Atsargų valdymas įmonėje


Įvadas. Atsargų valdymas teoriniu aspektu. Atsargų samprata ir rūšys. Atsargų varldymas. Atsargų valdymas praktiniu aspektu. Uab „Judex spauda“ veiklos pristatymas. Uab “Judex Spauda” atsargų apyvartumas. Uab „Judex Spauda“ atsargų apskaitos organizavimo ir atsargų valdymo analizė. Uab „Judex Spauda“ trumpalaikio turto horizontalioji ir vertikalioji analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Temos aktualumas. Atsargų valdymas viena iš pagrindinių logistikos veiklos rūšių. Atsargų valdymo problemos ypač aktualios ekonominio sunkmečio laikotarpiu. Sunkėjant verslo sąlygoms, aštrėja įsisenėjusios, bei atsiranda naujos verslo problemos: trūksta apyvartinių lėšų, mažėja pelningumas, krenta klientų pasitenkinimas ir lojalumas. Viena iš svarbiausių apyvartinių lėšų trūkumo priežasčių susijusi su jų „įšaldymu“ perteklinėse atsargose, kai atsargos valdomos neefektyviai, prastai organizuojama tiekimo grandinė, netinkamai koordinuojamos kitos įmonės veiklos sritys.

Darbo tikslas – išanalizavus atsargų valdymo teorinius aspektus, ištirti UAB „Judex Spauda“ atsargų valdymą

Darbo uždaviniai:

1) teoriškai išanalizuoti atsargų sampratą ir jų valdymo reikšmę;

2) praktiškai atskleisti atsargų valdymą įmonėje UAB „Judex Spauda“.

Atsargos kaupiamos daugelyje ekonominio gyvenimo sričių, pradedant valstybe, verslo subjektais (prekybos, paslaugų ir gamybos įmonės) ir baigiant vartotojais, kaupiančiais įvairias materialines vertybes. Atsargos kaupiamos ne tik materialinių, bet ir finansnių išteklių pavidalu. Analizuojant atsargas kaupiamas valstybės, bei įstatymų numatytas atsargas ūkio subjektams taip pat vartojama sąvoka rezervai. Atsargas ir rezervus sieja bendras tikslas – apsaugoti nuo įvairių nenumatytų atvejų ir užtikrinti stabilumą.

Verslo įmonėms atsargos yra didelės ir brangios investicijos, užimančios labai svarbią vietą logistikos sistemoje. Nuo atsargų dydžio priklauso logistikos išlaidos ir klientų poreikių tenkinimo lygis (Urbonas, 2005). Pasak D. Tamulevičienės (2010), tai didelė ir nuolat judanti investicijų suma. Ž. Židonio (2002) teigimu, atsargos veikia kaip buferis, švelninantis konfliktus tarp logistinės grandinės subjektų: tiekėjų ir žaliavų pirkėjų, žaliavų pirkėjų ir gamintojų, gamybos ir marketingo, paskirstymo ir tarpininkių, tarpininkų ir vartotojo. I. Sadler (2007) teigia, kad atsargos turi leisti įmonei disponuoti pirkėjo pageidaujamomis prekėmis, tuo sudarydamos palankias jų pardavimo sąlygas. Anot D. Bazaro (2005), atsargų gali atsirasti materialinių srautų sustojimo vietoje, kintant materialinių srautų apimtims ir kai susiduria du materialūs srautai.

Atsargos – trumpalaikis turtas, naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus ar per vieną veiklos ciklą (9-asis verslo apskaitos standartas, 2003). 2-ajame tarptautiniame apskaitos standarte teigiama, kad atsargos – tai turtas, kuris yra laikomas pardavimui įprastinės veiklos metu; šiuo metu gaminamas, numatant jį parduoti; žaliavos ir medžiagos, kurios bus sunaudotos gamybos proceso metu arba teikiant paslaugas. Įmonių finansinės analizės rodiklių skaičiavimo metodikoje, atsargos apima prekes, nupirktas ir laikomas ketinant jas perparduoti, taip pat apima ūkio subjekto pagamintą ar tebegaminamą produkciją, be to žaliavas ir kitokias medžiagas, laikomas ketinant jas panaudoti gamyboje (Įmonių finansinė analizė. Rodiklių skaičiavimo metodika, 2010).

Atsargų vieta logistikos sistemoje atskleidžiama analizuojant sandėliavimo veiklą. Sandėliavimas apibūdinamas kaip logistikos sistemos dalis, apimanti materialinių gėrybių saugojimą nuo jų gavimo iki vartojimo vietų bei informacijos teikimą apie sandėliuojamų materialinių srautų būklę bei išdėstymą. Sandėliavimo reikšmė nuo nežymaus įmonės logistikos sistemos aspekto išsivystė ir tapo viena svarbiausių šios sistemos funkcijų (Palšaitis, 2010).

Priklausomai nuo veiklos sektoriaus, atsargų pobūdis skiriasi. Prekybos sektoriaus atsargos – tai jau pagamintos prekės skirtos perparduoti. Paslaugų įmonėse atsargos – materialūs daiktai, užtikrinantys paslaugų teikimą. Kaip teigia A. M. Hormozi (2005), atsargų klasifikavimo supratimas padeda sprendžiant problemas susijusias su atsargų valdymu, o tai padidina ir įmonės pelningumą.

Sandėliavimo funkcijos efektyvų vykdymą apsunkina žemas mechanizavimo ir automatizavimo lygis. Martinkus ir kt. (2005) pabrėžia, kad automatizuota sandėlių ūkio valdymo sistema užtikrina patikimą atsargų apskaitą bei atiduotų gamybai medžiagų kontrolę. Ji ypač efektyvi gaminant sudėtingą produkciją iš didelio asortimento medžiagų ir komplektuojamų dalių, kai be automaztizuotos valdymo sistemos sekti ir reguliuoti jų komplektiškumą praktiškai neįmanoma.

J. Žvinklys ir kt. (2006), V. Bagdžiūnienė (2006) atsargas dar skirsto į rūšis pagal jų dydį ir poreikį: į transporto (tranzitinės (atsargos kelyje), paruošiamąsias, einamąsias ir draustines. Pagal logistinių operacijų pobūdį ir funkcinę paskirtį, kurie sudaro skirstymo pagrindą, atsargos skirstomos į: gamybines (einamas, draustines, sezonines) ir prekines (einamas, draustines, sezonines) (Minalga, 2009).

Atsargų valdymas – atsargų optimalaus kiekio paieška bei optimalaus santykio tarp naudos ir išlaidų išlaikymas (Bagdžiūnienė, 2004). R. Palšaičio (2010) nuomone, supaprastintai atsargų valdymą, galima apibrėžti kaip išlaidų pusiausvyrą tarp atsargų turėjimo ir neturėjimo. Turint atsargų įmonės susiduria su išlaidomis, susijusiomis su draudimu, sandėliavimu, moraliniu nusidėvėjimu, mokesčiais, atsargose įšaldytomis lėšomis. Neturint atsargų, kuomet atsargos sumažinamos iki tokio lygio, kai įmonė prastai bepatenkina klientų poreikius, galima prarasti pardavimus, gali atsirasti tiekimo sutrikimų, kurie sąlygos didesnes išlaidas, siekiant atstatyti prieš tai buvusią padėtį. R. A. Brealey ir kt. (2003) pripažįsta, kad labai sunku išlaikyti atsargas tokio lygio, kad išliktų išlaidų ir naudos pusiausvyra. L. Braškienės (2009) manymu, atsargų valdymas yra pagrindinis logistikos sistemos elementas, kuris turi būti įtrauktas į vieningą reikiamo klientų aptarnavimo lygio užtikrinimo sistemą.

  • Microsoft Word 169 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4358 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ajg
  • Atsargų valdymas įmonėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Atsargų valdymas įmonėje. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsargu-valdymas-imoneje.html Peržiūrėta 2019 m. Balandžio 23 d. 17:22
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!