ASU Statististikos darbas Turizmas


Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos , apskaitos ir finansų institutas vardene pavardene. Statistika ir mokslinių tyrimų pagrindai. Užduotis Šios užduoties tikslai. Http // eurostatgidas. Užduotis Šios užduoties tikslas. Užduoties tikslui pasiekti spręsime 2 uždavinius. Užduoties tikslui pasiekti spręsime uždavinius. Alytaus apskritis Utenos apskritis Alytaus apskritis Utenos apskritis Alytaus apskritis. Piniginės pajamos iš darbo. Iš viso pajamų. Užduotis Šios temos tikslas.


Apibūdinkite Lietuvos statistikos departamentą (kada įkurtas, kokia struktūra, kokia misija, vizija ir pan.)

Kas yra Oficialiosios statistikos darbų programa, koks jos tikslas ir turinys?

Apibūdinkite, kokias paslaugas teikia Statistikos departamentas? Prisiminkite, kokiais atvejais Jums yra tekę jomis naudotis

Apibūdinkite, kas yra „Informaciniai pranešimai“ (pateikite bent du pavyzdžius su nuoroda į juos)

Kokias funkcijas atlieka statistika valstybėje? (pateikite kiekvieną funkciją iliustruojančių pavyzdžių)

Kokias principais pagrįsta oficialioji statistika? Kaip šie principai veikia Lietuvoje? (pateikite pavyzdžių)

Sudarykite lygių intervalų grupes, parodydami, kaip jas sudarėte (pradedame nuo min reikšmės ir vis pridedame grupavimo žingsnį)

Sugrupuokite pateiktus duomenis. Baigę grupuoti, atkreipkite dėmesį, ar visi nagrinėjamojo požymio variantai patenka į suformuotas grupes

N apskrities 8-57 įmonių darbuotojų pasiskirstymas pagal patiriama stresą darbe 2014 metais yra netolygūs.22% darbuotojų stresą patiria dažnai, niekada – 40% , o kartais – 38%.

Išvada : Bazinių santykinių dydžių bazė visada yra pastovi, o grandininių – kintanti. Žinant bazinius, galima surasti grandininius ir atvirkščiai – žinant grandininius, galima apskaičiuoti bazinius. Žinant šią santykinių dydžių tarpusavio sąveiką, galima supaprastinti uždavinių sprendimą ir apskaičiuoti santykinius dydžius.

Išvada : Socialinės išmokos Utenos apskrityje 33,5% Alytaus 29,1%.Piniginės pajamos 65,7% Utenos apskiryje, o Alytaus 66,6%.Kitos pajamos Utenos apskrityje 0,8% o Alytaus apskrityje 4,0%.

jis skaičiuojamas tada, kai dydžiai, iš kurių vidurkį reikia skaičiuoti, kartojasi po vieną kartą arba tiek pat kartų.

Darbuotojų skaičių skaičiavau pagal standartinį nuokrypį (σ) tai yra požymio variantų sklaidos apie vidurkį matas. Apskaičiuojamas, traukiant kvadratinę šaknį iš dispersijos:

Standartinis nuokrypis apskaičiuojamas, traukiant kvadratinę šaknį iš dispersijos, t. y.: kai duomenys nesugrupuoti ir svorio koeficientai lygūs.

Variacijos koeficientas - skaičiuojamas pagal šią formulę (Gautą standartinį nuokrypį padalinau iš vidurkio ir padauginau iš 100)

Kadangi reikia apskaičiuoti veiklos rodiklių kitimo greitį per ilgą laikotarpį (5 metus) , skaičiavimui naudosiu geometrinį vidurkį, formulę:

čia - kitimo tempo vidurkis, /- grandininiai dinamikos santykiniai dydžiai, n – santykinių dydžių skaičius.

4.5. Naudojant 7 priedo duomenis, apskaičiuokite 8 UAB darbuotojų vidutinį mėnesio darbo užmokestį 2015 m. Nurodykite skaičiavimui naudotą vidurkio rūšį, užrašykite jos formulę ir pagrįskite, kodėl būtent šį vidurkį naudojote. Skaičiavimo rezultatus aptarkite. 7 priedas

Išvada : remiantis darbuotojo užmokesčio 2015m. duomenimis galima teigti kad vidutinis darbo užmokestis yra 735€.

4.6. Naudojant Statistikos departamento arba EUROSTAT-o internetines svetaines pateikite 5 vidurkius iš įvairių gyvenimo sričių su nuorodomis į šaltinius.

Naudojant 3 priedo duomenis, apskaičiuokite 8 bibliotekos veiklos rodiklių kitimo 2010-2014 metais analitinius rodiklius. (2 priedas)

Kitimo tempo koeficientas rodo, kiek kartų vėlesnio laikotarpio vienai bibliotekai vidutiniškai tenkantis skaitytojų skaičius skiriasi nuo ankstesnio laikotarpio vienai bibliotekai vidutiniškai tenkančio skaitytojų skaičiaus. o kitimo tempo procentas - kokią ankstesnio, bazinio (2010m.) laikotarpio vienai bibliotekai vidutiniškai tenkančio skaitytojų skaičiaus dalį sudaro vėlesnio (lyginamojo) laikotarpio vienai bibliotekai vidutiniškai tenkantis skaitytojų skaičius. Turint keleto laikotarpių duomenis skaičiuojami baziniai ir grandininiai kitimo tempai.

Pokyčio tempas rodo, kiek procentų vienai bibliotekai vidutiniškai tenkantis skaitytojų skaičius padidėjo ar sumažėjo vėlesniu laikotarpiu, palyginus su baziniu (2010m.)

čia - dinamikos eilutės lygiai; b0 ir b1 – nežinomi rodikliai; t – laikas metais.

  • Turizmas Analizė
  • Microsoft Word 410 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (3656 žodžiai)
  • Universitetas
  • Akvile
  • ASU Statististikos darbas Turizmas
    10 - 1 balsai (-ų)
ASU Statististikos darbas Turizmas. (2016 m. Lapkričio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/asu-statististikos-darbas-turizmas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 08:31
×