Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimas


Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios demonstruojamos baigiamuoju darbu, sąrašas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimo teorinis pagrindas. Apskaitos politika ir reglamentas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita. Atsiskaitymo būdai su tiekėjais ir pirkėjais. Skolų ir įsipareigojimų apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais analizės būdai. Uab ,,prarida“ apskaita su tiekėjais ir pirkėjais organizavimo analizė. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Uab,, Prarida“ veikla. Uab ,, Prarida‘‘ atsiskaitymo būdai. Uab “Prarida“ atsiskaitymų su tiekėjais apskaita ir analizė. Uab “Prarida“ atsiskaitymų su pirkėjais apskaita ir analizė. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pateikimas atskaitomybėje. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.

Kiekvienos įmonės galutinis veiklos tikslas – pelnas, kuris gali būti gaunamas parduodant prekes. Už parduotas prekes ar paslaugas yra gaunami pinigai.

Darbo objektas – UAB ,, Prarida‘‘ atsiskaitymai su pirkėjais ir tiekėjais.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB ,,Prarida‘‘ atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimą.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti informacinius šaltinius susijusius su tiekėjais ir pirkėjais organizavimu;

Susipažinti UAB „Prarida“ atsiskaitymais su tiekėjais ir pirkėjais apskaita;

Išnagrinėti UAB „Prarida“ veiklą;

Atlikti UAB „Prarida“ rezultatų analizę.

Pagal atskiras veiklos šakas yra priskiriami ir atitinkami LR įstatymai. Apskaita turi apimti visus apskaitos reikalavimus, nurodytus įvairiuose teisės aktuose.

Kiekviena įmonė užsiimanti gamybine-prekybine veikla turi santykių su kitomis įmonėmis, su kuriomis reikia vesti atsiskaitymų apskaitą. Tai tiekėjai ir pirkėjai.

Pirkėjai- pirkėjai perkantys prekes arba paslaugas asmeniniams poreikiams tenkinti.

Staipsnis buhalteris rašo kad atsiskaitymų ir kreditavimo politikoje svarbu tinkamai apibrėžti visą pardavimo procesą nuo sutarčių sudarymo iki atsiskaitymų už parduotą produkciją bei apmokėjimo už pačių pirktas prekes ir paslaugas. Be abejo, svarbu tam specialiai parengti šio proceso dalyvius: buhalterius, juristus, vidaus auditorius, pardavimų ir finansų vadybininkus, pagilinti jų ekonomikos, mokesčių ir finansų vadybos žinias. Šie darbuotojai turi būti atidūs, skrupulingi ir kvalifikuotai tvarkyti skolų sąskaitas pagal jų apmokėjimo terminus. Sėkmingo sistemos sukūrimo ir funkcionavimo prielaidos būtų tokios:

Tipinės sutarties parengimas. Reikia parengti sutartis su pirkėjais ir jose labai detaliai aptarti esmines sąlygas, nustatančias sutarties sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo padarinius, tarpusavio atsiskaitymų tvarką, akredityvų, vekselių bei kitų garantijų panaudojimą ir pan. Šios sutartys turėtų būti tipinės ir išimtys taikomos tik su atitinkamo lygio vadovo leidimu. Viena iš pagrindinių sėkmingo sistemos funkcionavimo sąlygų – jokie pardavimai skolon negalimi be raštiško susitarimo.(Buhalteris)

Informacijos apie klientus kaupimas. Net labai gerai parengta sutartis dar neužtikrina, kad prekes parduosime (paslaugas suteiksime) mokiam ar sąžiningam pirkėjui. Todėl prieš priimant sprendimą kredituoti partnerį labai svarbu įvertinti jo patikimumą. Tam galima pasinaudoti įvairiais vidiniais ir išoriniais informacijos šaltiniais (savo patirtimi, partnerio kredito įstaiga ar pan.). Finansinė atskaitomybė (tai yra vieša informacija), atsiliepimai spaudoje taip pat yra svarbus partnerio vertinimo šaltinis. Pagal surinktą informaciją galima numatyti kliento finansinį stabilumą.

Pardavimo periodo optimizavimas. Reikia įvertinti, koks atsiskaitymų periodas bus palankus partneriams ir pačiai įmonei, t. y. nepakenks jos finansiniam stabilumui. Be abejo, periodas turi atitikti rinkoje taikomus. Per daug nukrypti nereikėtų – tai bus nepalanku įmonei ar jos partneriams. Tikslinga numatyti pirkėjų skatinimą už ankstesnį atsiskaitymą nei sutartyje nustatytas.

Limitų nustatymas. Kiekvienas klientas turi žinoti, kokia kredito suma jam suteikiama. Sistema veikia taip: skolon galima pirkti tik neviršijant šio limito. Jį panaudojus, prekės neparduodamos. Padengus – vėl galima pirkti skolon. Kai pirkėjas yra nedrausmingas, limitas gali būti sumažinamas iki mažiau rizikingos sumos. Taip kiek įmanoma sumažinama galimybė susidaryti abejotinoms skoloms.(Buhalteris)

Įmonės atsiskaitymų politika turi apimti ir savų kreditorinių įsipareigojimų padengimą laiku. Tik patys sau keldami tokius pat aukštus reikalavimus to galėsime reikalauti iš kitų.

Tačiau gali būti, kad pardavėjas visiškai nepasitiki pirkėju, o gal net jo banku. Tuomet pardavėjas gali reikalauti išankstinio apmokėjimo už parduodamą prekę ar teikiamas paslaugas. Tam naudojama 2021 sąskaita Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. Joje apskaitomos sumos, iš anksto sumokėtos tiekėjams už atsargas ar kitą turtą, kurį įmonė gaus vėliau.

Gediminas Kalčinskas (2007) teigia, kad apskaitos dokumentai, rodantys skolos atsiradimą, yra gauta sąskaita- faktūra ar PVM sąskaita- faktūra. Remiantis šiais dokumentais užpajamuojamas gautas turtas ir daromi įrašai analitinės ir sintetinės apskaitos registruose.

Įmonės skolų analitinei apskaitai naudojamos Įmonės skolų apskaitos kortelės. Kiekvienam tiekėjui užvedama atskira Įmonės skolų apskaitos kortelė. Skolos atsiradimo dalyje remiantis gauta sąskaita- faktūra ar PVM sąskaita- faktūra daromas įrašas apie skolos atsiradimą. Skolos sumažėjimo dalyje remiantis mokėjimo pavedimu ar kasos išlaidų orderiu daromas įrašas apie skolos grąžinimą.

Visos prekybos skolos įmonei apskaitomos balanso turto dalies sąskaitose, jų padidėjimas registruojamas debete. Todėl pirkėjo įsiskolinimo suma įmonei dar vadinama debitoriniu įskolinimu. Susidariusios pirkėjų skolos įmonei fiksuojamos sąskaitoje 241. Šioje sąskaitoje apskaitomos su įmonės prekybine veikla (prekių, paslaugų, savos produkcijos pardavimu) susijusios skolos. Įprastas šių skolų gražinimo terminas – ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. (R. Patašienė,2004) Kartais išsiunčiant prekes labai nepatikimam pirkėjui arba sutrikus atsiskaitymams valstybėje, įmonė gali reikalauti iš savo pirkėjų sumokėti iš anksto, ir tik gavusios pinigus, pateikia jiems prekes. Šiems įsiskolinimams apskaityti naudojama sąskaita Nr.444. Joje apskaitomi sutarčių pagrindu gautos avansinės įmokos, už kurias prekės bus pateiktos (paslaugos ar darbai atliekami) ateityje.

  • Microsoft Word 213 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (9319 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indre
  • Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimas
    8 - 3 balsai (-ų)
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimas. (2015 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsiskaitymu-su-tiekejais-ir-pirkejais-organizavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 05 d. 12:57
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo