Auditas įmonėje Alta


Įvadas. Uab alta veikla. Rizikos įvertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Rodiklių skaičiavimai. Rodikliai finansinės būklės įvertinimui. Užduotys. Laiškas vadovybei. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Išvados.


Laiške vadovybei rekomenduos, kad 72039 eurais Bendrovė turėtų padidinti atostogų kaupinių sąnaudas, tai pačiai sumai sumažinti pelną prieš mokesčius, perskaičiuoti pelno mokestį ir grynąjį pelną, nepaskirstytą pelną ir įsipareigojimų straipsnį “ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai “.

1.2. Auditorius negalėjo dalyvauti metinėje inventorizacijoje, kadangi buvo pakviestas atlikti auditą po metinės inventorizacijos (sutartis audito atlikimui pasirašyta 2015 01 07d.), atsargų likutis (kuras automobiliams) 2014 12 31 dienai sudarė 28166 €. kuro sąnaudos 2014 metais sudarė 35 procentus pardavimų savikainos.

KOKIAS AUDITORIUS ATLIKS PROCEDŪRAS ,KAD ĮSITIKINTŲ APIE KURO LIKUČIO TEISINGUMĄ 2014 12 31 d. ,KOKIĄ INFORMACIJĄ AUDITORIUS PATEIKS , RENGDAMAS LAIŠKĄ VADOVYBEI IR KOKIĄ PARENGS IŠVADĄ ŠIUO ATVEJU?

1. Auditorius atliks skaičiavimus, kokią dalį pardavimo savikainoje sudaro kuras, įsitikins ar tai yra reikšminga suma finansinėms ataskaitoms.

2. Atliks procedūras: patikrins inventorizacijos aprašus, viso turto apyvartas- pajamas, išlaidas, nurašymus nuo 2014-12-31 iki auditoriaus faktiško tikrinimo datų, įsitikins ar turto buhalteriniai likučiai atitinka auditoriaus tikrinimo momentu rastiems faktiškiems turto likučiams, atliks kitas procedūras, reikalingas galutiniam įsitikinimui dėl turto būvimo.

3. Jeigu auditorius, atlikęs procedūras, klaidų ar netikslumų nenustato, tuomet laiške vadovybei tuo klausimu nerašys pastabų ir audito išvados nemodifikuos. ( Surinkta informacija parodė, kad klaidų ir netikslumų, atliekant auditoriui papildomas procedūras dėl inventorizacijos nenustatyta.

1.3. Ilgalaikio materialaus turto audito metu ,auditorius nustatė ,kad bendrovėje “Alta”2008 metais įsigytas automobilis ”Sprinter” už 65000 €, pagamintas 2008 metų gruodžio 10 d., 2014 gruodžio 31 dienai pilnai nudėvėtas ,jo likutinė vertė 1 € ir toliau naudojamas veikloje.( apskaitos politikoje likvidacinė vertė transporto priemonėms nustatyta 1 euras)

KOKIAS PROCEDŪRAS ATLIKS AUDITORIUS DĖL PILNAI NUDĖVĖTO AUTOMOBILIO IR TOLIAU NAUDOJAMO VEIKLOJE ,KOKIĄ PARAŠYS IŠVADĄ ? , (automobilio vertė apskaitoje ir finansinėse ataskaitose 2014 12 31 d. apskaityta 1 € verte. ).

1. Auditorius, patikrins analogiškos markės automobilių, pagamintų 2008m. rinkos kainas ir įsitikins, kad jų vertė rinkoje vidutiniškai yra nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų, priklausomai nuo jų stovio, bet ne 1 euras.

2. Auditorius rekomenduos laiške vadovybei, kad būtų atliktas automobiliui nepriklausomo turto vertintojo vertinimas ( perkainojimas ) jo tikrąja verte iki audito išvados datos ir rekomenduos peržiūrėti likvidacinės vertės 1 euro tinkamumą.

3. Bendrovė iki išvados datos parengimo neturėjo galimybių perkainoti automobilį, todėl auditorius išvados “ Dalyko pabrėžimas “ pastraipoje informuos finansinių ataskaitų išorinius vartotojus apie automobilio vertę, neatitinkančią rinkos kainą bei likvidacinės vertės 1 euro netinkamumo.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (4296 žodžiai)
  • Zenia
  • Auditas įmonėje Alta
    10 - 6 balsai (-ų)
Auditas įmonėje Alta. (2016 m. Vasario 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/auditas-imoneje-alta.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 06:33
×