Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė


Įvadas. Asmeniniai finansai investicijos kapitalo rinkoje. Asmeninių finansų samprata ir jų valdymas. Investicijų apibrėžimas ir esmė. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos priemonės. Asmeniniai finansai investicijų kapitalo rinkoje analizė. Akcijų rinkos analizė. Kapitalo rinkos priemonių analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.


Darbo objektas – asmeniniu finansų valdymas ir kapitalo rinkos priemonės.

Darbo tikslas – apibendrinus teorinius asmeninių finansų valdymo ir investavimo

Asmeninių finansų valdymas reikalauja tam tikrų žinių ir įgūdžių. Žinios apie finansų valdymo taisykles turėtų būti susistemintos taip, kad jomis būtų galima paprastai ir patogiai pasinaudoti. Todėl, siekiant sužinoti kaip reikia teisingai valdyti asmeninius finansus reikia susipažinti, kaip skirtingi autoriai pateikia asmeninių finansų sąvokas.

Taip pat, asmeniniai finansai yra nesiįsivaizduojami be jų pačių planavimo. Asmeninių finansų planavimas – tai procesas, kuris tiksliai susieja finansinius asmens interesus, iš kurių pagrindiniai:

Rizikos valdymas - draudimo ir kitos paslaugos, kurios įrodo ir apriboja namų ūkio neapibrėžtumą.

Apibendrinant galima teigti, jog asmeniniai finansai – tai ištisas pinigų valdymo procesas nuo pačių pajamų gavimo iki jų efektyvaus panaudojimo, kurio metu atsiranda finansiniai santykiai. Pagrindinis asmeninių finansų valdymo tikslas patenkinti gyvenimo poreikius bei valdyti pajamas ir turtą. Asmeninių finansų valdymo pagrindinė funkcija – jų planavimas. Tai būtina siekiant patenkinti namų ūkio poreikius, įgyvendinant numatytus finansinius tikslus. Tinkamas finansų valdymas namų ūkio kontekste leidžia pasiekti didesnių finansinių perspektyvų, tokių kaip senatvės užsitikrinimas, draudimas, nekilnojamasis turtas ir kt.

Anot Cyril P. O. (1999) Finansų rinkos- tai sistema, kurioje prekiaujama finansiniu kapitalu.

Kapitalo rinka nagrinėja ilgalaikio turto įkainojimą rinkoje, taip teigia Kancerevyčius G.(2004).

Tarptautinėse kapitalo rinkose labiausiai paplitusios investicijos yra JAV iždo obligacijos, nes jas galima greitai paversti grynaisiais pinigais. Didelį jų kiekį galima pirkti arba parduoti bet kuriuo metu, dieną arba naktį. Daugumos kapitalo rinkų prekyba vyksta ne įprastuose biržose, o viso pasaulio bankų prekybos salėse, elektroniniu ryšiu sujungtose į vieną didelę tarptautinę rinką. Taigi šiuose rinkose yra skolinami (investuojami) pinigai ilgam laikotarpiui, o už juos perkamas ilgalaikis turtas, pavyzdžiui, įrenginiai, gamyklos ir pan.

Geografinė rinkų veikimo sritis- nuo vietinės bendruomenės iki pasaulinio masto. Priklausomai nuo organizacijos dydžio ir atliekamų operacijų apimties galima dalyvauti viso pasaulio arba mažesnio masto finansų kapitalo rinkų operacijose. (Martinkus B. ir Žilinskas V. J., 2008)

Apibendrinat galima teigti, kad kapitalo (nuosavybės) rinka - tai viena iš finansinės rinkos dalių, kuri teikia ilgalaikes paskolas vertybinių popierių rinkoje. Kapitalo rinkos dažnai prireikia norint padidinti firmos, valstybinės įstaigos ar atskirų asmenų kapitalą.

Anot Norvaišienės R. (2005) akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei netritines teises.

Anot Martinkaus B. ir Žilinsko V. J., (2008) privilegijuotos akcijos- tai tokios akcijos, už kurias iš anksto nustatyto dydžio dividendai išmokami pirmiau nei už paprastąsias akcijas

Pagal Cyril P. O. (1999) privilegijuotos akcijos yra savininkų nuosavybės dalis.

Hipotekos sąvoka yra kilusi iš graikiško žodžio „hyphoteke“, kur reiškia įteikimą, užstatą. Šiuolaikinėje mokslo terminologijoje hipoteka suprantama dvejopai: siaurąją prasme (skolinio įsipareigojimo apsaugojimas turtu) ir plačiąją prasme (turto bei įsiskolinimų registravimo sistema, apimanti hipotekos įstaigas ir įteikimo santykius, reglamentuojančius norminius aktus). Hipoteka praktiškai suprantama, kad duodama paskola, užstačius turtą(Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I., 2002.)

Paskolos su užstatu, kaip ilgalaikio finansavimo šaltinis, papildo išplėtotos rinkos ekonomikos šalyse. Pagal tokį sandorį turto savininkas gauna paskolą iš kreditoriaus, kuris, negrąžinus paskolos, įgyja pirmumo teisę į užstatyto turto vertę ar jos dalį. Paskolos suma paprastai yra mažesnė nei užstatyto turo vertė. Užstatų objektai dažniausiai yra gyvenamieji namai, žemė, fermos ir kitas nekilnojamasis turtas. Hipotetinės paskolos paprastai grąžinamos kreditoriams per ilgą laikotarpį - iki 30 ir daugiau metų. Hipotetines paskolas išduoda komerciniai bankai, specialūs hipotetiniai bankai, įvairios paskolų bei taupymo asociacijos ir kitos finansinės įstaigos.

  • Microsoft Word 1788 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4253 žodžiai)
  • Kolegija
  • Paulius
  • Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė. (2016 m. Spalio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmeniniai-finansai-investiciju-kapitalo-rinkoje-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Lapkričio 28 d. 22:21
×
33 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo