Astronomija (5)

653 dokumentai
Astronomijos konspektas (2)
Saulės sistema. saulė. Svarbiausias požymis , skiriantis vieną grupę nuo kitos , yra cheminė sudėtis. Lėčiau sukasi apie savo ašis. Turi retesnes atmosferas. Labai tanki atmosfera. Atmosferos anglies dioksidas. Nesikeičia metų laikai ...
Astronomijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 10 16
Aukso pjūvis astronomijoje
Aukso pjūvis astronomijoje. Kas yra aukso pjūvis? Aukso pjūvis planetose. Keletas aukso pjūvio astronomijoje pavyzdžių. Spiralinės Galaktikos. Aukso pjūvis lyginant žemės ir mėnulio dydžius. Net gi visata turi aukso pjūvį.
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 26
Galaktikos referatas
Referatas apie galaktikas. Įvadas. Galaktikos samprata. Hablio klasifikacija. Elipsinės galaktikas. Netaisyklingosios galaktikos. Spiralinės galaktikos. Literatūra. Šio darbo tikslas – apžvelgti e. Hablo pasiūlytą galaktikų klasifikaciją ...
Astronomijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 03 10
Garsieji pasaulio astronomai
Garsieji pasaulio astronomai. Kas yra Astronomas Garsieji pasaulio astronomai Šaltiniai. Astronomas. Mokslininkas, kuris stebi ir tiria žvaigždes. Garsieji pasaulio astronomai. Galilėjas Galilėjus Mikalojus Kopernikas Izaokas Niutonas Edvinas ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 01 30
Įdomieji zodiako žvaigždynai
Įvadas. Avino žvaigždynas. Tauro žvaigždynas. Dvynių žvaigždynas. Vėžio žvaigždynas. Liūto žvaigždynas. Mergelės Žvaigždynas. Svarstyklių žvaigždynas. Skorpiono žvaigždynas. Šaulio žvaigždynas. Ožiaragio žvaigždynas. ...
Astronomijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 27
Kas yra astronomija
Astronomija. Kas yra Astronomija? Astronomija – mokslas, apimantis reiškinių. Istorija. Pirmosios astronomijos žinios pradėtos kaupti nuo seniausių laikų. Dalykai, susiję su astronomija. Didysis sprogimas. Didysis sprogimas – ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 04 20
Keplerio dėsniai
Keplerio dėsniai. Keplerio dėsniai – trys dėsniai, aprašantys planetų judėjimą. Juos, remdamasis danų astronomo Tycho Brahės Marso stebėjimo duomenimis. Vėliau Izaokas Niutonas išvedė juos iš Niutono gravitacijos dėsnio. ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 08
Kitos galaktikos
Kitos galaktikos. Elena Masaitytė II D. Galaktika. Galaktika - yra didžiulė, gravitacijos susieta žvaigždžių. Jeigu nematai, dar nereiškia,kad nėra. Be mūsų Galaktikos, Visatoje yra daugybė panašių į ją žvaigždžių sistemų. ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 04 14
Kometos skaidrės (3)
Kometos. Kometų švytėjimas. Kometos sandara. Kometų orbitos. Periodinės kometos orbitos. Kometos nutolsta daug toliau už Plutoną. Kometos atskrieja iš. Ar pavojinga Žemei susidurti su kometa? Halio kometa. Asteroidai. Asteroidas. Asteroidų ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 12 22
Marsas (3)
Marsas – išorinė planeta, esanti arčiausiai Žemės. Žiūrint pro teleskopą, Marsas panašus į rausvą skritulį su baltomis ašigalių kepurėmis ir tamsiais reljefiniais dariniais, kurie iš esmės nekinta. Marso atmosfera. Marso ...
Astronomijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 01 02
Marsas ir Venera
Marsas ir Venera. Marsas. Marso paviršius. Marso sfinksas. Atmosfera. Branduolys. Palydovai. Marso kolonizacija. Marso vėliava. Marsiečiai. Marso teraformavimas. Klausimai. Venera. Venera ir žemė. Veneros paviršius. Veneros vidinė sandara. ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 04
Marsas projektas
Marsas. Marsas Marso palydovai Atmosfera Paviršius Kosminiai tyrimai Marso ir žemės panašumai ir skirtumai. Marsas Saulės sistemoje. Ketvirtoji pagal atstumą nuo Saulės ir septinta pagal dydį Saulės sistemos planeta. Marsas ir žemė ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 21
Mažieji saulės sistemos kūnai projektas
Mažieji Saulės sistemos. kūnai. Mažieji Saulės sistemos kūnai. Tai? Kas priklauso mažiesiems Saulės sistemos kūnams? Asteroidai. Pirmasis asteroidas. Keletas lietuviškų asteroidų pavadinimų. Kometos. Kometos branduolys. Meteoroidai. ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2017 09 20
Mėnulis - žemės palydovas
Mėnulis - vienintelis kosminis kūnas, kurio atstumas ir matmenys yra žinomi nuo priešteleskopinių laikų. Mėnulis oficialiai vadinamas Žemės palydovu, bet jis aiškiai per didelis juo būti. Teisingiau būtų Žemę ir Mėnulį vadinti ...
Astronomijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 02
Merkurijus ir Venera skaidrės (2)
Merkurijus ir Venera. Merkurijus. Kas yra Merkurijus? Įdomūs faktai apie Merkurijų. Venera. Veneros krateriai. Veneros atmosfera. Kodėl Veneros tokia aukšta temperatūra? Veneros kolonizacija. Atstumų palyginimas. Bet privalumai čia ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 06
Meteoritai skaidrės
Meteoroidai, meteorai, meteoritai.  . Kosmose skraido daug visokiausių objektų. Meteoroidai. Aplink Saulę ar kitą žvaigždę skriejantis mažų. Meteoritai Dauguma meteoroidų. Meteoritų tipai. Akmeninis Chondritus Achondritus ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 05 21
Meteoritų susidarymas sudėtis ir judėjimas
Įvadas. Meteoritų susidarymas. Meteorai yra dviejų pagrindinių rūšių. Meteorų srauto intensyvumas matuojamas meteorų skaičiumi per valandą. Krintančios žvaigždės. Meteorai krinta. Meteoritų sudėtis. Geležiniai meteoritai. Pagal ...
Astronomijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 11 01
Neptūnas
Neptūnas. Neptūno planeta turi šiuos žinomus palydovus. Nereidė. Didžiausias Neptūno palydovas. Saulės sistemos išorinė planeta, aštunta pagal nuotolį nuo Saulės. Aplink Saulę skrieja elipsine orbita 5.4 km/s vid. greičiu (lent.). ...
Astronomijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 01 03
Plutonas
Apie Plutoną, tikėtina, mažiausią Saulės sistemos planetą (5,5 karto lengvesnis už mėnulį), žinome tik iš stebėjimų iš Žemės bei Hubble orbitinio teleskopo. Daugelis siūlė vadinti tiesiog Lowell. Tik 1978 m. buvo atrastas Plutono ...
Astronomijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 02
Prezentacija apie Didžiąsias planetas
Didžiosios planetos ir Plutonas. Didžiosios planetos. Plutonas Jupiteris Saturnas Uranas Neptūnas. Saulės sistemos nykštukinė planeta. Plutono palydovai. Jupiteris. Pati didžiausia Saulės sistemos planeta. Jupiterio žiedai. Jupiterio ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 02 16
Saturnas ir Jupiteris (skaidrės)
Jupiteris. Jupiterio teleskopiniai stebėjimai. Didžioji Raudonoji Dėmė. Jupiterio sandara. Saturnas. Saturno žiedų sistema. Saturnas ir Jupiteris palyginus su kitomis planetomis. Jupiterio ir Saturno palydovai. Jupiterio palydovai. Saturno ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 02
Saulė artimiausia žvaigždė projektas
Saulė. artimiausia žvaigždė. Saulė – artimiausia Žemei žvaigždė, ryškiausias mūsų dangaus objektas. Žemė ir kitos Saulės sistemos planetos. Tokio tipo žvaigždžių gyvavimo ciklas yra apie 10 milijardų metų. Saulė apytikslė ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 11 19
Saulė astronomijos projektas
Saulė. Saulė – mums artimiausia žvaigždė. Saulė – žvaigždė, centrinis ir didžiausias Saulės sistemos kūnas. Saulė yra vienintelis. Saulės sandara. Saulė yra įkaitęs. Saulės centre yra šerdis čia vyksta branduolinės ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 04 27
Saulė. Gyvybės šaltinis.
Vienas įspūdingiausių reiškinių Saulės vainike, tai iškyšuliai. Liepsnos. Saulės blyksnių poveikis Žemei. Aktyvūs rajonai. Ar Saulė yra kintanti žvaigždė? Saulės dėmių skaičiaus kitimai. Saulės kitimai ir Žemės klimatas.
Astronomijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 01 03
Saulės sistema projektas (3)
Saulės sistema. Saulės sistemos susidarymas. Saulės sistemos evoliucija. Saulės sandara. Debesis buvo sudarytas daugiausia iš helio ir vandenilio. Saulės sistemą sudaro. Pagrindiniai Saulės sistemos kūnai yra aštuonios didžiosios ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 05 09
Saulės sistemos kūnai
Saulės sistemos kūnai. Saulės sistema. Saulės sistemos evoliucija. Planetos. Saulė. Merkurijus. Venera. Žemė. Marsas. Jupiteris. O. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Plutonas.
Astronomijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 05 23
Saulės sistemos planeta - Marsas
Saulės sistemos planeta - Marsas. Marso sąvoka Padėtis saulės. Marsas – ketvirtoji pagal atstumą nuo Saulės ir septinta pagal dydį Saulės sistemos planeta. Rausa, kraują primenati spalva lėmė planetos vardo susiejimą su kruvinuoju karo ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 01
Uranas projektas (2)
Uranas. Orbitos charakteristika. Fizinės charakteristikos. Urano sandara. Urano žiedai. Palydovai. Titanija. Orbitos charakteristikos. Fizinės charakteristikos. Oberonas. Orbitos charakteristika. Fizinės charakteristikos. Arielis. Orbitos ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2017 09 24
Venera
Venera, kaip ir merkurijus, atsiskleidė mums per paskutiniuosius. Metų. Ilgą laiką mes nežinojome nei atmosferos slėgio planetos paviršiuje, nei jos radiuso. Astronominiai stebėjimai davė tik debesų sluoksnio, supančio planetą, radiusą. ...
Astronomijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 03 12
Žemė iš kosmoso
Žemė iš kosmoso. Apie žemę. Kas yra kosmosas? Kelionė į kosmosą. Žemės vidinė sandara. Žemės sudėtis. Metinė kelionė. Laikas skirtingose pasaulio vietose. Dienovidiniai. Lygiagretės. Gaublys. Gaublio pranašumai ir trūkumai. ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 11 27
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo