Atsargų apskaita kursinis darbas (3)


Įvadas. Atsargos, jų klasifikacija. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų įkainojimas įvairiais įkainojimo būdais, jų įtaka bendrajam pelnui. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. Finansinei atsargų apskaitai tvarkyti remiantis norminiais teisės aktais galima palyginti plati atsargų finansinės apskaitos modelių, metodų, bei būdų įvairovė, kurių tinkamiausią, atsižvelgdama į savo specifiką bei kitas sąlygas, turi pasirinkti pati įmonė. Čia į pagalbą įmonės vadovui turi ateiti buhalteris, žinantis bendruosius atsargų apskaitos reikalavimus bei su atsargų apskaita susijusius ypatumus, bei galintis vesti ne tik teisingą, bet ir realybę atitinkančią atsargų apskaitą. Be to, apskaitant atsargas, svarbus jų įvertinimas, įkainojimas, pardavimas (sunaudojimas), nes būtent šios sritys gali ženkliai lemti įmonės veiklos rezultatus, t. y. sumažinti ar padidinti pelną.

Darbo tikslas - išanalizavus atsargų apskaitos teorinius ypatumus, praktiškai įvertinti atsargų įkainojimą bei apibendrinti ir palyginti gautus rezultatus.

- išanalizuoti atsargų apskaitos ypatumus įvertinant atsargas, įkainojant atsargas bei sunaudojant atsargas;

- praktiškai įvairiais atsargų įkainojimo būdais paskaičiuoti atsargas, apibendrinti gautus rezultatus nurodant kiekvieno taikomo metodo įtaka prekių pardavimo savikainai bei įmonės bendrajam pelnui.

Darbas pagrinde buvo rašomas remiantis šiais metodais: mokslinės literatūros ir norminių teisės aktų analizės, sisteminimo, vertinimo, palyginimo, apibendrinimo.

Darbo struktūra. Darbas suskirstytas į tris skyrius. Pirmajame skyriuje apibrėžiamos atsargos, pateikiama jų klasifikacija. Antrajame skyriuje, suskirstytame dar į tris poskyrius, analizuojama atsargų apskaita: jų įvertinimas, įkainojimas, sunaudojimas. Trečiame skyriuje praktiškai keturiais atsargų įkainojimo būdais, nurodytais 9-ajame VAS „Atsargos“ (FIFO, LIFO, svertinio vidurkio, konkrečių kainų būdais) bei HIFO ir LOFO būdais, pateikiamais vakarų literatūroje, paskaičiuojamas atsargų įkainojimas, nurodoma kiekvieno taikomo metodo įtaka prekių pardavimo savikainai bei įmonės bendrajam pelnui.

∙ skirtas gamybos procesui, kurio metu bus pagaminama ir vėliau parduodama produkcija;

∙ nebaigtų atlikti darbų ir paslaugų išlaidos (tebeteikiamos auditorių, architektų ir pan. paslaugos) (Bagdžiūnienė, 2005, p. 75);

Taigi, apibendrindami pateiktus atsargų apibrėžimus, galime teigti, kad atsargos- trumpalaikis turtas, skirtas parduoti, gaminti ar teikti paslaugas per vieną įmonės veiklos ciklą- laikotarpį nuo atsargų įsigijimo iki jų realizavimo.

Pagal Pavyzdinį sąskaitų planą, atsargų apskaitai skirta 201 sąskaita „Atsargos” skirstoma į šias smulkesnes grupes:

O. Gudaitienė (2005, p. 54). išskiria šias pagrindines atsargų grupes:

Vadovaujantis 2-uoju Verslo apskaitos standartu „Balansas”, finansinėje atskaitomybėje atsargas reikalaujama rodyti sekančiai:

Kokie atsargų straipsniai svarbiausi įmonei, priklauso nuo jos vykdomos veiklos, t. y. įmonė užsiima prekyba (prekybinė įmonė), teikia paslaugas (paslaugų įmonė) ar gamina produkciją (gamybinė įmonė).

Prekybinės įmonės dažniausiai prekes realizuoja ta pačia fizine forma, kokia ir įsigyjo, todėl prekybinės įmonės didžioji atsargų dalis yra prekės, skirtos perparduoti. Prekybos įmonės tikslas - gaminį iš gamybos sferos perkelti į vartojimo sferą, t. y. įsigyti iš gamybos įmonės ir jį realizuoti.

Pagrindinė gamybinės įmonės funkcija – žaliavų, medžiagų ir pirktų pusfabrikačių perdirbimas į parduoti skirtas prekes bei jų realizavimas, todėl perdirbimo įmonėse dažniausiai vedamos trys pagrindinės atsargų sąskaitos:

- nebaigta gamyba, kurioje atsispindi gamybos procese esantys, bet dar nebaigti apdoroti gaminiai;

- pagaminta produkcija, kurios atsipindi baigtos gaminti, tačiau dar neparduotos prekės. (Bukevičius, 2009, p. 164).

Paslaugų sektoriaus įmonės turi vienų ar kitų atsargų ar neturi priklausomai nuo jų rūšies:

gyventojų aptarnavimo sferos įmonės (pavyzdžiui, grožio salonai, medicinos firmos) turi pagalbinių medžiagų disponuoja pagalbinėmis medžiagomis;

  • Microsoft Word 62 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6832 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ingrida
  • Atsargų apskaita kursinis darbas (3)
    10 - 2 balsai (-ų)
Atsargų apskaita kursinis darbas (3). (2017 m. Vasario 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsargu-apskaita-kursinis-darbas-3.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 11:51
×