Apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms


Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jų įtaka finansinėms ataskaitoms. Išvados. Literatūros sąrašas.


Apskaitos politika – tai būdas pačioms įmonėms nustatyti sau patogią tvarką apskaitoje. Todėl apskaitos politikai yra skiriamas didelis dėmesys visų šalių apskaitininkų, kadangi apskaitos politika gali smarkiai nulemti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, ji turėtų būti rengiama ne tik vadovaujantis verslo apskaitos standartais, bet svarbiausia, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį.

Darbo problema. Kadangi negalima tiksliai ir teisingai parodyti bei pasitikėti visų skirtingų įmonių finansine atskaitomybe, apskaičiuojant vadovaujantis bendrosiomis apskaitos taisyklėmis, todėl įmonė turi pasirinkti tokia apskaitos politiką, kuri teisingai atspindėtų įmonės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Darbo objektas – apskaitos politika.

Darbo tikslas – išanalizuoti apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms.

Darbo uždaviniai:

2. Pateikti apskaitos politikos sudedamas dalis ir jų reikšmingumą;

3. Pateikti apskaitos politikos pasirinkimą lemiančius veiksnius ir jų įtaka finansinėms ataskaitoms.

Pagrindiniai literatūros šaltiniai. Rašant šį seminarinį darbą buvo naudotos lietuvių autorių publikacijos, mokymosi ir metodinėmis priemonėmis.

Įvertinant šiuos skirtumus, galima teigti, kad neseniai iš užsienio atėjęs terminas „apskaitos politika“ gali būti taikomas ne tik kalbant apie visą valstybę, bet ir apie įmonę ir suprantamas kaip jų pasirinktas dalykas (K. Rudžionienė, R. Kanapickienė, 2006).

„Apskaitos politikos“ terminas vartojamas teisiškai įtvirtintas tik nuo 2002 metų sausio 1 d., įsigaliojus Buhalterinės apskaitos įstatymui (2001). Įstatymas numato, kad ūkio subjekto vadovas pasirinktų apskaitos politiką ir ją įgyvendintų, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais, todėl įmonių vadovams ir buhalteriams tapo būtina perprasti apskaitos politikos sąvoka.

Apskaitos, taisyklės, jos tvarkymo priemonių, būdų ir metodų visuma, glaudžiausiai susieta bei suderinta su strateginiais įmonės tikslais. Ja remiantis formuojama apskaitos informacija, skirta jos vartotojams, įmonės ir jos padalinių vadovams, savininkams (akcininkams), investuotojams, kreditoriams, valstybinėmis institucijomis ir kt. (K. Rudžionienė).

Ūkio subjekto konkretūs apskaitos metodai, principai, susitarimai, praktika ir taisyklės skirti finansinei atskaitomybei sudaryti, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų elementų pripažinimo kriterijai, vertinimo būdai ir kt.; turi formavimo, atskleidimo, keitimo stadijas; turi būti atskleista finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (Apskaitos sąvokos)

  • Apskaita Referatas
  • Microsoft Word 92 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2162 žodžiai)
  • Janina
  • Apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms
    10 - 4 balsai (-ų)
Apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms. (2016 m. Vasario 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-politikos-itaka-finansinems-ataskaitoms.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 15:50
×