Apskaitos testas Nr. 2


Reklamos tikslais panaudota įmonės produkcijos suma pelno (nuostolių) ataskaitoje. Atspindima. Ilgalaikis turtas balanse turi būti fiksuojamas. Debitorinis įsiskolinimas į abejotinų skolų sudėtį perkeliamas. Parduotų prekių gražinimai ir nukainojimai apskaitomi. Trumpalaikis turtas, tai turtas, kuris. Pagal suteikiamas teises akcijos skirstomos į. Įmonė apyvartines lėšas apskaičiuoja. Nuosavos apyvartinės lėšos yra. Trumpą metinę finansinę atskaitomybę sudaro. Įmonėje, prekės skirtos perparduoti, priskirtinos. Pinigų ekvivalentai tai.


d) įmonėje naudojamas ne ilgiau kaip vienerius metus arba kurio vertė mažesnė už įmonės nustatytą trumpalaikio turto vertę.

c) iš ilgalaikio ir trumpalaikio turto sumos atimdama finansinį turtą.

d) pardavus prekes pirkėjui ir atlikus visus su tuo susijusius papildomus darbus.

a) pelno (nuostolių) ataskaita, balansas, nuosavo kapitalo judėjimo ataskaita, aiškinamasis raštas;

c) balansas, nuosavo kapitalo judėjimo ataskaita; piniginių srautų pokyčių ataskaita;

c) banko nuosavybei, jeigu įmonė paėmė ilgalaikę paskolą prekėms įsigyti;

12. Pirkėjų skolos, kurios bus grąžintos po vienerių metų, priklauso:

21. Įmonė A suteikė kitai įmonei konsu€ acines paslaugas, kuri įsipareigojo atsiskaityti per 2 metus. Pajamos pripažįstamos:

24. Pastatui įsigyti buvo gauta paskola. Sukauptos palūkanos iki turto įvedimo į eksploataciją, turi būti:

b) ne vėliau kaip po 3 mėn., kad įmonė galėtų įvertinti nusidėvėjimo normatyvą ir likvidacinę vertę;

30. Vienas įmonės akcininkas pardavė kitam savininkui 10 paprastųjų akcijų (8 € nominalios vertės) po 10 € . Tokią ūkinę operaciją įmonės finansininkas užfiksuos bendrajame žurnale:

51. Nurodykite teisingą sąskaitų korespondenciją, įsigijus valymo įrengimus, kurių kaina 10 000 € , už grynuosius pinigus iš įmonės PVM mokėtojos:

52. Koks atsargų įkainojimo metodas taikomas, kai pirmiausia sunaudojamos ar parduodamos pirmiausiai nupirktos arba pagamintos atsargos?

53. Parduota už 800 € transporto priemonė, kurios pradinė vertė – 5000 € , likutinė vertė – 1000 € . Kuri teisinga nurodyta sąskaitų korespondencija:

54. Transporto priemonė, kurios įsigijimo savikaina – 5000 € ., likutinė vertė – 2000 € , parduota už 3000 € . Kokia nurodoma sąskaitų korespondencija?

55. Atskaitingas asmuo, gavęs 700 € ūkio išlaidoms avansą, nupirko kanceliarinių prekių už 500 € , likusius grąžino į kasą. Kokia nurodoma sąskaitų korespondencija?

59. Kur turi būti atskleidžiama informacija apie įmonės sprendimą didinti (mažinti) įstatinį kapitalą, jei akcininkų sprendimas jau priimtas, bet pakeisti įstatai dar neįregistruoti?

61. Įmonė išleido 300 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė 150 € . Šios akcijos buvo parduotos po 180 € kiekviena, t.y. už 54000 € . Kokia sąskaitų korespondencija bus atvaizduota duotoji ūkinė operacija?

b) Įstatinio kapitalo padidėjimas ar sumažėjimas bei likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, klaidų taisymo rezu€ atai bei savos akcijos;

b) gautą iš pirkėjų sumą, kuri viršija per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai susiklosčiusias įmonės parduotų prekių kainas;

b) parama, kuri skiriama ne tik konkrečiai įmonei, bet ir visai bendruomenei bei teikiama neribotą laiką;

c) negrąžintos paskolos, jei įmonė gali pagrįstai garantuoti, kad bus vykdomos visos paskolos naudojimo sąlygos;

70. Įmonė išleido 20.000 € akcijų emisiją ir pakeitė bendrovės įstatus. Akcininkai įsipareigojo sumokėti tą pačią dieną 16.000 € , o likusią dalį per einamąjį pusmetį. Nurodykite teisingą sąskaitų korespondenciją?

a) per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ir jas uždirbant patirtoms sąnaudoms fiksuoti skirta finansinės atskaitomybės forma;

c) finansinės atskaitomybės forma, kurioje atspindimos dvi visuomet viena kitai lygios fundamentinės apskaitos lygybės pusės, turtas ir nuosavybė;

c) parodoma kaip yra paskirstomas per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas pelnas arba iš kokių ša€ inių yra dengiamas patirtas nuostolis;

81. Kokia grynojo pelno dalis gali būti skirta metinėms išmokoms valdybos ir stebėtojų tarybos nariams bei darbuotojų premijoms?

  • Microsoft Word 26 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (3690 žodžiai)
  • Kolegija
  • As
  • Apskaitos testas Nr. 2
    10 - 1 balsai (-ų)
Apskaitos testas Nr. 2. (2018 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaitos-testas-nr-2.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 27 d. 10:04
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!