Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinės atskirties mažinimas


Socialinės atskirties samprata. Asmenų priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų integracijos principai ir sistema Lietuvoje. Asmenų priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų integracijos į visuomenę problemos. Lietuvos savivaldybių projektai, kuriais siekiama sumažinti asmenų priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinę atskirtį. Asmenų priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinių paslaugų infrastruktūra Ukmergės savivaldybėje. Išvados. Literatūra.

Europos komisija (2004) pateikia tokią šiuo metu paplitusią socialinės atskirties sampratą. Socialinė atskirtis atsiranda tuomet, kai visuomenės dalyviai atsiduria visuomenės pakraštyje. Tokie reiškiniai kaip skurdas, įgūdžių stoka, diskriminacija neleidžia pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Remiantis, Darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis metodika (2010), sergantieji priklausomybe nuo psichiką veikiančių medžiagų dažniausiai yra socialiai atskirti asmenys. To pasekoje atsiranda tokios problemos kaip gyvenamosios vietos neturėjimas, nedarbas, mokyklos nelankymas, finansiniai sunkumai, nepritapimas prie visuomeninio gyvenimo. Priklausomybė skatina fizinės ir dvasinės sveikatos problemas, taip pat komplikuoja santykius su artimaisiais ir šeima. Priklausomybe sergantis asmuo susiduria su įvairiais socialiniais iššūkiais. Socialinių ryšių atkūrimui trukdo prarasti arba nepakankamai išvystyti socialiniai įgūdžiai. Situaciją dar labiau paaštrina sergančiųjų vengimas atsakyti už savo elgesį ir jo pasekmes. Asmenys, vartoję psichiką veikiančias medžiagas, sunkiai vėl susiranda darbą, elgiasi neprognozuojamai, prastai valdo emocijas, nesugeba užmegzti ir palaikyti kontaktų. Tokiems asmenims svarbu užtikrinti ne tik gydymą nuo priklausomybės, bet taip pat sudaryti sąlygas gauti ugdymo, psichologines, socialines paslaugas, padėti atkurti socialinius ir darbinius įgūdžius, įdarbinti, perkvalifikuoti, aprūpinti būstu. Didžiausia problema yra priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų žmonių integracija į visuomenę. Priklausomiems asmenims sunku integruotis į darbo rinką, iš to kyla nuolatinių pajamų ir būsto neturėjimas arba praradimas, komplikuojasi šeimyniniai santykiai, atsiranda negalėjimas prisitaikyti prie bendruomenės.

Darbo aktualumas: Remiantis mokslininkų straipsniais nagrinėsime asmenų priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinę integraciją į darbo rinką ir visuomenę bei analizuosime vyraujančias problemas su kuriomis susiduria sergantys asmenys.

Tikslas: išnagrinėti asmenų priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų integracijos į darbo rinką ir visuomenę procesą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

2. Išanalizuoti priklausomų asmenų integracijos aspektus ir problemas Lietuvoje;

3. Palyginti Lietuvos savivaldybių projektus, kuriais siekiama sumažinti priklausomų asmenų socialinę atskirtį;

4. Išanalizuoti tikslinės grupės socialinių paslaugų infrastruktūrą Ukmergės savivaldybėje.

Darbo tyrimo objektas - Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų integracijos į visuomenę būklė Ukmergės savivaldybėje.

• visuomenės dalyvių nesugebėjimą dalyvauti visuomenės plėtros procesuose;

• visuomenės dalyvių nutolimo procesą nuo visuomeninių ir ekonominių vertybių;

• visuomenės išsižadėjimą savo narių (pvz., ligonių, narkomanų), dažniausiai taip atsitinka jei šių narių įpročiai neatitinka visuomenės įprastų įpročių, taip pat, jei jie neužsitikrina materialinių išteklių, išsilavinimo ir pan.;

• procesą, kai visuomenės nariai nesugeba pasinaudoti jiems suteiktomis gerybėmis. Autorės įvardija asmenines ir visuomenines priežastis, kodėl tampame socialiai atskirti:

• asmeninės priežastys – savęs neigiamas vertinimas, naujovių vengimas, nesugebėjimas pasitikėti savimi, išsilavinimo neturėjimas, verslo įgūdžių stoka. Asmuo dėl šių priežasčių negali jaustis pilnaverčiu visuomenės dalyviu.

• visuomeninės priežastys – nedarbo lygis šalyje, menkas dalyvavimas visuomenės ir bendruomenės gyvenime. Šios priežastys sukelia reintegravimosi problemas.

Pasak Poviliūno A. (2003), egzistuoja objektyvioji ir subjektyvioji socialinės atskirties samprata. Objektyvioji socialinės atskirties samprata aiškina, kad visuomenės sutaria dėl normų, ir dėl to nesunku išskirti kitokias gyvensenos formas, kurios yra apibūdinamos kaip socialinės atskirties reiškiniai; ir kurių tikslas – sustabdyti socialinės atskirties proceso plitimą; socialinė atskirtis patvirtina faktą, jog visuomenėje egzistuoja nuostatos, kurios leidžia įvertinti socialinės atskirties mastą. Pasak Povilūno A. (2003) „subjektyvioji socialinės atskirties samprata tegia, kad žmonės ir grupės sąveikauja ir bendrauja tarpusavyje pasitelkdami visiems bendrus simbolius. Šis sąveikavimas leidžia socialinėms grupėms nustatyti ir priskirti vienos kitoms tam tikrą apibūdinimą ar tipą ir atitinkamai veikti.“ Subjektyvioji smaprata suprantama kaip socialinių grupių sąveikavimas. Šio sąveikavimo metu grupės yra priskiriamos įvairiems tipams. Subjektyvios sampratos šalininkai teigia, kad socialinės grupės elgiasi „suteiktais arba gautais apibrėžimais“.

1. Pašalinti asmens psichinę priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių bei psichotropinių medžiagų;

3. Siekti, kad asmuo taptų darbingas, integruotųsi į šeimą, darbo rinką, visuomenės gyvenimą.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, reikia spręsti tokius sergančių asmenų integracijos į visuomenės gyvenimą uždavinius:

1. Siekti medicininių, psichologinių, socialinių paslaugų plėtojimo, užtikrinti organizacijų tinklo kūrimąsi;

2. Steigti įvairias reabilitacines įstaigas ir siekti patenkinti sergančiųjų poreikius;

3. Palaikyti koordinavimo ir bendradarbiavimo funkcijas tarp įvairių institucijų;

4. Siekti sisteminti informaciją apie sergančiųjų gydymo procesą ir integracijos į visuomenę procesą; Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų gauti pasiūlymus iš įvairių institucijų.

  • Microsoft Word 282 KB
  • 2015 m.
  • 28 puslapiai (5905 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovilė
  • Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinės atskirties mažinimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinės atskirties mažinimas. (2015 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmenu-priklausomu-nuo-psichoaktyviu-medziagu-socialines-atskirties-mazinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 18 d. 08:06
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo