Atleistų darbuotojų užimtumo integracija į darbo rinką


Projekto poreikio analizė, iniciavimas. Projekto poreikio analizė. Situacijos analizė. Problemos identifikavimas. Problemų medis. Problemos sprendimo alternatyvos ir pagrindinė projekto idėja. Projekto suinteresuotų šalių analizė. Projekto tikslas. Projekto planavimas. Projekto veiklų planavimas. Projekto uždaviniai ir veiklos. Vadovavimo išlaidų paskaičiavimas. Projekto tvarkaraščio sudarymas. Projekto veiklų tvarkaraštis. Darbuotojų atsakomybės matrica. Projekto kaštai. Projekto kokybė. Projekto rizikos valdymas. Projekto rizikos. Kiekvienos projekto rizikos pasireiškimo tikimybė bei poveikis projektui. Kiekvienos rizikos valdymo strategija bei atsakomieji veiksmai.

Grupinio darbo tikslas: dirbant komandoje įtvirtinti projektų valdymo žinias, ugdyti praktinius gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus veiklos problemos sprendimui.

Alytaus apskrityje bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2015 m. sausio 1 d. – 13,7 proc. Lyginant su 2014 m. spalio 1 d., šis rodiklis padidėjo 1,4 proc. punkto, o lyginant su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu – pamažėjo 2,2 proc. punkto. 2014 m. sausio 1 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje registruota 14589 bedarbių, 44,5 proc. moterys, 55,5 proc. vyrai. Lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu registruotų bedarbių skaičius padidėjo 1 procentu, o tuo tarpu lyginant su 2013 m. spalio mėnesiu – padidėjo 17,8 proc.

Pagal daugumą socialinę situaciją apibūdinančių pagrindinių rodiklių Varėnos miestas ir visa Alytaus apskritis yra nepalankesnėje padėtyje lyginant su šalies vidurkiu :Varėnos gyventojų skaičius jau kelioliką metų turi nuoseklią mažėjimo tendenciją. Nors tokia tendencija būdinga ir daugeliui kitų šalies vietovių. Tačiau Varėnos rajone santykiniai gyventojų mažėjimo mąstai yra didesni nei vidutiniškai šalyje, taip pat – Alytaus apskrityje. Gyventojų mažėjimo tempai buvo beveik tolygūs su mažėjimu savivaldybės kaimuose.; visai apskričiai būdingas mažesnis gyventojų užimtumo lygis; iš Varėnos miesto išvyksta didesnė gyventojų dalis; mieste yra kur kas mažesnė 25-64 m. amžiaus gyventojų, turinčių aukščiausią išsilavinimą, dalis; Varėnos gyventojai pagal vidutinį amžių yra vieni vyriausių šalyje, o jų pajamos yra žemesnės nei vidutinės šalyje.

Varėnos darbo rinka pasižymi dinamiškumu ir dideliais pokyčiais. Lėtėjantys šalies ir Varėnos regiono ūkio augimo tempai, turėjo neigiamos įtakos užimtumui, suformavo naujas darbo rinkos tendencijas. Jei pirmame 2008 metų pusmetyje buvo sudėtinga patenkinti darbdavių poreikius dėl augančios darbo jėgos paklausos, tai šiuo metu - ieškančių darbo asmenų galimybės įsidarbinti ženkliai sumažėjo, išaugo ieškančių darbo asmenų skaičius. Daugiausia nedarbo augimą įtakojo dėl nepalankių ekonominių sąlygų, įmonių bankrotų ir reorganizacijų atleisti darbuotojai. Pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė įtakos turėjo Lietuvos ir Varėnos regiono įmonėms – smukus pardavimams, trūkstant apyvartinių lėšų jos yra priverstos mažinti gamybos apimtis, o tuo pačiu mažinamas darbuotojų skaičius. Į Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrių besikreipiant daugiau netekusių darbo asmenų ir mažėjant galimybėms įsidarbinti auga ir nedarbo rodikliai. Varėnos darbo rinkoje šiuo metu vykstantys pokyčiai yra labai nepalankūs ieškantiems darbo žmonėms, nes darbo jėgos pasiūla nuolat didėja, o jos paklausa mažėja.

Varėnos darbo rinką stipriai paveikė grupės darbuotojų atleidimas iš UAB „Utopija“. Pagal UAB „Utopija“ pranešimus iš šios įmonės atleista 300 darbuotojų. Darbuotojų atleidimai turėjo neigiamos įtakos situacijai Varėnos regiono darbo rinkai – registruotų iš įmonės atleistų darbuotojų skaičius įtakojo nedarbo lygio augimą 1,01 proc. punkto.

Didelė dalis buvusių UAB „Utopija“ darbuotojų yra ilgą laiką pradirbę šioje bendrovėje. Po tiek metų darbo vienoje įmonėje šie darbuotojai yra praradę visas darbo rinkai būtinas bendrąsias kompetencijas ir jiems itin sunku susirasti darbą pagal kitą, nei jų anksčiau dirbta, profesiją. Pastarosios problemos nesprendžiant, jos pasekmės gali turėti skaudžių padarinių visų savivaldybės ir aplinkinių teritorijų gyventojų socialinei gerovei, jų perkamajai galiai, o dėl to ir vietos verslo plėtrai bei savivaldybės ir apskrities finansinei situacijai.

 Dėl Sodros biudžeto deficito bei Valstybės biudžeto lėšų trūkumo, neskiriamos papildomos lėšos kovoti su grupės darbuotojų atleidimo sukeltomis pasekmėmis.

Pinigai užimtumui skatinti skirstomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Savivaldybės atskiro užimtumo skatinimo fondų neturi.

 Dėl gamybos apimčių mažinimo UAB „Utopija“ atleisti pirmiausiai mažiausiai kvalifikuoti darbuotojai. Dėl darbo specifikos atleistų darbuotojų profesinis pasirengimas neatitinka darbo rinkos poreikių.

Kad vizualizuoti pagrindines nedarbo atsiradimo priežastis, jos pavaizduotos 3 paveikslėlyje, kuriame parodyta pagrindinių nedarbo priežasčių seka.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 229 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3837 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolkam
  • Atleistų darbuotojų užimtumo integracija į darbo rinką
    10 - 9 balsai (-ų)
Atleistų darbuotojų užimtumo integracija į darbo rinką. (2015 m. Spalio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/atleistu-darbuotoju-uzimtumo-integracija-i-darbo-rinka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 18:13
×