Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje


Imones veiklos apskaita. Apskaitos kursiniai darbai. Administracinės sąnaudos. Imones veiklos sanaudos. Imones veiklos apra6ymas apskaitoje. Sanaudu apskaita x imoneje. Sanaudos kursinis darbas. Sanaudu apskaita prekybineje imoneje. Periodiskai apskaitomas atsargu budas. Sanaudu apskaita uab x imoneje.

Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Pajamų, sąnaudų ir kainų priklausomybė. Veiklos sąnaudų sudedamosios dalys. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialojo turto amortizacija. Įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita uab „x“. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolių) ataskaita bei jos reikšmė. Uab ,,x” pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.

Veiklos sąnaudų susidarymas turi būti susijęs su įmonės turto ar kitų įmonių bei asmenų jai teikiamų paslaugų sunaudojimu ar įmonės įsipareigojimų kitoms įmonėms padidėjimu. Veiklos sąnaudų sąskaitose kaupiamos tik ataskaitiniu laikotarpiu pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos, todėl jos kartais vadinamos laikinomis sąskaitomis.

Veiklos sąnaudos skirstomos į

1.Pardavimų sąnaudas;

2.Bendrąsias administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudos - tai visos sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo bei paslaugų užsakymų gavimu: prekybos patalpų nuoma ar prekybos darbuotojų darbo užmokestis bei kitos pardavimo sąnaudos. Bendrosios administracinės sąnaudos - per ataskaitinį laikotarpį patirtos valdymo išlaidos: administracijos personalo darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas, ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija bei kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė apskaičiuojama pasirinkus taikyti vieną iš keturių nusidėvėjimo metodų:

•tiesiogiai proporcingas (tiesinis);

•produkcijos;

•metų skaičiaus;

•dvigubas – mažėjančios vertės.

Įmonės veiklos ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas (pelnas ar nuostolis) turi būti nustatytas patikimai. Tam reikia palyginti šio laikotarpio pajamas su joms uždirbti padarytomis sąnaudomis. Vakarų šalyse pagal apskaitos periodiškumą susiklostė du atsargų apskaitos būdai:

1)Nuolat apskaitomų atsargų būdas;

2) Periodiškai apskaitomų atsargų būdas.

Nuo įmonėje taikomos kainų politikos, nuo savikainos apskaičiavimo metodo priklausys ir įmonės veiklos rezultatas bei patiriamos įmonės sąnaudos pajamoms uždirbti ataskaitiniu laikotarpiu.

UAB ,,x” ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą skaičiuoja kas mėnesį, taikydama tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Ilagalaikis nematerialus turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporciną (tiesinį) amortizacijos apskaičiavimo metodą.

Praktiškai išnagrinėjus UAB ,,x” bendrąjį žurnalą, sąskaitas bei judėjimą sąskaitose ir pelno (nuostolių) ataskaitą, matome, kad UAB ,,x” per 2006 m. parduotų prekių savikainai nepriskirtinų sąnaudų buvo susidarę už 592014 Lt. 2007 m. įmonės veikla išsiplėtė , todėl ir šių sąnaudų suma padidėjo iki 632790 Lt per metus: iš jų 43589 Lt buvo patirtą parduodant prekes, o 589201 Lt organizuojant visos įmonės veiklą.

  • Microsoft Word 141 KB
  • 2012 m.
  • 31 puslapis (5936 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raimonda
  • Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje. (2012 m. Gegužės 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-kursinis-darbas-veiklos-sanaudos-imoneje.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 27 d. 10:25
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo