Audito konspektas (2)


Audito raida pasaulyje ir Lietuvoje. Įmonės vadovų. Ir akcininkų. Interesų išsiskyrimas. Skirtingi tikslai. Nesažiningų sandorių plitimas. Didelis bankrotų skaičius keleto ekonominių krizių metu XIX. pab. - XX. pr. Didžiulių kompanijų atsiradimas. Ribotos turtinės atsakomybės kompanijų plėtojimasis. Nacionalinio pajamų apmokestinimo įvedimas. Didžioji Britanija. Audito atsiradimo data. 1854 metai. 1990. rugsėjo. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija. Pirmoji NACIONALINĖ audito įmonė Lietuvoje. Pirmoji TARPTAUTINĖ audito įmonė Lietuvoje. 1999. birželio. Audito įstatymą. 2004. balandžio. 1995. birželio. Audito ir apskaitos institutas. PricewaterhauseCoopers Delloitte Ernst & Young KPMG Auditas. Būtinas šiais atvejais. Informacijos vartotojų grupės. Finansinio finansinių ataskaitų audito tikslas. Valdymo audito pagr. tikslas. Veiklos audito pagr. Socialinio audito tikslas. Klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Išorės audito tikslas. Vidaus audito tikslas. Finansinis veiklos. Audito klasifikavimas pagal privalomumą. Audito klasifikavimas laiko atžvilgiu.   Kitos audito rūšys. Apskaita skirstoma į dvi rūšis. Audito koncepcijos. Profesinė etika. Informacijos tikslumas. Audito standartai. Audito standartai skirstomi į dvi grupes. Tarptautiniai audito standartai TSA. Nacionaliniai audito standartai NAS. Audito postulatai. Audito rizika. Audito testai. Vidaus kontrolės sistema. Kontrolės testai skirstomi į dvi kategorijas. Vidaus kontrolės sistemos sukūrimo tikrinimo testų. Finansinės informacijos tikrinimo testai. Ūkinių operacijų testai. Sąskaitų likučių testai. Dvigubuoju testu. Analitiniai testai. Pasitikėjimo testais. Savarankiškais testais. Audito procedūros. Reikšmingumui skaičiuoti siūlomi šie finansinių ataskaitų rodikliai.


Įmonės vadovų, tiesiogiai valdančių įmones, ir akcininkų, finansuojančių jų veiklą, interesų išsiskyrimas bei skirtingi tikslai:

vadovai siekė gauti kuo didesnį pelną ir jį panaudoti savo tikslams;

investitoriai negalėjo pasitikėti informacija kurią pateikia įmonių administracija;

reikėjo, kad informaciją patvirtintų nepriklausomas ekspertas;

Didžiulių kompanijų atsiradimas, ypač geležinkeliai.

Ribotos turtinės atsakomybės kompanijų plėtojimasis.

Svarbiausiuose D. Britanijos jūrų uostuose maždaug nuo 1790 metų kai kurie buhalteriai jau vertėsi vieša apskaitos praktika. Škotijoje 1853 m. buvo įkurta pirmoji asociacija: Edinburgo buhalterių draugija.Tikroji audito atsiradimo data yra laikoma 1854 metai, kai Edinburgo buhalterių sąjungai buvo suteiktas karališkas statusas. 1990 m. rugsėjo 04 d. buvo įkurta pirmoji asociacija:

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija: 1991 m. pabaigoje buvo sukurtas teisinis pagrindas nepriklausomo audito veiklai pradėti ir ją plėtoti.

Pirmoji NACIONALINĖ audito įmonė Lietuvoje: UAB „Auditas“

įsteigta 1991 m. balandžio 18 d. įregistruota Vilniaus miesto valdyboje vadovas R. Krinickis

1999 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Audito įstatymą

2004 m. balandžio 8 d. priimta nauja audito įstatymo redakcija, susijusi su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą.

Dabartinis (2008) audito įstatymas yra suderintas su ES teisės aktais.

1995 m. birželio 29 d. buvo įkurtas Audito ir apskaitos institutas.

Įkūrus institutą, padidėjo vyriausybės ir visuomenės dėmesys auditui.

Prisidėjo prie audito teisinės, metodinės bei valdymo organizacinės bazės kūrimo.

Didysis ketvertas – keturios didžiausios pasaulio įmonės teikiančios audito ir konsultacines paslaugas.

Auditas yra svarbi vidaus rezervų atskleidimo priemonė.

2) norint įsitikinti įmonės finansinės būklės tikrumu ir jos veiklos patikimumu;

3) sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba tarp įmonių ir konkrečių asmenų;

8) siekiant geriau sutvarkyti apskaitą, vidaus kontrolę, patobulinti valdymo sistemą;

Audito ir apskaitos informacijos vartotojų grupės : esami akcininkai; Potencialūs akcininkai. Kreditoriai.Bankininkai.Tiekėjai ir pirkėjai.Samdomieji darbuotojai. Analitikai ir finansiniai konsultantai.Žiniasklaidos priemonės.Vyriausybė. Visuomenė.

Pagrindinis audito tikslas – įvertinti, ar finansinės ataskaitos rodo tikrąją įmonių finansinę būklę,

ar jos parengtos pagal bendruosius apskaitos principus bei teisės aktus.

Audito klasifikavimas: - funkcinį požymį; - apimtį ir atlikėjus;- atlikimo laiką; - privalomumą

Pagal funkcinį požymį : finansinis arba finansinių ataskaitų;valdymo;veiklos;socialinis.

Valdymo audito pagr . tikslas - patikrinti valdymo metodus ir jų efektyvumą.

Veiklos audito pagr.tikslas - įmonės ūkinės gamybinės ar komercinės veiklos tobulinimo galimybių atskleidimas.

Klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus : išorės, vidaus ir valstybinis.

Išorės audito tikslas - nustatyti finansinių ataskaitų teisingumą ir apie tai pareikšti savo asmeninę nuomonę, surašant auditoriaus išvadą. Išorės auditas atliekamas remiantis bendraisiais apskaitos principais.

Valstybinio audito rūšys:finansinis; veiklos. Atlieka Valstybės kontrolės pareigūnai

Audito klasifikavimas pagal privalomumą : privalomas, neprivalomas

Audito klasifikavimas laiko atžvilgiu : periodinis ir nuolatinis

Audito klasifikavimas laiko atžvilgiu : diagnostinis (preliminarinis),baigiamasis.

 Kitos audito rūšys: atitikimo, duomenų sistemų, projektų

Tiek finansinės, tiek valdymo apskaitos informacija formuojama iš tos pačios apskaitos sistemos.

Nėra atskiros apskaitos, yra tik skirtinga atskaitomybė.

Išskiriami trys pagrindiniai audito sistemos elementai:

Audito koncepcijos – tai apibendrintos abstrakčios idėjos, suformuluotos remiantis tyrimais, stebėjimais ir patirtimi.

Literatūroje dažniausiai skiriamos penkios pagrindinės audito koncepcijos:

Profesinė etika - audito įmonės ir auditoriai, atlikdami auditą, privalo laikytis profesinės etikos principų, kurie nustatyti Buhalterių profesionalų etikos kodekse

Nepriklausomumas - tai fundamentali apskaitos profesijos koncepcija, atitinkamas mąstymo būdas, lemiamas sąžiningumo ir objektyvumo, laisvė atlikti kievienos rūšies darbą neatsižvelgiant į jokius veiksnius, skatinančius tam tikrą suinterisuotumą.

Informacijos tikslumas – informacija turi būti reali, nešališka ir pagrįsta. Jei auditorius nėra įsitikinęs, kad įmonės apskaitos duomenys parodo tikrą ir teisingą vaizdą, tai tą jis turi nurodyti savo pranešime.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (4265 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Audito konspektas (2)
    10 - 8 balsai (-ų)
Audito konspektas (2). (2016 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/audito-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 07:01
×