Asmens duomenų apsauga Lietuvoje


Asmens duomenų apsauga referatas. Asmens duomenu saugumas. Asmens duomenu panaudojimas referatas. Asmens duomenys lietuvoje. Referatas apie asmens duomenų apsaugą. Referatas apie asmens duomenis. Duomenų teisinė apsauga testas. Teisine apsauga testas. Duomenu saugumas ir apsauga konspektas. Asmens duomenys ir ju apsauga skaidres.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Grėsmės privatumui. Asmens duomenų tvarkymas. Duomenų saugumas. Duomenų apsaugos aktas. Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Be duomenų subjekto sutikimo asmens duomenys gali būti teikiami, jei to reikalauja. Asmens duomenų paslapties išsaugojimas. Turtinės ir moralinės žalos atlyginimas.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologirenkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir patikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tsaugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tduomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir turi būti išdėstytos rašytiniame ar jam prilygintos formos dokumente (duomenų valdytojo patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sudarytoje sutartyje ir pan. ).

Duomenų valdytojas pats tvarko asmens duomenis ir (ar) įgalioja duomenų tvarkytoją. Jei duomenų valdytojas įgalioja duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, jis privalo parinkti tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

Duomenų valdytojas, įgaliodamas duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nustato, kad duomenys turi būti tvarkomi tik pagal duomenų valdytojo nurodymus.

Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo, nesančio duomenų valdytoju, santykiai turi būti reglamentuojami rašytine sutartimi, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir jų atstovų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus ditai duomenų apsauga suprantama kaip užtikrinimas, kad su kiekvienu asmeniu susiję duomenys turi būti apdorojami, laikantis teisės principų, kurie buvo suformuluoti šalies duomenų apsaugos akte.

Pirmasis europoje duomenų apsaugos aktas buvo patvirtintas 1984 metais, o 1998 metais buvo patvirtinta naujoji akto redakcja, kurioje buvo toliau išplėtoti duomenų apsaugos principai.

  • Microsoft Word 12 KB
  • 2012 m.
  • 6 puslapiai (969 žodžiai)
  • Asmens duomenų apsauga Lietuvoje
    10 - 1 balsai (-ų)
Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. (2011 m. Rugsėjo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmens-duomenu-apsauga-lietuvoje.html Peržiūrėta 2019 m. Sausio 22 d. 19:10
×