Atstovavimas teisė


Įvadas. Atstovavimas civilinėje teisėje. Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Praktinė užduotis viršvalandiniai darbai. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas – atskleisti atstovavimo sąvoką civilinėje teisėje, panaudojant teisės normų aktų sąvokas ir specialioje teisinėje literatūroje pateiktus komentarus.

Išanalizuoti atstovavimo esmę civilinėje teisėje.

Ištirti darbo teisės situaciją apie viršvalandinius darbus.

Darbo struktūrą sudaro teorinė ir praktinė dalis. Praktinėje dalyje pateikta darbo teisės situacijos apie viršvalandinius darbus teisinė analizė, panaudojant galiojančius teisės aktus, poįstatyminius aktus bei teismų praktiką. Darbo pabaigoje suformuluotos ir pateiktos teorinės dalies išvados.

CK 2.132 straipsnis nustato sandorių sudarymą per atstovus:

Išspręskite situacija: Pasibaigus darbo laikui pamainos viršininkas žodžiu pasiūlė keturiems darbuotojams padirbėti dar keturias valandas, nes reikia užbaigti skubų darbą. Darbuotojai darbus atliko ir kitą dieną kreipėsi į įmonės direktorių prašydami sumokėti už šias valandas kaip už viršvalandinį darbą. Įmonės direktorius atsisakė tai padaryti, motyvuodamas tuo, kad dėl viršvalandinio darbo jis nebuvo pasirašęs jokio įsakymo, be to, darbuotojai patys sutiko su pasiūlymu.

sutrumpintas darbo laikas, nustatytas DK 145 straipsnyje;

ne visas darbo laikas, nustatytas DK 146 straipsnyje.

DK 150 straipsnio 1 dalis nustato, kad viršvalandiniais laikomi darbai, kuriuos darbuotojas dirba viršydamas DK 1 dalyje, 145, 146 straipsniuose ir 149 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą darbo trukmę. DK 151 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus tik šiais išimtinais, DK 151 straipsnyje išvardytais, atvejais:

kai dirbami darbai, būtinis krašto apsaugai, siekiant užkirsti kelią nelaimėms bei pavojams;

Išnagrinėjus Darbo kodekso 150 ir 151 straipsniuose nustatytas darbo laiko rūšis, taip pat išanalizavus teismo praktikos pavyzdį, galima teigti, kad atliktas papildomas darbas po darbo pabaigos, viršijantis grafike nustatytą darbo trukmę, pats savaime nėra laikytinas viršvalandiniu darbu. Pateiktoje situacijoje nėra informacijos apie įmonės technologinius procesus, pagal kuriuos galėčiau įvertinti, ar skubus darbas buvo traktuojamas viršvalandiniu darbu pagal DK 151 straipsnyje išvardintus išimtinius atvejus, kai pavyzdžiui, būtina užbaigti pradėtą darbą, kurio dėl nenumatytos ar atsitiktinės kliūties esamomis techninėmis gamybos sąlygomis nebuvo galima užbaigti per darbo valandų skaičių, jeigu nutraukus pradėtą darbą gali sugesti medžiagos ar įrengimai.

Išnagrinėjus atstovavimo rūšis, nustatyta, kad atstovavimo atsiradimo pagrindai – sandoris, įstatymas, teismo sprendimas, administracinis aktas. Atsižvelgiant į tai, kuo remiantis atstovui suteikiamos teisės veikti atstovaujamojo vardu ir jo interesais, skiriamas savanoriškas (sutartinis) atstovavimas ir atstovavimas pagal įstatymą. Savanoriškai atstovavimas atsiranda, kai atstovaujamasis, savanoriškai išreikšdamas savo valią, suteikia teises atstovui pagal sandorį, pavyzdžiui, pagal pavedimo sutartį (CK 6.756 straipsnis). Savanoriško (sutartinio) atstovavimo atveju atstovui suteikiamos teisės apibrėžiamos įgaliojime (CK 2.137 straipsnis). Atstovavimas pagal įstatymą galimas tokiais atvejais, kai pavyzdžiui, tėvai yra savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymą; esant teismo sprendimui; remiantis administraciniu aktu. Atstovai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenis gali būti atstovai, jeigu jie yra veiksnūs.

Kojalienė V., Masandukaitė A. Individualūs arbo teisiniai santykiai: teorija ir praktika (mokomoji knyga). Vilnius, 2014. 212 p. ISBN 978-609-436-032-9

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 52 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5214 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Atstovavimas teisė
    10 - 4 balsai (-ų)
Atstovavimas teisė. (2016 m. Sausio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/atstovavimas-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:28
×