Apskaityto ir veikloje naudojamo materialaus turto auditas


Įvadas. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto samprata. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Ilgalaikio materialaus turto auditas. Įmonės veiklos pristatymas. Ilgalaikio materialaus turto auditas. Ilgalaikio materialaus turto inventorizacija. Auditoriaus išvada. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Darbo objektas – UAB „Minija“ ilgalaikis materialus turtas.

Darbo tikslas – Atlikti ilgalaikio materialaus turto auditą UAB „Minija“.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti ilgalaikį materialųjį turtą;

Apibūdinti UAB “Minija“ veiklą.

Parengti ilgalaikio materialaus turto audito planą.

Aprašyti ilgalaikio materialaus turto audito procesą UAB „Minija;

Parašyti audito apibendrinimą UAB „Minija“.

Darbo metodika:

Mokslinės literatūros analizė;

Dokumentų analizė.

ilgalaikis turtas nudėvimas tiesiogiai proporcingu metodu;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12 verslo apskaitos standartas.

Bendrovė veiklą vykdo sekančiai: administracinės, sandėliavimo patalpos randasi adresu Smėlynės 79, Panevėžyje. Darbuotojų skaičius bendrovėje 6 žmonės: direktorius, vadybininkas, buhalteris, garso operatorius, apšvietimo operatorius, vairuotojas - sandėlininkas. Tvarkant buhalterinę apskaitą, bendrovė naudoja buhalterinės apskaitos programą „Stekas“, kai kurios operacijos apskaitomos “Excel’’, kai kurios rankiniu būdu. Apskaitoje naudojamas Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintas sąskaitų planas, kuris sudarytas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. nutarimu Nr.804 “Dėl įmonių, turinčių juridinio asmens teises, finansinės atskaitomybės” patvirtintą pavyzdinį sąskaitų planą.

Bendrovė užsiima komercine veikla. Pagrindinė jos veiklos rūšis susijusi su pramogų organizavimo verslu, įgarsinimo ir apšvietimo paslaugas teikia įvairaus pobūdžio renginiuose.

3. Pilnumas Įsitikinama, kad balanse parodytas visas turimas ilgalaikis turtas.

Pasirašoma audito paslaugų teikimo sutartis su UAB „Minija“. Pasirašius audito sutartį, pradedamas įmonės auditas, kurio pirmasis žingsnis – planavimas. Planavimas skiriasi priklausomai nuo įmonės dydžio ir audito sudėtingumo. Audito planas – numatomu priemoniu ir darbu visuma, padedanti audita atlikti nuosekliai, objektyviai ir visapusiškai. Planas padeda apibržti audito tikslus, nustatyti veiklos sritis, kurias reikia tikrinti.

UAB „Minija“ audito terminais įvardijama kaip maža įmonė, bendrovė yra elementarios struktūros, jos veikla neturi specifinių rizikingų sričių, todėl planavime nebuvo numatyta papildomų darbų ir procedūrų.

Ilgalaikio turto audito atlikimo procedūros Ilgalaikio turto auditas atliekamas nuosekliai pagal sudarytą programą:

1.Ankstesni auditai įmonėje. Audituojamoje įmonėje auditas anksčiau nebuvo atliktas, nes uždarosioms akcinėms bendrovėms, neviršijančioms įstatymų nustatytus rodiklius, jis nėra privalomas, o vadovybė nebuvo suinteresuota jį atlikti.

3) IT buvimo faktą nagrinėjamu laikotarpiu galima nustatyti iš inventorizacijos, atliktos 2014 01 05 pagal 2013 m. gruodžio 31 dienos duomenis. 2014 01 05 inventorizacijos aprašo dalies kopija pateikta priede Nr. 2. Šiame inventorizacijos aprašo lape 2013 12 31 dienai įrašyta materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto 29 pozicijos, kurių bendra pradinė vertė – 237500 Lt., balansinė vertė – 237500 Lt. Inventorizacijos duomenys sutampa su apskaitos duomenimis.

4) Pagal IT inventorizacijos duomenis 2013 12 31 datai patikrinti turimo IT įsigijimo dokumentai. Iš to nustatyta, kad visas tuo metu turėtas IT priklausė audituojamai įmonei nuosavybės teise.

5) Balanso ir DK duomenų apie IT sutikrinimas 2013-12-31 balanse pateikta IT vertė atitinka Didžiosios knygos duomenis.

7) IT likučių 2014 metų pradžioje ir pabaigoje nustatymas Ilgalaikio turto likučiai 2014 metų pradžiai ir pabaigai yra pateikti 1-ame priede. Nustatyta, kad likučiai 2014 metų pradžiai ir pabaigai atitinka balanso duomenis 2013 ir 2014 metų pabaigai.

1) Įrašai pirkimų registruose sutikrinti su Didžiosios knygos duomenimis, duomenys sutampa.

3) Pirkto turto priskyrimas prie IT 2000 01 03 Įsakyme “Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo” skirtingoms turto grupėms nustatoma skirtinga minimali vertė: 1. Pastatams ir statiniams – 2000,00 Lt. 2. Transporto priemonėms: 2.1. Krovininiams automobiliams – 1500,00 Lt. 2.2. Lengviesiems automobiliams – 1000,00 Lt. 3. Įrengimams, įrangai, įrankiams – 500,00 Lt.Remiantis šiuo įsakymu buvo tikrinama IT klasifikacija.

  • Microsoft Word 79 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3695 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vilma
  • Apskaityto ir veikloje naudojamo materialaus turto auditas
    10 - 2 balsai (-ų)
Apskaityto ir veikloje naudojamo materialaus turto auditas. (2016 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaityto-ir-veikloje-naudojamo-materialaus-turto-auditas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 29 d. 13:26
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo