Atsitiktiniai procesai


Matematikos savarankiškas darbas. Atsitiktinių procesų individualus namų darbas. Duotas atsitiktinis procesas ir dydžių kovariacinė matrica. A). Apskaičiuoti koreliacinę funkciją ir dispersiją taške ;. B). Apskaičiuoti atsitiktinio proceso koreliacinę funkciją ir vidurkį ;. C). Užrašyti kanoninį dėstinį ir apskaičiuoti koreliacinę funkciją. Sprendimas. Apskaičiuoti proceso vidurkį, dispersiją, koreliacinę funkciją, vienmatį tankį ir vienmatę pasiskirstymo funkciją, kai. Ir. (). Taip pat sugeneruosime 10 dydžio reikšmių. Apskaičiuosime atsitiktinio proceso empirinį vidurkį ir empirinę dispersiją. Pavaizduosime šias charakteristikas grafiškai bei palyginsime su teorinėmis vidurkio ir dispersijos reikšmėmis. Sprendimas. Sistema S yra techninis įrenginys, sudarytas iš N blokų, profilaktiškai tikrinamas ir remontuojamas laiko momentais t1, t2,. ,tk. Po kiekvieno žingsnio (patikrinimo ir remonto) sistema gali būti vienoje iš būsenų. E0 – visi blokai veikia (nė vienas nekeičiamas nauju), E1 – vienas blokas keičiamas nauju, kiti veikia gerai,. , Ei – i blokų keičiami naujais, kiti veikia gerai (i < N),. , EN – visi blokai pakeisti naujais. Tikimybė, kad profilaktikos metu bloką keisime nauju, lygi p ir nepriklauso nuo kitų blokų būsenų. Tarkime, kad sistemos S būsena yra Markovo grandinė ir pradiniu laiko momentu visi blokai veikia. Sprendimas.

Atsitiktiniai procesai. (2014 m. Balandžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/atsitiktiniai-procesai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:03