Apskaitos pagrindų individualus darbas (2)


Apskaitos namų darbas.

Įvadas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys apskaitos dokumentų rengimo, naudojimo ir saugojimo tvarką. Prekių grąžinimo aktas. Kasos knyga. Inventorizacijos atlikimo tvarka, rezultatų dokumentavimas. Inventorizacijos objektų apibūdinimas ir pasirengimas jų inventorizacijai. Įmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos rezultatų įforminimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Individualaus darbo tikslas:

Išsiaiškinti apskaitos dokumentų paskirtį, pagrindinius rekvizitus, naudojimo tvarką ir saugojimo reikalavimus. Taip pat išsiaiškinti inventorizacijos esmę, jos organizavimo ir vykdymo tvarką. Išanalizuoti atskirų inventorizacijos objektų inventorizacijos rezultatų dokumentavimo tvarką. Bei praktinėje užduotyje pavaizduoti ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pasikeitimus.

Darbo uždaviniai:

Aptarti norminius dokumentus, reglamentuojančius apskaitos dokumentų rengimo, naudojimo ir saugojimo tvarką;

Parengti bei aptarti prekių grąžinimo akto paskirtį, pagrindinius rekvizitus, naudojimo tvarką ir saugojimo reikalavimus;

Parengti bei aptarti kasos knygos paskirtį, pagrindinius rekvizitus, naudojimo tvarką ir saugojimo reikalavimus;

Išsiaiškinti inventorizacijos objektų apibūdinimus bei pasirengimą jų inventorizacijai, įmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos rezultatų įforminimą;

Atlikti individualią praktinę užduotį (2 variantą).

Prekių grąžinimo aktas priskiriamas laisvos formo dokumentams. Todėl įmonės šio dokumento formą ir rekvizitų išdėstymą nusistato pačios (žr. 1 priedą).

Prekių grąžinimo aktas naudojamas pirktoms ar įsigytoms prekėms, kurios neatitinka pirkėjo reikalavimų ir dėl to grąžinamos pardavėjui, dokumentuoti. Prekių grąžinimo aktas išrašomas kai:

Prekių grąžinimas įforminamas pardavėjo išrašomu kreditiniu dokumentu, o jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas, prekių grąžinimą šalių susitarimu gali įforminti ir prekių pirkėjas, išrašydamas laisvos formos debetinį dokumentą. Prieš išrašant kreditinį arba debetinį dokumentą, būtina tinkamai įforminti prekių grąžinimo priežastį, aptarti grąžinimo galimybę bei sąlygas. Todėl prekių grąžinimą rekomenduotina įforminti laisvos formos prekių grąžinimo aktu. Vėliau ši ūkinė operacija dokumentuojama kreditiniu arba debetiniu apskaitos dokumentu.

Aktas surašomas dviem egzemplioriais: pirmasis perduodamas prekių tiekėjui, o antrasis lieka jį surašiusios įmonės buhalterijoje.

Prekių grąžinimo akto surašymo data ir numeris;

Nurodomas įrašo dokumente eilės numeris.

Įrašomas grąžinamos prekės kodas, nomenklatūrinis numeris ar kiti jų indentifikavimą palengvinatys duomenys.

Įrašomas grąžinamos prekės matavimo vienetas (vienetais, litrais ir pan.).

Nurodoma grąžinamos prekės vieneto kaina (be PVM mokesčio). Nurašoma nuo prekės įsigijimo dokumentų (pirkimą patvirtinančio dokumento, pvz. PVM sąskaita faktūra).

Įrašoma bendra grąžinamų prekių vertė (suma) be PVM mokesčio.

Nurodomas PVM tarifas (dažniausiai 21%).

Nurodoma PVM suma, kiekvienai grąžinamai prekių pozicijai atskirai.

Nurodoma grąžinamos prekės suma su PVM mokesčiu.

Nurodomos visos anksčiau išvardintos sumos, visoms grąžinamoms prekėms (bendra suma).

Nurodoma kuri šalis ir per kiek laiko, akto pagrindu, išrašys kreditinį ar debetinį apskaitos dokumentą.

Jei buvo sudaroma komisija, nurodomi narių vardai, pavardės, pareigos. Jei komisija sudaroma nebuvo, pasirašo pirkėjo atstovas (pvz. sandėlininkas) grąžinantis prekes ir pardavėjo atstovas.

Prekių grąžinimo aktą tvirtina vadovas arba vadovo įgaliotas asmuo.

Prekių grąžinimo akto rekomenduojami papildomi rekvizitai:

Nurodomi pardavėjo atstovai dalyvaujantys komisijoje, kuri nustatė, jog prekės yra grąžintinos.

Nurodomi pirkėjo atstovai, dalyvaujantys komisijoje, kuri nustatė, jog prekės yra grąžintinos.

Išrašoma atlikto prekių inventorizavimo arba prekių priėmimo data ir akto numeris.

Surašomose komisijos išvadose būtina nurodyti, iš kokios įmonės, kada ir pagal kokį dokumentą buvo gautos grąžintinos prekės.

 • Apskaita Namų darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Kristina
 • 13 puslapių (2947 žodžiai)
 • Kolegija
 • Apskaitos namų darbai
 • Microsoft Word 31 KB
 • Apskaitos pagrindų individualus darbas (2)
  10 - 8 balsai (-ų)
Apskaitos pagrindų individualus darbas (2). (2016 m. Gegužės 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-pagrindu-individualus-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:24