Auditas konspektas


Ekonomikos konspektas. Kas vadinama audito procesu? Kas vadinama audito technologija? Kas vadinama audito strategija? Kas vadinama audito taktika? Kas yra Audito rizika? Koks yra jos komponentų ryšys? Koks ryšys yra tarp reikšmingumo ir audito rizikos? Kas yra Neaptikimo rizika, kas ją sąlygoja? Kas yra įgimta rizika, kas ją veikia? Kas yra Kontrolės rizika, kas ją dažniausiai veikia? Kas yra reikšmingumas audite? Kiek yra reikšmingumo lygių, nustatant finansinės atskaitomybės patikimumą? Kas laikoma finansinių duomenų reikšmingumu? Kas apsprendžia klaidų reikšmingumą? Kokie yra reikšmingumo nustatymo etapai? Kokie žinomi riekšmingumo nustatymo būdai? Kas vadinama darbo dokumentais , jų reikšmė? Darbo dokumentus galima klasifikuoti pagal įvairius požymius. Kaip? Kokios yra darbo dokumentų funkcijos? Kas yra darbo dokumentų forma ir turinys. Kokie veiksniai ją lemia? Skaičiui. Ką apima audito dokumentai? Ką auditorius turi pateikti darbo dokumentuose kaip audito įrodymus? Kaip sprendžiami darbo dokumentų konfidencialumo, jų laikymo saugumo, duomenų išsaugojimas ir nuosavybės klausimai? Kokie yra finansinės atskaitomybės tvirtinimai? Ką vadiname audito įrodymais? Kokie pagrindiniai audito įrodymų reikalavimai. Ką jie reiškia? Kaip įrodymai klasifikuojami? Pagal atlikimo laiką auditas skirstomas į dvi grupes ,kokias? Kaip finansų analizė padeda suplanuoti auditą? Kokią įtaką vidaus kontrolės sistemos išsivystymo lygis turi apskaitos informacijos patikimumui? Audito įmonė, prieš atlikdama auditą, privalo, ką sudaryti? Ar gali auditorius atlikti auditą banke, iš kurio yra gavęs paskolą? Apibūdinkite audito rūšis ir ryšius. Kas sudaro audito aplinką? Koks audito teisinis ,metodinis ir valdymo pagrindas? Kokios audito išvadų rūšys? Apibūdinkite kiekvieną rūšį. Į kokius veiksnius reikia atkreipti dėmesį ,skaičiuojant toleruotiną klaidą? Kaip pasikeis bendrasis mokumo koeficientas, jeigu įmonė, turinti trumpalaikio turto už 7 mln. Lt ir trumpalaikių įsipareigojimų už 5 mln. Lt, padengs 1 mln. Lt trumpalaikių įsipareigojimų. Kurie požymiai leidžia tiksliausiai nustatyti, kad galima abejoti audituojamos įmonės veiklos tęstinumo prielaida?


Pasirengimas auditui- strategija. Audito strategijos etape turi būti aptariami būdai ir priemonės ,kurie padėtų surinkti duomenis tam, kad būtų pasiekti audito tikslai.

Audito rizika – tai rizika, kad audito metu bus neatskleisti melagingi duomenys ir klaidos finansinėse ataskaitose. Audito rizika sudaro trys komponentai: įgimta, konrtolės ir aptikimo rizika. Bendroji audito rizika yra visų trijų komponentų sąveikos rezultatas. Taigi yra tiesinė priklausomybė tarp audito rizikos ir jos komponentų.

Yra atvirkštinis ryšys. Priešingas. Esant dideliam reikšmingumui audito rizika mažėja ir atvirksčiai.

Ji priklauso nuo apskaitos būklės. Jei apskaita tvarkoma netinkamai, įgimta rizika didėja. Be to, įgimta rizika priklauso nuo atliekamų operacijų kiekio ir pobūdžio. Tam tikrais atvejais įgimtą riziką gali lemti išorės veiksniai, tai verslo sąlygų pasikeitimas, nauji reikalavimai, blogėjanti visos ūkio šakos padėtis. Jie gali skatinti papildomų įsiskolinimų atsiradimą ir paskatinti kliento personalą iškraipyti kai kuriuos finansinės atskaitomybės rodiklius.

Audito darbo dokumentai tai visa medžiaga, kurią auditorius surenka ir gauna, ir dokumentai, kuriuos jis parengia finansinių ataskaitų audito planui sudaryti, auditui atlikti ir auditoriaus išvadai pagrįsti. Šie dokumentai padeda suplanuoti ir atlikti auditą, kontroliuoti auditoriaus darbą ir apibendrinti jo rezultatus, fiksuoja audito metu gautus įrodymus, kuriais grindžiama auditoriaus išvada. Taip pat didelę reikšmę turi pačiam auditoriui( mato atliktus darbus) ir kitiems informacijos vartotojams.

  • Ekonomika Konspektai
  • 2015 m.
  • Rimantė
  • 5 puslapiai (1166 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 17 KB
  • Auditas konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Auditas konspektas. (2015 m. Vasario 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/auditas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:19