Asortimento formavimas


Vadybos diplominis darbas. Įvadas. Prekių asortimento formavimo teoriniai aspektai. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimo principai. Prekių asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai. Prekių asortimento valdymas. Asortimento analizė. Prekių asortimento valdymo strategijos. Uab „Lankava“ asortimento tobulinimo galimybių vertinimas. Uab „Lankava“ charakteristika. Uab „Lankava“ veiklos pristatymas. Uab „Lankava“ verslo aplinkos analizė. Uab „Lankava“ asortimento tobulinimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodologija. Uab „Lankava“ elektros prekių skyriaus asortimento analizė. Uab „Lankava“ prekių asortimento tobulinimo galimybių tyrimo rezultatai. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedas.


Darbo objektas – UAB „Lankava“ prekių asortimentas.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Lankava“ siūlomą prekių asortimentą ir numatyti jo tobulinimo galimybes.

Darbo tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai:

•Išanalizuoti prekių asortimento tobulinimo galimybes teoriniu aspektu;

•Įvertinti UAB „Lankava“ verslo aplinką;

•Išanalizuoti UAB „Lankava“ pirkėjams siūlomą prekių asortimentą;

•Išanalizuoti UAB „Lankava“ klientų požiūrį į įmonės prekių asortimentą;

•Pateikti siūlymus UAB „Lankava“ prekių asortimento tobulinimui.

Tyrimo metodai. Darbe yra panaudota mokslinės literatūros analizė, jos sisteminimas, duomenų grupavimas, grafinis vaizdavimas ir lyginamoji analizė, taip pat anketinė vartotojų apklausa, bei finansinių rodiklių analizė.

Asortimento formavimas. (2014 m. Lapkričio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/asortimento-formavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:15