Atsiskaitymų (skolų) valdymas įmonėje


Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Atsiskaitymo būdai. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Atsiskaitomieji dokumentai. Akredityvas. Faktoringas. Pirkėjų skolų valdymo politika. Trumpalaikės pirkėjų skolos. Abejotinų ir beviltiškų pirkėjų skolų valdymas. Prognozuojamos beviltiškų skolų sąnaudų sumos apskaičiavimas. Beviltiškų skolų nurašymas. Skolų išieškojimas teismine ir notarine tvarka. Uab „Petrochema““ atsikaitymų (skolų) valdymo tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Svarbiausia nagrinėjama problema šioje temoje yra, ar pirkėjai laiku atsiskaito su UAB“Petrochema“ ir valdyti pirkėjų įsiskolinimą. Apžvelgsime šią problemą dviem aspektais:

ar su UAB “Petrochema“ laiku atsiskaito pirkėjai – klientai, už mūsų suteiktas paslaugas;

kaip valdomas UAB „Petrochema“ pirkėjų įsiskolinimas

Darbo tikslas – išanalizuoti atsiskaitymų (skolų) valdymą „Petrochema“ įmonėje, taip pat surinkti, susisteminti ir išanalizuoti informaciją apie įmonės atsiskaitomų dokumentų naudojimo būdus, skolų valdymą bei pateikti pasiūlymus šios įmonės atsiskaitymų (skolų) valdymui gerinti, remiantis moksline literatūra, statistine medžiaga, dokumentais, įstatymais, spauda, Internetu, praktikos metu įgauta patirtimi.

Apibūdinti atsiskaitymo būdus, dokumentus bei atsiskaitymų galimybes;

Palyginti atsiskaitymą grynaisiais ir negrynaisiais pinigais;

Apibūdinti skolas (beviltiškas ir abejotinas), jų valdymą;

Panagrinėti skolų išieškojimą teismine ir neteismine tvarka, bei naudojamus dokumentus;

Apibūdinti ir panagrinėti rodiklius skaičiuojamus įsiskolinimui įvertinti;

Panagrinėti pirkėjų skolas ir jų valdymą;

Atlikti „Petrochema“ įmonėje atsiskaitymų (skolų) valdymo tyrimą.

Tyrimo objektas – UAB „Petrochema“ atsiskaitymų (skolų) valdymas. Išanalizuosiu atsiskaitymus su pirkėjais, tiekėjais ir užsakovais, imamas laikotarpis 2005 – 2007 metai, apžvelgsiu šioje įmonėje naudojamas atsiskaitymų formas. Pateiksiu dokumentų kopijas, apibūdinančias atsiskaitymų formas, atsiskaitymų (skolų) organizavimo įmonėje tvarką.

UAB “Petrochema” – tai juridinio asmens teises turinti įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis tarp akcininkų. Įmonė yra išleidusi 1 400 paprastų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 10 litų. Šios akcijos gali būti platinamos tik tarp UAB steigėjų ir darbuotojų, t.y. dabar jos po lygiai priklauso dviems akcininkams. Įmonės akcininkai atsako tik investuota į įmonę pinigų suma. Abu įmonės akcininkai – fiziniai asmenys. Viena akcija suteikia vieną balsą. UAB “Petrochema” valdymo organai yra:

Įmonės ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. UAB “Petrochema” veiklos laikas neribotas. Įmonė yra PVM mokėtoja. Savo veiklai vykdyti UAB “Petrochema” nuomoja patalpas.

Registracijos pažymėjimo numeris AB 91-90, įmonės kodas – 300081635. Įmonės įstatuose yra numatytos tokios pagrindinės veiklos kryptys:

Norėdama gauti užsakymus, įmonė dalyvauja konkursuose, pateikdama savo Kainų pasiūlymus. Vėliau pateikiama darbų sąmata ir atliekami darbai.

UAB “Petrochema” nėra didelė įmonė. Šiuo metu joje dirba 12 samdomų darbuotojų.

Pagrindinius įmonės veiklos rezultatus galima matyti iš jos Balanso (1 priedas) bei Pelno (nuostolio) ataskaitų (2 priedas). Balansas parodo, kiek įmonė turi turto ir kam jis priklauso, o Pelno (nuostolio) ataskaita – kaip tas turtas buvo uždirbtas.

2005 m. UAB “Petrochema” uždirbo 651576 Lt pajamų už parduotas žaliavas ir 4760 Lt – iš pardavimų. Įmonė samdė subrangą už 48986 Lt, pagrindinių žaliavų sunaudota už 409060 Lt ir tiesioginiam darbo užmokesčiui bei SODRAI sumokėta 100674 Lt.

2005 m. įmonė uždirbo 40003 litų pelną. 2005 m. UAB “Petrochema” įsigijo ilgalaikio turto už 2248 Lt (liejimo mašina plastikui). Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną investicijų lengvatomis nesinaudojo.

Įmonė nuo savo veiklos pradžios neėmė jokių paskolų. 2006 sausio 1 dieną tiekėjams ji buvo skolinga 7960 Lt ir gavus prekėms 1250 Lt avanso. Užsakovai 2006 sausio 1 d. UAB “Petrochema” buvo skolingi 36589 Lt, iš kurių 9445 Lt priskiriamos abejotinoms. Įmonės faktoringo limitas 28000 Lt, įstatinis kapitalas 14000 Lt.

2005 m. išmokėta iš įmonės pelno 7760 Lt pašalpoms ir dovanoms.

Kadangi įmonė vienu metu būna ir pirkėja ir pardavėja, kelia sau sekančius tikslus.

Įmonės kaip pardavėjos tikslas - kuo greičiau gauti užmokestį už parduotas prekes ar paslaugas. Todėl įmonė stengiasi sutarti dėl jai palankiausio mokėjimo termino. Pardavėją pirmiausia domina pinigų cirkuliacijos maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas parduodant prekes.

Įmonės kaip pirkėjos tikslas - gauti užsakytas prekes ir paslaugas bei atsiskaityti už jas kuo vėliau. Įmonė siekia, kad įsigytos prekės atitiktų tam tikrus kokybės standartus.

Vadinasi, pasirenkant mokėjimo būdą, pirmiausia atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

Antra vertus, atsiskaitymo riziką sąlygoja ne tik pasirinkto konkretaus mokėjimo būdo ypatumai, bet ir bendresnio pobūdžio veiksniai, verčiantys daryti atitinkamas praktines korekcijas.

Įmonės pirkėjai už prekes atsiskaito per bankus arba iš karto grynaisiais pinigais. Pirkėjai visada susimoka laiku. Abejotinos skolos - retas atvejis. Jeigu nepavyktų atgauti savų pinigų ir jei skola įmonėje liktų daugiau nei 12 mėnesių, ta suma būtų perkeliama į abejotinas skolas. Jei dokumentais būtų įrodoma, kad jos neįmanoma atgauti – ji taptų beviltiška skola, tokių atvejų yra buvę įmonėje.

  • Microsoft Word 105 KB
  • 2015 m.
  • 41 puslapis (10539 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jolita
  • Atsiskaitymų (skolų) valdymas įmonėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Atsiskaitymų (skolų) valdymas įmonėje. (2015 m. Balandžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsiskaitymu-skolu-valdymas-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 14:33
×