Atsargų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti


Įvadas. Esminės sąvokos. Apskaita. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikacija. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų sunaudojimo (pardavimo apskaitos būdai Praktinė dalis. Teorinis bei praktinis temos dėstymas sietinas su vadybininkams reikalinga informacija. Išvados. Šaltiniai.


Atsargų valdymo išlaidos - išlaidos, susijusios su atsargų įsigijimu (pasigaminimu), turėjimu (laikymu) ir sunaudojimu (pardavimu) įmonėje.

Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina – sumokėta (mokėtina) pinigų ar jų ekvivalentų suma

Ø Pirmasis sąskaitos-faktūros egzempliorius perkant prekes iš įmonės, kuri nėra PVM mokėtoja;

Ø Pirmasis sąskaitos-faktūros egzempliorius perkant prekes iš įmonės PVM mokėtojos;

Konkrečių kainų būdas dažniausiai taikomas įmonėse, kuriose prekiaujama unikaliomis arba brangiai kainuojančiomis prekėmis. Prekių kainos nustatomos tik tam tikram prekių tipui. Turint įvairių kainų rūšis, prireikia skirtingų skaičiavimų, todėl naudojant šį būda galima sąmoningai valdyti parduotų prekių savikainą, o kartu ir pelno lygį, pasirenkant pardavimui vienetus, kurie buvo pirkti aukštesne arba mažesne kaina.

atsargų atsivežimo (transportavimo, pakrovimo, iškrovimo) kaina, taip pat išlaidos pradinio draudimo kelyje;

Nors ir tiesiogiai su atsargų pirkimu susijusios, bet įmonei nereikšmingos išlaidos gali būti iš karto nurašomos į laikotarpio sąnaudas.

Pagrindinėms atsargoms galime priskirti perparduodamas prekes, gamybines žaliavas ir medžiagas, kitas nuolat perkamas prekes. Jos išsiskiria tuo, kad perkamos nuolat, iš tų pačių tiekėjų ir panašiomis sąlygomis. Dėl to dažniausiai patiriamos panašios su jų pirkimu susijusios papildomos išlaidos. Todėl prasminga jas identifikuoti ir iš anksto paskaitos politikoje nustatyti vienodą jų apskaitos tvarką. Tai palengvins buhalterių darbą, nes nereikės kaskart svarstyti, kaip elgtis su konkrečiomis išlaidomis.

Nepagrindinėms atsargoms galime priskirti įvairias kanceliarinės, ūkinės paskirties prekes, taip pat kitas, retai ar mažais kiekiais perkamas prekes. Dažniausiai su jų pirkimu susijusios išlaidos nėra nuolatinės, sunkiau identifikuojamos ir susiejamos su atsargų pirkimu. Be to, jų absoliučios sumos taip pat mažesnės (nereikšmingos). Galiausiai didžioji nepagrindinėmis laikytinų atsargų dalis nurašoma į sąnaudas iš karto (arba labai greitai) jas įsigijus.

Tai yra atsargų grynąja galimo realizavimo verte laikoma įvertinta atsargų pardavimo kaina, esant įprastomis verslo sąlygomis, iš kurios turi būti atimamos įvertintos atsargų gamybos užbaigimo ir galimos tų atsargų pardavimo išlaidos.

Prekes teikia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą.

PVM sumoka galutinis prekių arba paslaugų vartotojas, o surenka ir sumoka į biudžetą ūkio subjektai, įregistruoti kaip PVM mokėtojai.

Įmonė „VV Transport“ pardavė prekių už 58206,03 Lt ir suteikė nuolaidą 276,44 Lt, pardavimo PVM - 12162,21 Lt. Ši ūkinė operacija įregistruojama:

Sutartis nelaikoma apskaitos dokumentu, tačiau ji gali būti daugelio apskaitos dokumentų surašymo ar ūkinių operacijų atlikimo pamatas. Buhalterines tarnybos darbuotojai dažnai tampa ne tik įmonės sudarytų sutarčių vykdytojais (kontroliuoja atsiskaitymų ir kitą įsipareigojimų vykdymą), bet jų pagrindu turi parengti atitinkamus pirminius apskaitos dokumentus.

Šalys, sudarydamos sutartis, daugiausia dėmesio privalo skirti pagrindiniams sutarties elementams:

Pavyzdys (Priedas Nr. ) Įmonė „VV Transport“ pirko prekių iš įmonės „Auto Lainas“ iki 2014.01.01 už kurias nebuvo sumokėjusi, todėl liko likutis pradžiai 10565,00 Lt. Nuo 2014.01.01 įmonė toliau naudojosi tiekėjų paslaugomis ir pusmečio gale t.y. 2014.06.30 „VV Transport“ buvo skolinga 5255,00 Lt.

Šiame žurnale parodyta, kiek įmonė „VV Transport“ per šį laikotarpį 2014.06.01-2014.06.30 pirko ir už kiek, taip pat yra nurodyta visa įsiskolinimo suma tiekėjams. Ji yra : 303,932.98 Lt

Tai pagrindas medžiagas nurašyti į sąnaudas. (Priedas Nr. 4) Matome kiek per mėnesį sunaudojama kuro, kiek pirkta kuro ir kuro likutis pabaigoje. Tai galima vadinti šios įmonės atsargomis.

  • Microsoft Word 43 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4780 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donce00
  • Atsargų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti
    10 - 3 balsai (-ų)
Atsargų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti. (2017 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsargu-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 25 d. 20:04
×