Asmenys kurie atsako už mokesčių įstatymų pažeidimus


Įvadas. Mokesčių sampratos ir administravimo aspektai. Mokesčių samprata, rūšys ir taikymo principai. Mokesčių įstatymų pažeidimo samprata ir elementai. Asmenys, atsakantys už mokesčių įstatymo pažeidimus. Išvados. Literatūros sąrašas.

Veiksminga valstybės mokesčių sistema turėtų būti siektinas kiekvienos valstybės tikslas, kuris padėtų ir geriau surinkti bei paskirstyti gaunamas biudžeto lėšas. Tačiau kiekvienoje valstybėje egzistuoja mokesčių nemokėjimo ar vengimo mokėti problema. Mokesčių nemokėjimas ar vengimas yra mokesčių įstatymų pažeidimas, darantis neigiamą įtaką valstybės mokesčių surinkimo efektyvumui, nes trukdo racionaliai naudoti surinktas lėšas. Todėl asmenys, kurie padaro mokesčių įstatymų pažeidimus, užsitraukia teisinę atsakomybę.

Darbo tikslas – apibrėžti asmenis, kurie atsako už mokesčių įstatymų pažeidimus ir išnagrinėti jų teisinę atsakomybę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti mokesčių sampratą ir taikymo principus.

Išanalizuoti mokesčių įstatymų pažeidimų sampratą ir elementus.

Išskirti asmenis, atsakančius už mokesčių įstatymų pažeidimus;

Išnagrinėti teisinės atsakomybės taikymą minėtiems asmenims.

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, dokumentų analizė, informacijos lyginimo, grupavimo ir apibendrinimo metodas.

R. Stačioko ir J. Rimo teigimu, mokesčiai yra susiję su valstybių geneze. Istoriškai mokesčiai atsirado kartu su valstybėmis, kadangi reikėjo lėšų jos institucijoms išlaikyti, įvairioms valdžios funkcijoms vykdyti. Keičiantis valstybių visuomeninėms ekonominėms funkcijoms, keitėsi imamų mokesčių rūšys, jų taikymo principai. Mokesčiai ir apmokestinimo tvarka buvo ir yra nuolat pertvarkomi, tobulinami įvairiuose visuomenės raidos etapuose.

Pagal Įstatymą administruojami mokesčiai yra šie:

Pasak E. Puzinskaitės ir R. Klišausko, pagrindinė mokesčių paskirtis yra fiskalinė. Ji užtikrina valstybės pajamų, reikalingų valstybės institucijų veiklai vykdyti, gavimą. Šiuo fiskaliniu instrumentu ar atskirais jo elementais (tarifu, mokesčio objektu ir subjektais, lengvatomis ir kt.) gali būti siekiama reguliuoti valstybėje vykstančius ekonominius, socialinius procesus, skatinti naudingas ūkines sritis, remti ūkinės plėtros prioritetus, pritraukti kapitalą, investicijas ar net sustabdyti nepageidautinas socialinės-ekonominės raidos tendencijas.

Mokesčių įstatymo pažeidimų samprata ir elementai

3) įsiregistruoti mokesčių mokėtoju, laiku pranešti apie pasikeitusius mokesčių mokėtojų registre esančius duomenis;

8) pateikti mokesčių administratoriui informaciją apie sąskaitos užsienio kredito įstaigoje atidarymą;

9) atlikti kitas įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas.

A. Marcijonas ir B. Sudavičius knygoje „Mokesčių teisė“ mokesčių įstatymų pažeidimus apibūdina pavojingumo visuomenei, priešingumo teisei, kaltumo ir baudžiamumo požymiais. Visi mokesčių įstatymų pažeidimai yra pavojingi visuomenei, nes jais kėsinamasi į įstatymo saugomus interesus. Pirmiausia – į valstybės finansinius interesus, nes dėl mokesčių įstatymų pažeidimų valstybė negauna atitinkamų įplaukų į biudžetą arba jas gauna pavėluotai. Mokesčių įstatymų pažeidimus reikia vertinti kaip atitinkamus juridinius veiksnius, lemiančius teisinės atsakomybės santykių atsiradimą Taip pat, mokesčių įstatymų pažeidimų pavojingumas, priešingumas teisei lemia jų baudžiamumą. Mokesčių įstatymų pažeidėjui taikomos įstatymo numatytos teisinės atsakomybės priemonės. Mokesčių įstatymų pažeidimo kaltumas reiškia, kad teisinėn atsakomybėn gali būti traukiami tik dėl pažeidimo kalti asmenys.

ASMENYS, ATSAKANTYS UŽ MOKESČIŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

Apibendrinant galima teigti, kad siekiant užtikrinti efektyvią mokesčių surinkimo sistemą ir užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams bei mokesčių mokėjimo vengimui, svarbu išsiaiškinti ne tik mokesčių nemokėjimo ar vengimo mokėti motyvus, bet ir mokesčių mokėjimo motyvus.

Pagal mokesčių teisę visi mokesčių mokėtojai yra lygūs. Todėl mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir/arba juridinių asmenų vadovai, kiti atsakingi darbuotojai už įstatymuose nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, užsitraukia teisinę atsakomybę. Asmenys, atsakantys už mokesčių įstatymų pažeidimus, skiriasi priklausomai nuo to, kokios atsakomybės priemonės taikomos už mokesčio įstatymo pažeidimą. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymo atveju pažeidimo subjektu yra konkretus fizinis asmuo – mokesčio mokėtojas, įmonės vadovas, savininkas, vyriausiasis finansininkas, mokesčio administratoriaus pareigūnas ir pan. Finansinės atsakomybės subjektu gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3495 žodžiai)
  • Kristina
  • Asmenys kurie atsako už mokesčių įstatymų pažeidimus
    10 - 2 balsai (-ų)
Asmenys kurie atsako už mokesčių įstatymų pažeidimus. (2015 m. Spalio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/asmenys-kurie-atsako-uz-mokesciu-istatymu-pazeidimus.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 16:04
×