Audito įmonės įkūrimas


Audito įmonė Uab „Adt“. Įmonės veikla. Teikiamos paslaugos. Įmonės rekvizitai. Mūsų įsipareigojimai. Audito įmonės teisės, pareigos ir apribojimai. Audito įmonės teisės atliekant auditą. Audito įmonės pareigos. Ausito įmonės apribojimai. Audito įmonės atsakomybė. Pareigybinės instrukcijos. Uab „Adt“ direktoriaus(-ės) pareiginiai nuostatai. Uab „Adt“ biuro administratorio (-ės) pareiginiai nuostatai. Uab „Adt“ auditoriaus (-ės) pareiginiai nuostatai. Uab “Adt” auditoriaus padėjėjo pareiginiai nuostatai. Audito biudžetas.


Mūsų audito įmonė UAB ,,Adt“ pradėjo savo veiklą 2010 m. UAB ,,Adt“ yra įstatymų nustatyta tvarka įsteigta ir Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą įtraukta įmonė. Bendrovėje dirba 7 darbuotojai. Kiekvienas dirbantis mūsų įmonėje turi ekonominį – finansinį išsilavinimą arba tobulina žinias šioje srityje. Darbuotojai nuolat tobulėja dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo kursuose, įvairiuose seminaruose, mokymuose, studijuodami, bendradarbiaudami su verslo partneriais. Mūsų tikslas sumažinti klaidų riziką, jų kiekį, padėti taupyti laiką ir finansus, užtikrinti atliekamų darbų profesionalumą, konfidencialumą, pateikti įmonės veiklos realią situaciją ir rūpintis verslo augimu. Įmonės kvalifikaciją patvirtina :

- LR Finansų ministerijos išduotas leidimas atlikti auditą Nr.000004.

Įmonės veikla apdrausta draudimo kompanijoje Reso Europa.

Mūsų audito įmonė ,,Adt“ teikia įvairias paslaugas: įmonės apskaitos tvarkymas, apskaitos būklės įvertinimas, verslo apskaitos standartų parengimas, įvertinimas bei konsultacijos, mokesčių ir apskaitos patikrinimas, revizija, turto inventorizacija, auditas, atliekamos įmonės likvidatoriaus paslaugos, taip pat kitos verslo bei apskaitos konsultacijos. Jei kontroliuojančios institucijos įmonei apskaičiuoja baudas ir skiria kitokias sankcijas, mūsų auditoriai gali padėti apginti įmonės interesus.

vadovaujantis galiojančiais įstatymais, audito standartais bei audito programa, profesionaliai ir kokybiškai, sutartyje numatytais terminais ir numatytoje apimtyje, atlikti auditą ir pateikti Auditoriaus išvadą;

atliekant auditą laikytis profesinės etikos, objektyvumo bei profesinio rūpestingumo ir skepticizmo principų;

laikytis konfidencialumo dėl audituojamos įmonės komercinių paslapčių, laikyti paslaptyje informaciją, gautą atliekant auditą, nenaudoti gautos informacijos asmeninimas ar trečiųjų asmenų interesams;

atlikus auditą, remiantis gautais duomenimis, pateikti Auditoriaus Išvadą;

prisiimti atsakomybę ir atlyginti audituojamos įmonės nuostolius, patirtus dėl Auditoriaus nurodymų ir pasiūlymų, sutartyje numatytomis sąlygomis.

teikti užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas;

Audito įmonės turėtų labiau veikti klientų darbo efektyvumą. Pirmiausia audito įmonė turėtų rodyti daugiau pastangų, kad klientai geriau tvarkytų apskaitą ir valdymo informacijos sistemą. Jos turi siekti padėti diegti naujausias apskaitos formas ir metodus. Audito įmonės turėtų taip organizuoti savo veiklą, kad būtų kuo mažesnė rizika atlyginti klientui ar kitiems informacijos vartotojams už žalą, padarytą dėl auditoriaus nerūpestingumo ar nekvalifikuotumo. Audito įmonės darbą reikia suplanuoti taip, kad kiekvieną auditą galima būtų pradėti laiku, drausmingai, be įtampos.

audito rezultatus įforminti pagal audito įstatymą surašydama auditoriaus išvadą;

vykdyti pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Finansų įstaigų įstatyme ir Draudimo įstatyme.

Pareigybės tikslas: įmonės veiklos koordinavimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai (turi žinoti, mokėti ir išmanyti):

įmonės techninio, ekonominio ir socialinio vystimosi perspektyvą;

ūkinių (rangos, autorinių) sutarčių sudarymo tvarką;

įmonės pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją;

Spręsti visus klausimus pagal suteiktas jam teises, pavesti ir kontroliuoti atskirų ūkinių funkcijų vykdymą kitiems įmonės darbuotojams.

Planuoti įmonės veiklą, numatyti metinius planus.

Stebėti tikslines rinkas ir efektyviai reaguoti į pokyčius.

Formuoti įmonės personalą ir jų mokymą.

Kontroliuoti kaip vykdoma kolektyvinė sutartis, kaip laikomasi darbo disciplinos.

Nustatyti įmonės (bendrovės) veiklos sritis, kuriose turi teisę savarankiškai veikti ir sudaryti įmonės (bendrovės) sandorius kiti administracijos darbuotojai.

Kontroliuoti atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo bei rangovinėmis organizacijomis laiku.

Kontroliuoti, kad įmonėje būtų laiku ir teisingai įgyvendinami Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, įsakymai bei nuostatai.

Prognozuoti ir tirti konkurentų veiksmus.

Domėtis įmonės produkcijos realizavimu, dalyvauti parodose ir mugėse.

Dalyvauti įmonės gamybos veiksmų strategijos ir programų prognozavime.

Sudaryti naudingas sutartis. Derinti sutarčių sąlygas ir terminus su regiono vadovais.

Remiantis pardavimo statistika ir rinkos įvertinimais planuoti, organizuoti specialius pardavimo ir rinkotyros programas.

  • Apskaita Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 122 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4252 žodžiai)
  • Julija
  • Audito įmonės įkūrimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Audito įmonės įkūrimas. (2016 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/audito-imones-ikurimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 23:27
×