Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas


Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB „Užuolaidų studija“ veiklos apžvalga. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė UAB „Užuolaidų studija“. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas uždaroje akcinėje bendrovėje. Buhalterinės apskaitos metodų, taikomų ūkio subjekte, analizė. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės metodų pagrindimas. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas. Faktinių ir parengtų ataskaitų palyginimas ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Priedų sąrašas.


Darbą sudaro 2 dalys: Pirmoje dalyje išanalizuotas Lietuvos (ir ES) reglamentavimas bei taikoma apskaitos politika ūkio subjekto lygmenyje. Antroje dalyje susisteminti metodai ir būdai taikomi apskaitos sritims UAB “Užuolaidų studija” bei apibendrinti Verslo apskaitos standartuose ir pelno mokesčio įstatyme leidžiami taikyti metodai bei pagrįstos jų taikymo galimybės UAB “Užuolaidų studija”. Registruojamos ūkinės operacijos, sudaromi apskaitos dokumentai ir registrai bei parengiama finansinė ir mokestinė atskaitomybė. Palyginta UAB “Užuolaidų studija” taikytų ir parengtų ataskaitų bei taikytų apskaitos metodų ir būdų įtaka UAB “Užuolaidų studija” veiklos rezultatams.

Pagrindinė išvada ir pasiūlymai: vadovai, formuodami apskaitos politiką kartu gali įtakoti ūkio subjekto veiklos rezultatus. Tačiau pasirinkti metodai (būdai) privalo atspindėti realiai vykstančias ūkines operacijas. Todėl apskaitos informacijos patikimumas išlieka svarbiausiu tikslu.

THE ACCOUNTING POLICY AND FINANCIAL AND TAX REPORTING OF UAB “UŽUOLAIDŲ STUDIJA”

The final work consists of: 11 tables, 3 paintings, 20 literature, 4 E-additives.

Relevance: With a view to carrying the information needs of consumers and accounting policy, the imposition of accounting documentation and data transfer to the records of the procedures, methods and techniques that best reflect the transactions carried out, to ensure that accounting statements contain adequate information to consumers, resulting in time and reliable.

Topic: to create the financial and tax reporting, assessing the use of selected accounting methods influence.

Objectives: 1) an overview of basic accounting regulatory provisions in Lithuania and the EU, 2) analyze the regulation of the accounting entity (body) level, and 3) evaluate the entity's accounting policies used in the fields of theory based on the potential application of techniques (methods), 4) using specific methods (ways) in accounting, to be used to determine the documents and records, record transactions and prepare financial and tax reporting, 5) and compared to actual reports and evaluate the accounting policies of the ways (methods) influence.

Applied methods: information analysis, comparison, analysis of the potential indicators of the dynamics and structure, deviation analysis, comparative analysis of financial indicators. This study was performed using UAB “Užuolaidų studija” accounting software demo version.

The main conclusion and recommendations: The leaders, together forming the accounting policies may affect the entity's performance. However, the chosen methods (ways) to reflect actual transactions taking place. Therefore, the reliability of accounting information remains a key objective.

Temos aktualumas: buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti, jog finansinėse, mokestinėse ir statistinėse bei valdymo ataskaitose pateikiama informacija būtų tinkama vartotojams, gaunama laiku ir patikima. Vadinasi, kiekvienas balanso ir pelno nuostolio elementas, t.y. ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, nuosavybė, įsipareigojimai, pajamos bei sąnaudos turi būti registruojamos laikantis bendrųjų buhalterinės apskaitos principų, standartų, apmokestinimo taisyklių ir ataskaitų sudarymo reikalavimų. Kadangi Lietuvoje nustatytas daugiavariantis reglamentavimas, o praktikoje pastebimas per menkas vadovybės dėmesys formuojant buhalterinės apskaitos politiką, todėl nėra apsvarstomi galimi taikyti buhalterinės apskaitos būdai ir metodai ir jų įtaka. Atsižvelgiant į apskaitinės informacijos vartotojų poreikius ir buhalterinės apskaitos politikoje nustačius buhalterinės apskaitos dokumentų rengimo ir duomenų perkėlimo į buhalterinės apskaitos registrus tvarkas, taikant metodus ir būdus, geriausiai atspindinčius vykdomas ūkines operacijas, būtų užtikrinama, kad buhalterinės apskaitos ataskaitose pateikiama informacija būtų tinkama vartotojams, gaunama laiku ir patikima.

  • Microsoft Word 199 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (9863 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erika
  • Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas. (2017 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-politika-ir-finansiniu-bei-mokestiniu-ataskaitu-sudarymas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 01:27
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo