir trūkumai? Koreguojančių įrašu esme, jų paskirtis? Dokumentu rekvizitai,suteikiantys dokumentui juridine galia pagal bai? Kada įmonė registruojasi pvm mokėtoja? Apibūdinti sąvokas: „pirkimo pvm, pardavimo pvm ir pvm atskaita“. Pvm atskaitos tikslinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto perleidimų, netekimų ir nurašymų apskaita. Atsargų apskaitos būdai. Atsargų įkainojimo būdai. Inventorizacijos esmė apskaitoje. Atsargų apskaitos ypatumai prekyboje ir gamyboje. Kokios deklaracijos pateikiamos valstybinei mokesčių inspekcijai? Apibūdinkite tiesiogines ir netiesiogines pajamas? Rezervai kas tai, jų sudėtis. Įstatinis kapitalas. Jo įforminimas buh. Apskaitoje. Pelno paskirstymas ba. Labdara jos suteikimo galimybės pagal pelno mokesčio įstatymą. Klausimas buhalterinio ciklo uždarymas kas tai? Privalomasis rezervas. Pinigų srautų ataskaita.

Dažniausiai įmonės nelaukia, kol turtą visiškai nudėvės, bet perleidžia tretiesiems asmenims, pačios įgydamos naujas našesnes gamybos priemones. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo kaina priklauso nuo šio turto techninės būklės bei paklausos rinkoje. Todėl ilgalaikis turtas gali būti perleistas už kainą, lygią jo likutinei vertei, už kainą, didesnę negu likutinė vertė arba net mažesnę negu likutinė vertė. Perleidus ilgalaikį turtą už kainą, kuri yra didesnė nei to turto likvidacinė vertė, uždirbamos pajamos. Likviduojant nereikalingą turtą, kai jo likvidacinė vertė būna didesnė ar mažesnė už turto sumą, gautą po likvidavimo, registruojama pagautė arba netekimai. Kai dar nenudėvėtas turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims, įmonės vadovai gali uždirbti pelno arba patirti nuostolio. Šie veiklos rezultatai priskiriami įmonės investicinei veiklai. Ilgo naudojimo turtas parduodamas, o šios operacijos rezultatai atspindimi Tipinės ar Kitos veiklos sudėtyje tik tuomet, jeigu šis turtas visiškai nebuvo nudėvimas, kadangi jis buvo užregistruotas ne ilgalaikio turto sąskaitose. Jeigu turtas buvo užregistruotas kaip ilgalaikis pirmosios klasės sąskaitose, jis nebegali būti parduotas, o gali būti tik perleistas tretiesiems asmenims. Tokios operacijos rezultatas traktuojamas kaip įmonės investicinės veiklos pajamos arba sąnaudos. Taigi galimi trys ilgalaikio materialiojo turto perleidimo operacijos rezultatai. Pirmuoju atveju, perleidus ilgalaikį turtą už kainą, lygią likutinei turto vertei, fiksuojamas tik ilgalaikio materialiojo turto pakeitimas į kitą turtą, dažniausiai- pinigus. todėl savininkų nuosavybė dėl to nesikeičia. Jeigu ilgalaikis turtas perleidžiamas už didesnę ar mažesnę kainą negu jo likutinė vertė, apskaitoje toks skirtumas daro įtaką veiklos rezultatams. Skirtumas tarp likutinės vertės ir perleidimo kainos uri būti registruojamas kaip investicinės veiklos pajamos arba investicinės veiklos sąnaudos.

  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2012 m.
  • 8 puslapiai (4515 žodžiai)
  • Tadas
  • Apskaitos konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Apskaitos konspektas. (2012 m. Balandžio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 23:06
×