Asmenų teisė


Teisės konspektas. Asmenų teisė. Fiziniai asmenys. Asmens ir teisės subjekto samprata. Fizinio asmens kaip romėnų privatinės teisės subjekto atsiradimo ir pasibaigimo momentai. Status libertatis. Status civitatis. Status familiae. Laisvės statusas status libertatis. Vergovės samprata ir šaltiniai. Vergų teisinė padėtis. Vergas kaip romėnų teisės objektas. Vergų dalyvavimas teisinėje ir turtinėje apyvartoje. Actiones adiecticiae qualitatis ir noksalinė atsakomybė. Vergovės pasibaigimas. Vergo paleidimas į laisvę manumissio. Vergų išlaisvinimo būdai. Išlaisvintųjų liberti , libertini teisinės padėties ypatumai. Patronato teisė ius patronatus. Pusiau laisvi asmenys. Pilietybės statusas status civitatis. Romos piliečiai cives , Quirites ir jų teisinė padėtis. Romos pilietybės neturintys gyventojai ir jų teisinė padėtis. Lotynai ir pergerinai. Pilietinė garbė existimatio ir jos įtaka asmens teisnumui. Šeimos statusas status familiae. Religijos įtaka asmens teisiniam subjektiškumui. Teisinis veiksnumas. Veiksnumo samprata. Veiksniai , ribojantys veiksnumą. Amžiaus aetas įtaka asmens veiksnumui. Infirmitas aetatis. Lyties sexus įtaka veiksnumui. Infirmitas sexus. Psichikos ligos furor įtaka veiksnumui. Furiosi. Turto eikvojimas prodigalitas ir jo įtaka asmens veiksnumui. Prodigus. Juridinio asmens samprata ir rūšys.


Juridine prasme asmuo yra tas, kuriam teisė suteikia teisinį subjektiškumą, t. y. galėjimą būti teisinių santykių subjektu, turėti subjektinių teisių ir pareigų. Vadinasi, teisiniu subjektiškumu disponuoja tas, kuris gali būti savininkas, paveldėti turtą (tapti įpėdiniu), turėti prievolinių reikalavimo teisių, skolintis ir t. t. Asmuo, kuriam suteikiamas teisinis subjektiškumas, laikomas teisės subjektu. Romos teisės mokslui bendros teisinio subjektiškumo, teisnumo sąvokos buvo svetimos. Jurisprudencija gilinosi į tai, kokių rūšių subjektines teises gali įgyti konkretus asmuo arba tam tikroms asmenų grupėms. Bendrųjų teisinio subjektiškumo ir teisnumo sąvokų suformulavimas - tai vėlesnių laikų (XIX a.) jurisprudencijos nuopelnas. Kita vertus, pažymėtina, jog tai padaryta inter alia nuodugniai gilinantis į romėnų privatinės teisės šaltinius, susijusius su asmenimis ir jų teisiniu statusu.

  • Teisė Konspektai
  • 2015 m.
  • Vilius
  • 24 puslapiai (12145 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 76 KB
  • Asmenų teisė
    10 - 3 balsai (-ų)
Asmenų teisė. (2015 m. Sausio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/asmenu-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 17:27