Apskaitos praktinis darbas


Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos politika Uab „Paslauga“. Uab „Paslauga“ piniginio turto apskaita. Įmonės piniginio turto apskaita kasoje. Įmonės negrynųjų pinigų apskaita. Darbo apmokėjimo apskaita. Pajamų apskaita. Mokesčių apskaita. Finansinių rezultatų apskaita ir finansinė atskaitomybė. Finansinių rezultatų analizė. Taikomoji kompiuterinė programa. Pradinių duomenų įvedimas. Operacijų registravimas. Suvestinės ataskaitos. Išvados bei pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiuolaikinėmis sąlygomis įmonės steigėjui labiausiai yra svarbūs apskaitos dokumentai, kadangi netinkamas ar net klaidingas jų tvarkymas užtraukia ne tik administracinę baudą, bet ir kai kuriais atvejais baudžiamąja atsakomybę. Todėl įmonės vadovybė didelį dėmesį turi skirti tinkamam įmonės apskaitos tvarkymui. Kiekviena ūkinė operacija turi būti ne tik tinkamai įkainota, bet ir užregistruota į tiksliai parinktą sąskaitą. Dėl padarytų klaidų ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas gali būti labai iškraipytas. Taigi įmonės buhalteriai, kurie ir yra atsakingi už apskaitos tvarkymą, turi tiksliai žinoti kiekvienos sąskaitos objektą ir tinkamai jį priskirti konkrečiai grupei.

Buhalteriui labai svarbu žinoti pagrindinius apskaitos pricipus taikomus įmonėje, todėl darbe bus išanalizuota įmonės apskaitos politika, piniginio turto apskaita, darbo apmokėjimo apskaita, pajamų apskaita, finansinių rezultatų apskaita ir finansinė atskaitomybė, mokesčių apskaita, finansinių rezultatų analizė, bei taikomoji kompiuterinė programa, nurodant bendrus apskaitos principus, bei pateikiant ataskaitas. Darbe bus analizuojami UAB „Paslauga“ taikomi apskaitos principai.

Darbo tikslas – išnagrinėti pagrindinius apskaitos principus UAB „Paslauga“

Darbo uždaviniai:

1.Susipažinti, bei trumpai aprašyti įmonės apskaitos politiką.

2.Išanalizuoti įmonės piniginio turto apskaitą.

3.Išnagrinėti įmonės darbo apmokėjimo apskaitą.

4.Išanalizuoti įmonės pajamų apskaitą.

5.Išanalizuoti įmonės teikiamos finansinės atskaitomybės ataskaitas.

6.Išanalizuoti įmonės mokamų mokesčių apskaitą, pripažinimą, bei deklaravimą.

7.Išanalizuoti įmonės finansinius rezultatus bei pateikti išvadas apie įmonės veiklą.

8.Išnagrinėti kaip įmonė tvarko buhalteriją buhalterinės programos pagalba.

9.Pateikti praktinius pavyzdžius įmonės operacijų, dokumentus, ataskaitas, registrus.

Apskaitos praktinis darbas. (2014 m. Balandžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-praktinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:12