Apskaitos tvarkymas


Apskaitos skaidrės.

Apskaitos tvarkymas. Bendruomenė ir komercinė veikla. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos dokumentų. privalomi rekvizitai. Reikalavimai apskaitos dokumentams. Apskaitos dokumentai sąnaudoms pripažinti. Apskaitos politika. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Nuo ko pradėti ? Ne pelno organizacijos kapitalas. Nario mokesčiai. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų kompensavimas. Veiklos sąnaudos. Kitos sąnaudos. Pajamų pripažinimas. Kitos pajamos. Išlaidų planavimas ir apskaita. Tinkamos išlaidos. Netinkamos išlaidos. Tinkamų išlaidų pavyzdžiai. Bendrosios išlaidos. Projekto įgyvendinimo išlaidos. Individualios veiklos išlaidas pateisinantys dokumentai. Planuojamos išlaidos. Autorinis atlyginimas. Planuojamos išlaidos. Komandiruočių išlaidos. Komandiruotės išlaidas pateisinantys dokumentai. Mokomųjų ir informacinių renginių organizavimo išlaidos. Medžiagos rengimas. Ryšių paslaugos. Nusidėvėjimo išlaidas pateisinantys dokumentai. Neapmokamas savanoriškas darbas. Apskaitos objektai. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto grupės. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto įkainojimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika (nusidėvėjimas, remontas). Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodai. Išsinuomoto turto remontas. Lizingo sutarties apskaita. Nuomos, panaudos sutarčių apskaita. Pinigų kasoje apskaita. Pinigų sąskaitose bankuose apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Atsargų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Balansas. Veiklos rezultatų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Visuomeninių organizacijų mokami mokesčiai ir įmokos. Asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis. Asmenų gaunančių. Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazė. PVM atskaita.

  • Apskaita Skaidrės
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Edvinas
  • 135 puslapiai (6241 žodis)
  • Apskaitos skaidrės
  • MS PowerPoint 128 KB
  • Apskaitos tvarkymas
    10 - 7 balsai (-ų)
Apskaitos tvarkymas. (2016 m. Kovo 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaitos-tvarkymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:33