Asmens laisvės problema: savarankiškumas, autonomiškumas ir veikimo galia


Įvadas. Laisvės problemos istorija. Naujos laisvės įžvalgos. Savarankiškumas. Autonomiškumas. Veikimo galia. Išvada. Literatūra.

Abu šie neigiami charakterio bruožai - negatyvizmas ir įtaigumas – nors ir priešingi, bet iš esmės sutampa. Jų ištakos yra tos pačios – silpnavališkumas. Tik įveikdamas šiuos abu kraštutinumus, kritiškai mąstantis žmogus ir gali pasirinkti teisingą elgesį. Pagrindinė tokio žmogaus elgesio atrama – jo paties įsitikinimai ir gyvenimo principai.

V.Sezemanas dar pažymėjo, kad „samonė iš prigimties yra nukreipta į išorinį pasaulį ir žmogaus gyvenimo svorio centras glūdi jo santykiuose su aplinka. Tačiau kai jis pradeda reflektuoti apie laisvės sąlygas bei pagrindą ir nusimano esąs savarankiška asmenybė su savo ypatingu vidiniu pasauliu, jis suvokia, kad valdyti aplinką galima tik valdant save ir kad būtina išorinės laisvės sąlyga yra tam tikra vidinė laisvė. Tai kas žmogų pavergia ir atiduoda laukujų jėgų valdžion, nėra tik išorinės (fizinės ir socialinės) aplinkybės, bet ir jo paties geismai bei aistros, kurie pririša jį prie vieno arba kito geidžiamo objekto“. Taigi išorinė laisvė žmogui nieko i. Geriausiu atveju jis teišsilaikys tik elementaraus padorumo ribose.

Žmogaus dvasiniame pasaulyje ypač svarbi yra poreikių kultūra. Aukštai žmogų iškelia poreikiai dirbti, savarankiškai mąstyti, lavintis, bendrauti su meno vertybėmis, o ypač būti nuoširdžios pagarbos verta, tikrai žmoniška asmenybe.

Laisvė iškelia žmogų virš gamtos į dvasinių vertybių sferą. O savivalė susijusi su žmogaus gamtine prigimtimi, su jos stichija, su nežabotais instinktais, potraukiais ir aistromis. Ji žmogų stumia į chaosą, anarchiją ir nusikaltimus. Laisvė yra aukščiau savivalės. Savivalė būdinga atsilikusiam, primityviam ir nekultūringam žmogui.

Savišvieta – savikūros dalis. Neretai dar paauglystėje, nubundant mūsų savimonei, kai daugiau aplinkos ir auklėjimo veikiami, įgyjame būtiniausius žmoniškumo pradmenis, kai, mums patiems gerai dar nesuvokiant, formuojasi mūsų dorovinė sąmonė, įgalinanti orientuotis gyvenimo tėkmėje, skirti joje gėrį nuo blogio, pajuntame norą būti tobulesni. Kiek mūsų jėgoms įmanoma, išmokę vengti paties akivaizdžiausio blogio, pamažu įprantame daryti ne tik tai, kas patinka, bet ir tai, kas reikia, kas susiję su priedermėmis kitų žmonių atžvilgiu. Sekdami vyresniais už save, stengdamiesi būti į juos panašūs, išmokstame labiau save valdyti, įveikti. Kai kuriuos savo kaprizus, nugalėti nelabai sudėtingas kliūtis. Visa tai pasiekiame dar be didesnio jėgų ir valios įtempimo.. Šiame etape mes esame tarsi pavasarį bundanti žemė. Ir tik paskui, kai aktyvėjant mūsų savimonei, atsiranda vis daugiau galimybių reikštis savarankiškai. Tada jau patiems tenka rinktis gėrį ir mėginti įveikti blogį. Šis etapas tęsiasi visą likusį žmogaus gyvenimo laiką.

Prasmingam gyvenimui rengiamasi dviem – savišvietos ir savikūros – kryptimis. Nors abiem šioms kryptims būdingi savi uždaviniai, tačiau jos tarpusavyje yra stipriai susipynusios, viena kita sąlygoja ir papildo, viena be kitos yra tiesiog neįmanomos.Svarbiausi savišvietos tikslai – lavinti protą, plėsti intelektualinį akiratį, įgyti kuo daugiau naudingų žinių, rengtis būsimai profesijai ir praktinei veiklai. Tačiau toje savišvietoje svarbiausia yra negaunamos žinios, išgyvenimai, kurios sukelia skaitomas grožinis kūrinys, žiūrimas spektaklis, filmas, paveikslas, girdima muzika.Bet... ir tada, kai nuoširdžiai siekiame išsamių dalykinių žinių, kai stengiamės tapti gerais specialistais arba, kai, jais tapę, toliau plečiame profesinį akiratį, drąsiai gilinamės į kylančias dalykines problemas ir imamės jas spręsti, mes dažniausiai kartu augame ir kaip žmonės, ugdydamiesi tokias dorovines savybes, kaip atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, reiklumas sau, kūrybiškumas. Tiesa, vien profesinis tobulėjimas bei atsidavimas darbui ne visada parodo asmenybės dorovinį brandumą. Anot įžymaus indų mąstytojo S.Vivekanandos, kuris mokė: „..norėdami susidaryti nuomonę apie žmogaus charakterį, nežiūrėkite į jo didelius darbus... Stebėkite žmogų, atliekanti pačius paprasčiausius veiksmus... Tikrai didis žmogus didingas kasdieniniame gyvenime“.

  • Etika Referatas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2014 m.
  • 12 puslapių (6036 žodžiai)
  • Universitetas
  • Igor
  • Asmens laisvės problema: savarankiškumas, autonomiškumas ir veikimo galia
    10 - 2 balsai (-ų)
Asmens laisvės problema: savarankiškumas, autonomiškumas ir veikimo galia. (2014 m. Gruodžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmens-laisves-problema-savarankiskumas-autonomiskumas-ir-veikimo-galia.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 07:51
×