Audito kokybės kontrolė


Audito kokybės kontrolės samprata. Audito kokybės kontrolės reglamentavimas ir klasifikavimas. Auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimas. Nuobaudos už Audito kokybės kontrolės metu rastus pažeidimus. Literatūros sąrašas. Santrauka.


Patikimumas - (duomenų tikrumas ir pan.) audito išvada atspindi audituojamo subjekto būklę, ar pateiktai išvadai sukaupti pakankami įrodymai;

Objektyvumas – nešališkas, objektyvus, teisingas auditoriaus požiūris;

Apimtis – ar audito planas tinkamas sudarytas, kad būtų pasiekti audito tikslai;

Aiškumas, skaidrumas – audito ataskaitos glaustumas ir aiškumas;

Lietuvos ir užsienio autoriai (Bukevičius (2006), Grikšas (2006), Lakis V. (2006), Mackevičius J. (2006).) analizuodami audito kokybę išsiskiria šias audito kokybės būtinumo prielaidas:

Kaip nurodoma INTOSAIS standartuose, audito kokybės kontrolė – sąvoka apimanti politiką ir procedūras, kuriomis vadovaujantis užtikrinama, kad visas auditas atliktas kokybiškai.

Išanalizavus 220 TSA pateikiami audito kokybės kontrolės tikslai:

Užtikrinti veiksmingą vadovavimą, stebėjimą ir priežiūrą trijose audito fazėse (planavime, vykdyme ir atsiskaityme);

Audito kokybės kontrolė klasifikuota pagal du požymius: lygius ir rūšis.

Paukštienė I. (2013) išskiria du audito kokybės kontrolės rūšis:

Vidinė kontrolė – apima audito vadovų, darbuotojų santykių su klientais bei darbo praktikos vidaus stebėseną;

Vidinė audito kokybės kontrolės sistema, tai audito įmonės sukurtas vidinis mechanizmas, turintis tam tikru elementus (individas, įmonei ir profesine organizacija) ir tarpusavio ryšius, užtikrinantis, kad darbuotojai, vadovaudamiesi sukusta audito kokybės kontrolės politika ir procedūroms, atliktų kokybišką auditą.

Lietuvoje išorės audito kokybės kontrolės iš esmės naudojama imantis drausminių veiksmų. Šį teiginį patvirtina ir Lietuvos audito įstatymas, atlikimo kokybės pažeidimus, skiria pagal įstatymą numatytas drausmins nuobaudas. Dar yra Auditorių garbės teismas, nagrinėjantis kylančius ginčus ar skundus, ir Etikos komitetas.

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad auditorių ir audito įmonių atlikto kokybę užtikrina Audito ir apskaitos tarnyba (Lietuvos Respublikos audito įstatyme įvardinta kaip Įstaiga) ir Lietuvos auditorių rūmai. Lietuvos auditorių rūmai, prižiūrimi Audito ir apskaitos tarnybos, organizuoja periodines atlikto audito kokybes kontrolės priežiūras, kurių metu, tikrinant parinktus su auditu susijusius dokumentus, vertinama, kaip laikomasi 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto ir tarptautinių audito standartų nuostatų, nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų, įvertinama auditui panaudotų išteklių kokybė ir kiekybė, gautas atlyginimas už auditą.

34 straipsnio 6 dalyje nurodo, kad Audito ir apskaitos tarnybos funkcijos:

5) nustato atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimus.

4) nagrinėja ir tvirtina auditorių kontrolierių atliktų peržiūrų ataskaitas;

NUOBAUDOS UŽ AUDITO KOKYBĖS KONTROLĖS METU RASTUS PAŽEIDIMUS

Kokios funkcijos priskirtos kiekvienam viešosios priežiūros sistemos lygiui?

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2404 žodžiai)
  • Kolegija
  • Agnė
  • Audito kokybės kontrolė
    10 - 7 balsai (-ų)
Audito kokybės kontrolė. (2016 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/audito-kokybes-kontrole.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 00:25
×