Asinchroninės mašinos


Asinchroninis variklis su faziniu rotoriumi paleidimas. Asinchroniniu narveliniu varikliu.

Elektrotechnikos konspektas. Pratarmė. Trifazės asinchroninės mašinos darbo principas ir konstrukcija. Įžanginės pastabos. Asinchroninės mašinos darbo principas. Asinchroninių mašinų konstrukcijos. Kintamosios srovės elektros mašinų apvijos. Apvijų pagrindiniai elementai ir apvijų rūšys. Trifazės vienasluoksnės apvijos. Trifazės dvisluoksnės apvijos. Vienfazės apvijos. Apvijų elektrovara ir apvijos koeficientas. Žingsnio sutrumpinimo koeficientas. Apvijos paskirstymo koeficientas. Griovelių įstrižumo koeficientas. Apvijų magnetovara MV. Koncentruotos (sutelktosios) apvijos magnetovara. Paskirstytosios apvijos magnetovara. Trifazės statoriaus apvijos magnetovara. Apskritiminis, elipsinis ir pulsuojantis magnetiniai laukai. Trifazės apvijos magnetovaros aukštesniosios harmonikos. Asinchrononės mašinos darbo procesas. Asinchrononio variklio apvijų EV. Asinchroninio variklio magnetovarų ir srovių lygtys. Rotoriaus apvijos parametrų redukavimas į statoriaus apviją. Asinchroninio variklio vektorinė diagrama. Asinchrononio variklio atstojamoji schema. Asinchroninio variklio elektromagnetinis momentas ir darbo charakteristikos. Asinchroninio variklio nuostoliai ir naudingumo koeficientas (nkAsinchroninio variklio elektromagnetinis momentas. Tinklo įtampos ir rotoriaus aktyviosios varžos įtaka asinchroninio variklio mechaninei charakteristikai. Asinchroninio variklio darbo charakteristikos. Asinchroninio variklio magnetinio lauko aukštesniųjų harmonikų elektromagnetiniai momentai. Asinchroninių variklių paleidimas ir sukimosi greičio reguliavimas. Asinchroninio variklio paleidimo ypatumai. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi paleidimas. Asinchroninių variklių su trumpai sujungtu (narveliniu) rotoriumi paleidimas. Pagerintų paleidimo charakteristikų asinchroniniai varikliai su trumpai sujungtu (narveliniu) rotoriumi. Asinchroninių variklių sukimosi greičio reguliavimas. Vienfaziai ir kondensatoriniai asinchroniniai varikliai. Vienfazio asinchroninio variklio veikimas. Vienfazio asinchroninio variklio paleidimas. Asinchroniniai kondensatoriniai varikliai. Trifazio variklio darbas nuo vienfazio tinklo. Vienfazis variklis su ekranuotais poliais. Asinchroninių mašinų naudojimas. Specialiems tikslams. Indukcinis reguliatorius ir fazės reguliatorius. Tiesinis asinchroninis variklis. Elektromagnetinė asinchroninė mova. Asinchroninė mašina sinchroninės pavaros sistemoje. Asinchroninis valdomasis (vykdomasis) variklis.


Konspekte pateiktos pagrindinės žinios apie bendrojo naudojimo asinchronines mašinas, taip pat specialąsias mašinas, naudojamas automatikos įrenginiuose.

Konspektas yra skirtas elektros energetikos, elektros įrenginių ir automatikos specialybių studentams. Konspekto skyriai atitinka „Elektros mašinų“ ir „Energijos keitiklių“ dalykų mokymo programas.

Konspektas taip pat gali būti naudingas specialistams, norintiems susipažinti su elektros mašinų teorijos ir eksplotacijos klausimais.

Taigi rotoriaus laidininkus veikiančių elektromagnetinių jėgų visuma sudaro rotoriaus elektromagnetinį momentą M, kuris suka rotorių sukimosi greičiu n2. Tuo būdu statoriaus apvijos imama iš tinklo elektros energija transformuojama į mechaninę energiją, kuri per rotoriaus veleną perduodama pavarai.

Asinchroninio variklio rotoriaus sukimosi greitis visuomet mažesnis už oro tarpo magnetinio lauko sukimosi greitį (n2

Tačiau šis būdas turi rimtą trūkumą. Sumažinus fazinę įtampą karto, sumažėja ir paleidimo momentas ( )²=3 kartus, nes, pagal (6.12) lygtį, paleidimo momentas yra tiesiog proporcingas įtampos kvadratui. Kadangi tiek daug sumažėja paleidimo momentas, tai šiuo būdu paleidžiami mažai apkrauti varikliai.

Įtampa U1, paleidžiant asinchroninį variklį, galima sumažinti reaktoriais arba autotransformatoriais.

Asinchroninio variklio paleidimas reaktoriais (reaktyvinėmis varžomis) schema duota 7.5 pav., a. Įjungiama šitaip. Esant atviram kirtikliui 2, įjungiamas kirtiklis 1. Srovė iš tinklo į statoriaus apviją teka per reaktorius R, kuriuose krinta įtampa dydžiu (čia xr – reaktoriaus induktyvioji varža).

Asinchroninės mašinos. (2015 m. Kovo 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/asinchronines-masinos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:16