Asmens duomenų apsauga referatas


Teisės referatas. Santrauka. Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Pirmasis skirsnis bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis asmens duomenų tvarkymas. Europos komisija. Visi turi teisę į asmens duomenų apsaugą. Ar vykdoma asmens duomenų tvarkymo priežiūra yra pakankama? Planuojant asmens duomenų apsaugą trūksta efektyvumo. Asmens duomenų apsaugos būklės stebėsenos sistema neapima išsamaus rizikos veiksnių vertinimo. Išvados. Priedas.


Asmens duomenų apsauga Lietuvoje pradėta rūpintis 1992 m., priėmus Konstituciją, tačiau iš esmės asmens duomenų teisinės apsaugos mechanizmas šalyje pradėjo veikti 1996 m., įsigaliojus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, kuris gina žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą tvarkant asmens duomenis.

Jie tikėtųsi, o apklausų rezultatai, į kuriuos VDAI galėjo atsižvelgti planuojant kitų laikotarpių rodiklius, nebuvo perkelti į veiklos planus (pvz.: planavimo dokumentuose numatant informavimo priemones, neatsižvelgta į apklausos dalyvių nuomonę, kur informacijos turėtų būti platinama daugiau, iš kokių šaltinių asmenys dažniausiai žino apie VDAI veiklą ir pan.). Taigi duomenų valdytojų nuomonė ne visada turėjo įtakos nustatant VDAI būsimų laikotarpių siekiamus uždavinius ar veiklos efektyvumo rodiklius.

VDAI planuoja apklausos įrankį tobulinti, išplėsti ir perkelti jį į elektroninę erdvę, todėl atliekant pakeitimus būtų tikslinga atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintas priežiūros institucijų funkcijų optimizavimo gaires33, o planuojant VDAI būsimų laikotarpių siekiamus uždavinius ir veiklos efektyvumo rodiklius – pasiremti išsamesniais duomenų valdytojų / tvarkytojų apklausos rezultatais ar jų pasiūlymais. Siekiant parodyti įstaigos veiklos efektyvumą ir veiklos rezultatus, VDAI tikslinga numatyti vertinimo kriterijus, kurie leistų įvertinti pokytį (pvz.: skundų skaičiaus mažėjimas palyginus su praėjusiu laikotarpiu), o veiklos ataskaitas labiau orientuoti į pasiektus veiklos rezultatus, jose pateikiant priežastis, turėjusias įtakos rezultatų pasiekimui.

Audito metu laikėmės nuostatos, kad asmens duomenų apsaugos būklės stebėsenos procesas apima šios srities būklės rezultatų fiksavimą, analizę, siekiamos ir faktinės būklės palyginimą, o viešajame sektoriuje sukaupti duomenys padeda priežiūros institucijai kaupti, vertinti ir skleisti informaciją apie asmens duomenų automatizuotą tvarkymą.

Siekdami nustatyti, ar sukurta tinkama asmens duomenų apsaugos stebėsenos sistema, analizavome Teisingumo ministerijos ir VDAI veiksmų koordinavimą, keitimąsi informacija ir planavimą stebint asmens duomenų apsaugos būklę. Peržiūrėjome teisės aktus, dokumentus ir kitą medžiagą, aprašančią asmens duomenų apsaugos stebėseną. Apklausėme įstaigas34 – prašėme nurodyti, kurios valstybės valdymo sritys turėtų būti stebimos labiausiai siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą.

VDAI priežiūros prioritetus nustatė remdamasi informacija, gauta vykdant kitas inspekcijos funkcijas, ir atsižvelgusi į visuomenėje kylančias duomenų apsaugos problemas, užsienio šalyse kylančias problemas ir aktualijas. Stebėdama asmens duomenų apsaugos būklę, VDAI rėmėsi saugomais visuomenės interesais, vertybėmis, tačiau nenaudodama rizikos vertinimo ir valdymo sistemos VDAI negalėjo užtikrinti, kad priežiūros veiksmai būtų naudojami užkirsti kelią pačioms rizikingiausioms veikloms.

 • Teisė Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Ramune
 • 15 puslapių (2501 žodis)
 • Kolegija
 • Teisės referatai
 • Microsoft Word 334 KB
 • Asmens duomenų apsauga referatas
  10 - 9 balsai (-ų)
Asmens duomenų apsauga referatas. (2015 m. Birželio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/asmens-duomenu-apsauga-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:53