Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema


Apskaitos skaidrės.

Tema. Tikslas. Pasiekimai. Apskaitos tvarkymas. Apskaitos metodas. Apskaitos metodo elementai. Reglamentavimas. Apskaitos objektai. Sąskaitų sistema. Sąskaitų klasifikavimas pagal ekonominį turinį. Sąskaitos dalys. Įrašai turto sąskaitose. Įrašai nuosavybės sąskaitose. Įrašai sąnaudų sąskaitose. Įrašai pajamų sąskaitose. Įrašai sąskaitose. Dvejybinio įraš0 esmė. Sąskaitų korespondencija. Buhalterinis įrašas. Buhalterinių įrašų rūšys. Sąskaitų rūšys. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano struktūra. Sąskaitų duomenų panaudojimas. Apskaitos dokumento esmė. Privalomieji rekvizitai. Dokumentų surašymas. Patikslinamieji dokumentai. Kas rašo dokumentus? Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų apyvarta. Apskaitos registro esmė. Duomenų registravimas apskaitos registruose. Apskaitos registrų klasifikavimas. Inventorizacija. Inventorizacija privaloma. Inventorizacijos tvarka. Inventorizacijos rūšys.


IŠSIAIŠKINTI APSKAITOS PROCESO NUOSEKLUMĄ REGISTRUOJANT INFORMACIJĄ APSKAITOJE Uždaviniai: išsiaiškinti buhalterinės apskaitos objektus; išsiaiškinti buhalterinės apskaitos sąskaitų esmę ir jų turinį; išsiaiškinti dvejybinio įrašo esmę; susipažinti su informacijos registravimo sąskaitose nuoseklumu, sąskaitų uždarymu ir informacijos perkėlimu į finansines ataskaitas.

STUDENTAI TURI: žinoti kas yra apskaitos objektai ir kaip daromi įrašai atskirų apskaitos objektų buhalterinėse sąskaitose žinoti dvejybinio įrašo esmę ir mokėti jo pagalba ūkines operacijas užregistruoti buhalterinėse sąskaitose pagal buhalterinių sąskaitų duomenis mokėti sudaryti finansines ataskaitas.

Apskaitos metodas – visuma būdų bei priemonių, skirtų apskaityti ūkinėms lėšoms, jų susidarymo šaltiniams, ūkiniams procesams ir jų rezultatams tai svarbiausių apskaitos elementų, kurie nulemia apskaitos tvarkymo sistemą, visuma.

Apskaitos metodo elementai: Dokumentavimas ūkinių operacijų įforminimas dokumentais Sąskaitos ir dvejybinis įrašas (arba paprastasis įrašas) būdas įvykusioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, grupuoti bei atvaizduoti, siekiant nuolat juos kontroliuoti Įkainojimas tam tikrų apskaitos objektų vertinis išmatavimas Inventorizavimas turimų materialių, nematerialių bei finansinių išteklių ir įsipareigojimų patikrinimas natūroje.

Kalkuliavimas pagamintos produkcijos ir kitų materialinių vertybių savikainos nustatymo būdas Finansinės ataskaitos ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

Sąskaitos vienoje iš dalių (debete ar kredite) įrašytas apskaitos objekto dydis laikotarpio pradžioje vadinamas pradiniu likučiu. Bendroji debeto skilties (dalies) operacijų suma vadinama debeto apyvarta, o bendroji kredito skilties (dalies) operacijų suma vadinama kredito apyvarta.

  • Apskaita Skaidrės
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Jonas
  • 50 puslapių (1709 žodžiai)
  • Apskaitos skaidrės
  • MS PowerPoint 493 KB
  • Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema
    10 - 7 balsai (-ų)
Apskaitos procesas, objektai ir sąskaitų sistema. (2016 m. Vasario 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-procesas-objektai-ir-saskaitu-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 13:50