Atsiskaitymų už darbą apskaitos politika Aleksandro Stulginskio universitete


Įvadas. Atsiskaitymų už darbą esmė apmokėjimo formos, apskaitos metodika. Darbo užmokesčio esmė, ir formos. Išskaitos ir išmokos. Atostogos ir jų apmokėjimas. Nedarbingumo (ligos) apmokėjimas. Atsiskaitymų už darbą pirminė apskaita aleksandro stulginskio universitete. Aleksandro Stulginskio universiteto veiklos apibūdinimas. Pirminė darbo užmokesčio apskaita ASU. Atsiskaitymų už darbą aleksandro stulginskio universiteto suvestinė apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


3. Sąlygos ir pagrindiniai nurodymai analizuoti teorinius literatūros šaltinius, Verslo apskaitos standartus bei Lietuvos Respublikos įstatymus. Išnagrinėti ASU pirminę ir suvestinę atsiskaitymų už darbą apskaitą, parašyti išvadas,

Darbo tikslas- išanalizuoti atsiskaitymų už darbą apskaitos politiką Aleksandro Stulginskio universitete.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, įstatymų, standartų analizė, Aleksandro Stulginskio universiteto duomenų analizė.

Darbo sutartis nutraukiama gali būti nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu vienos iš šalių iniciatyva; darbdavio valia; nesant šalių valios; mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui. (Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas 2017). Nutraukiant darbo sutartį turi būti pasirašoma rašytinis sutikimas nutraukiant sutartį. Darbdaviui turi būti pranešama prieš 20 kalendorinių dienų kai yra nesvarbios priežastys ir prieš 5 dienas jei yra svarbios priežastys.

Darbdavys privalo pranešti apie darbo sutarties nutraukimą ir darbuotojo atleidimą iš darbo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai per vieną darbo dieną.

Darbo užmokestis – pragyvenimo šaltinis, materialus saviraiškos, įdėtų pastangų įvertinimas.(ŽAPTORIUS, 2015)

Darbo užmokesčio minimumą nustato Vyriausybė nuo 2018 metų minimali mėnesinė alga yra 400 eurų., minimalusis valandinis atlygis 2,45 eurai. (Sodra)

Bendras dieninis vidutinis darbo užmokestis X darbo dienų skaičius atostogų laikotarpiu

Kai atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis (pagal valstybės tarnybos įstatymą), mokama tik už darbo dienas ar darbo valandas atostogų laikotarpiu, kurios nustatomos pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką.

Universitete puoselėjami demokratinės savivaldos ir akademinės vertybės, skatinamas studentų aktyvumas ir pilietinė savimonė, ugdomas ir gerbiamas kompetingumas , profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas ir lojalumas.

Koeficientinė atlyginimo pastovioji dalis yra apskaičiuojama koeficientą*bazinės mėnesinės algos ir pagal etato didumą.

Pagal valandinį įkainį atlyginimo pastovioji dalis yra apskaičiuojama faktiškai dirbtas valandas * iš valandinio įkainio. ( Valandiniai įkainiai skirtingi visų grupių darbuotojams.)

Nustatomi tikslingai pagal darbuotojų grupėms numatytas priedų rūšis, vadovaujantis Senato patvirtinta metodika. Jie gali būti laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos ir vienkartiniai. Priedai už papildomus darbus ir už įprasto darbo krūvio viršijimą nustatomi tik tada, kai priedų mokėjimo motyvus įvertina rektoriaus įsakymu patvirtina speciali komisija.

Skiriami už laikinai nesančių darbuotojų pareigų atlikimą. Priedai už pavadavimą kasmetinių atostogų metu neskiriami.

Darbo užmokestis darbuotojams išmokamas du kartus per mėnesį darbo sutartyse nurodytais terminais. Darbuotojo prašymu DU jam gali būti išmokamas kartą per mėnesį. Priedai terminuoti ilgiausiai skiriama metams. Sudarius darbo užmokesčio žiniaraščius buhalterė suvedą į programą duomenis, tada pati programa eksportuoja išmokamą darbo užmokestį į perveda darbuotojo nurodytą banko sąskaitą, kaip ir matyti 1priede žiniaraštyje.

Aleksandro Stulginskio universitetas naudojasi dvejais bankais AB SEB bankas ir SWEDBANK paslaugomis .Visiems darbuotojams elektroniniu būdu pateikiami atsiskaitymo lapeliai , juose nurodomos darbuotojui pagal jo darbo užmokesčio sandarą apskaičiuotos , išskaičiuotos ir išmokėtos atlyginimo sumos kaip ir matyti 2priede. Tačiau kiekviena išskaitymas (atostogos , nedarbingumas, išeitinė pašalpa )yra sudaromas į vis kitą žiniaraštį. 2 priede tai ir matosi, kad darbuotojui Alvydui Laurinėnui priskaityta atostoginių suma už kovo mėnesį 741,45 eurai ir iš jų atskaityta pajamų mokestis 111,29, Sodrai 81,61 eur ir dar daugelis kitų mokesčių kurie sudarė 549,05 eurus. 3 priede matosi kaip atrodo nedarbingumo lapelis už 2 dienas už kurias moka darbdavys šiuo atveju Aleksandro Stulginskio universitetas.

  • Microsoft Word 2976 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (4643 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukas
  • Atsiskaitymų už darbą apskaitos politika Aleksandro Stulginskio universitete
    10 - 1 balsai (-ų)
Atsiskaitymų už darbą apskaitos politika Aleksandro Stulginskio universitete. (2018 m. Birželio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/atsiskaitymu-uz-darba-apskaitos-politika-aleksandro-stulginskio-universitete.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 29 d. 01:24
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo