Atsargų apskaita teorija ir praktika


Įvadas. Teorinė dalis. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų dokumentavimas. Atsargų valdymo esmė. Atsargų apskaitos metodai. Praktinė dalis. Uab „KaSports“ finansinės ataskaitos. Pelno nuostolių ataskaita. Balansas. PVM sąskaita faktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas: teoriškai išnagrinėti atsargų apskaitos metodiką ir praktiškai išnagrinėti kaip vykdomi atsargų apskaitos teoriniai reikalavimai pasirinktoje įmonėje. Nurodyti pastebėtus nukrypus ir siūlyti būdus padėčiai gerinti.

Metodai: Ekonominės literatūros, mokslo darbų ir kitų publikacijų, apskaitos standartų analizė, monografinis, loginės analizės ir sintezės metodai.

Kad įmonė galėtų sėkmingai vykdyti prekybinę ar gamybinę veiklą, jai reikia turėti atsargų. Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios materialinės vertybės, kurias ji tikisi parduoti arba tiesiogiai panaudoti gamyboje. Įmonėse išskiriamos tokios pagrindinės atsargų grupės:

Pagal tai, kokį vaidmenį atsargos atlieka jų valdyme, lietuvių autoriai išskiria tokias atsargų rūšis.

Saugios ( draustinės ) atsargos. Šių atsargų yra laikoma daugiau nei ciklo. Dalis šių atsargų skiriama nedideliems paklausos ir papildymo laiko svyravimams padengti. Vidutinis įmonėje laikomų atsargų kiekis yra lygus pusės užsakymo dydžio bei saugių atsargų sumai.

visos kitos išlaidos, susijusios su atsargų atsigabenimu į įmonę.

Naujos atsargos sandėlyje gaunamos ir pajamuojamos surašant užpajamavimo dokumentus, o išduodamos surašant nurašymo dokumentus. Šios operacijos fiksuojamos atitinkamose atsargų apskaitos kortelėse. Vėliau įrašai daromi apskaitos registruose. Mėnesio pabaigoje atsargų apskaitos kortelių likučiai apibendrinami kaupiamajame žiniaraštyje. Taip pat, kaupiamajame žiniaraštyje užfiksuoti likučiai sutikrinami su atsargų užpajamavimo ir nurašymo dokumentų rejestrais. Tuomet suvestiniai atsargų apskaitos duomenys fiksuojami apskaitos registruose ir Didžiosios knygos sąskaitose.

Įmonės investicijos į atsargas dažnai sudaro didžiąją investuojamo kapitalo dalį. Klientų poreikiai ir reikalavimai didėja, todėl įmonės laiko daugiau atsargų norėdamos juos patenkinti. Įmonė investuoja į atsargas tam tikrą kiekį lėšų, kurios yra įšaldomos iki pat produkcijos realizavimo momento. Todėl prieš priimant sprendimus reikia įvertinti įmonės logistikos sistemos struktūrą, klientų aptarnavimo lygį ir transportavimo būdus. Gali būti taip, kad didelės atsargų laikymo išlaidos gali būti minimizuotos, padidinant kitas atsargų išlaidas.

Atsargų valdymas yra jų optimalaus kiekio dydžio paieška bei optimalaus santykio tarp naudos ir išlaidų išlaikymas. Visų rūšių turto valdymas gali būti vertinimas kaip atsargų valdymo problema ir ši problema turi būti išspręsta pasirenkant tinkamiausią tam būdą“. Židonis Ž. Atsargų valdymo tikslą aiškina, remiantis logistika, teigdamas, kad: „mažiausių atsargų bendrųjų sąnaudų logistikos tikslas- esant tam tikram paslaugų lygiui sumažinti bendrąsias logistikos sąnaudas, todėl būtina rasti ekonominį kompromisą tarp atsargų sąnaudų ir kitų logistikos sąnaudų“.

Aprūpinimo atsargomis logistika turi didžiulę reikšmę optimaliai aptarnaujant klientus. Logistikos reikšmę galima įvertinti pažvelgus į logistikos grandinę (1 paveikslas).

neturėjimo. Pirmuoju atveju įmonė susiduria su tiesioginėmis išlaidomis tokiomis kaip:

Įmonėms atsargos padeda įgyvendinti labai svarbius tikslus - masto ekonomijos, apsaugos nuo nestabilios paklausos teikimas, pasiūlos ir paklausos balansavimo galimybė ir kitos.

Prekių pardavimo operacijos fiksuojamos analogiškai kaip ir prekybos įmonėse. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uždaromos Pardavimų pajamų, Parduotų prekių savikainos ir Veiklos sąnaudų sąskaitos, atitinkamai kredituojant/debetuojant Pajamų ir sąnaudų suvestinės sąskaitą.

Daroma prielaida, kad prekių likutis laikotarpio pradžioje parduotas ir įskaitomas į parduotų prekių savikainą:

Uždaroji akcinė bendrovė ,,KaSports“, prekiaujanti sportiniu inventoriumi, yra PVM mokėtoja. Jos adresas yra Sporto g. 16, Vilnius. Įmonės kodas 302812133, PVM mokėtojo kodas- LT47000453845. Bendrovės direktorius - Jurgis Jurgaitis, vyr. finansininkas - Šarūnas Kazla. Bendrovės pagrindinė veikla - prekyba sporto prekėmis.

Rašant teorinę dalį įgyta daug naujų žinių apie atsargų klasifikavimą, jų įsigijimo savikainą. Aptarti atsargų apskaitos būdai bei jų privalumai ir trūkumai. Išnagrinėtos visos su atsargomis susijusios dokumentinės procedūros. Suprasta atsargų valdymo esmė bei išanalizuoti atsargų apskaitos metodai.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 154 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5578 žodžiai)
  • Universitetas
  • Šarūnas
  • Atsargų apskaita teorija ir praktika
    10 - 5 balsai (-ų)
Atsargų apskaita teorija ir praktika. (2016 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsargu-apskaita-teorija-ir-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 18:06
×