Asmenybės psichologija 2


Ko gamtoje iesko zmogaus siela. Ko gamtoje iesko zmogus siela. Ko gamtoje ieško žmogaus siela?. Ko zmogaus siela ieško gamtoje. Ko gamtoje iesko zmogaus siela rasinys. Jungo brandzios asmenybes kriterijai. Ko ieško gamtoje žmogaus siela. Brandzios asmenybes kriterijai jungas. Brandi asmenybe jungas. Asmenybes psichologija referatas.

Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Prielaidos apie žmogaus prigimtį. Asmenybės supratimo psicholog ir filisof. skirtumas. Asmenybės samprata: individas. Asmuo. Asmenybė. Asmenybės teorijų kryptis. Freudo asmenybės teorijos pagr. Principai. Asmenybės struktūra pagal Freudą. Brandžios asmenybės kriterijai pagal Freudą. Asmenybės gyvybiniai mechanizmai, jų funkcijos. Asmenybės struktūra pagal K. G. Jung’ą. Jungo asmenybės tipologija. Asmenybės nuostatos ir psichologinės funkcijos.

Kas yra asmenybė? Pagr. Kl. – kas yra žmogus? žmogus ir pasaulis vienas kito atžvilgiu? Ar žmogus yra pasaulio dalis, vienas iš objektų? O kita prasmė: į žmogų žiūrime iš vidaus. Kiekvieno žmognumatymas, kontrolė, valdymas, keitimas (reikia numatyti reiškinius, paai­š­kinti. ) mokslo paskirtis nustatyti objektą arba ta­riamą tiesą remiasi obje­ktyvumu. Turi savo teori­jas, tyrimo metodus, są­vokas, kategorijas, hipo­tezes. Psichologijos užda­viniai: paaiškinti žmogaus elgesį. Psichologiniai tyri­mo metodai: pokalbiai, testajos suformuotos klausi­mų pavidale. Gali būti su atsakymais. Atsa­kymai aps­prendžia, kaip žmo­nės suvokia vienas kitą, kaip elgiasi viena. Holizmas ar elementa­ru­mas (visapusiškumas – atskirų dalių suma neišreiškia žm. Esmės. Elementarumas – atskiros dalys išreiškia žm. Esmę).

Fil. Ieško žmogaus pras­mės, bando suprasti jo prigimtį. Asmenybės kl. Kyla įv. Epochose. Anti­kinėje fil. Iškėlė daug kl. Kuriuos sprendžia ir dabar. Vi a. Pr. Kr. Lūžis požiūryje į žmogų: pe­reita nuo mitoliginio prie teorinio aiškinimo. Žm – pa­saulio dalis. Vėliau žm protas – pažinimo šaltinis. Demokritas – atomų teo­rija. Sielos reiškiniai irgi ato­mų judėjimas. Hera­klis: pasaulis – ugnis, am­žinas virsmas ( dukart itą pa­čią upę neįbrisi ).

Ari­s­to­telis: materijos ir formos problema. Trak­tatas apie sielą (3 sielos lygiai: augalinė,gyvūninė, žmogaus). Naujųjų laikų fil: pagr kl – žmogaus kl (nebe pasaulis).

Dekartas: fil pradininkas. Viskuo reikia abejoti iš­skyrus pačią abejonę. Siela ir kūnas egzistuoja lygiagrečiai. Hėgelis: žm – pasaulio idėjos vykdy­tojas. Pats protingas, vystosi pagal logikos dėsnius, valdomas aukš­čiau­sios idėjos. Kantas: moralė. Pats žm. Nustato kaip turi elgtis. Žm dvilypė būtybė: 1)elgtis nuo gamtos kaip jos dalis 2) kaip mąstantis žm. Elgiasi pagal savo moralę.

Kas sudaro žm esmę? Jo vieta pasaulyje? Koks jis B. ? Nėra vieno ats. Fil padeda išsivaduoti iš buitinės asmenybės sam­pratos. Fil žm pavaiksle kiek­vienas gali matyti save.

  • Microsoft Word 20 KB
  • 2012 m.
  • 7 puslapiai (3403 žodžiai)
  • Barbora
  • Asmenybės psichologija 2
    10 - 1 balsai (-ų)
Asmenybės psichologija 2. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmenybes-psichologija2.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 21 d. 19:08
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo