Audito praktikos ataskaita


Ekonomikos praktikos ataskaita. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Uab „Taurina“ veikla. Uab „Taurina“ audito planas. Uab „Taurina“ eksporto audito programa. Uab „Taurina“ atsiskaitymų audito programa. Uab „Taurina“ produkcijos gamybos audito programa. Uab „Taurina“ apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo vertinimas. Auditoriaus išvada. Priedai. Priedas. Vidaus kontrolės anketa vadovų naudojami kontrolės metodai. Priedas. Vidaus kontrolės anketa darbuotojų kvalifikacija, garbingumas ir etinės savybės. Priedas. Vidaus kontrolės anketa įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas. Priedas. Vidaus kontrolės anketa DARBO TEISĖ. Priedas. Vidaus kontrolės anketa vadovų naudojami kontrolės metodai. Priedas. Vidaus kontrolės anketa darbuotojų kvalifikacija, garbingumas ir etinės savybės. Priedas. Vidaus kontrolės anketa įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas. Priedas. Vidaus kontrolės anketa DARBO TEISĖ. Priedas. Vidaus kontrolės anketa vadovų naudojami kontrolės metodai. Priedas. Vidaus kontrolės anketa darbuotojų kvalifikacija, garbingumas ir etinės savybės. Priedas. Vidaus kontrolės anketa įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas. Priedas. Vidaus kontrolės anketa DARBO TEISĖ.


Kontrolės rizikos vertinimas yra sudėtingas procesas, todėl tai padaryti objektyviai ne visuomet pavyksta. Tam reikia išsamios vidaus kontrolės vertinimo metodikos, kuri padėtų išvengti subjektyvaus interpretavimo galimybių. Nors vertinimo proceso metu informacija gali būti renkama įvairiais būdais, tačiau pagrindinė problema – kaip surinktą informaciją panaudoti nustatant kontrolės riziką.

Darbo objektas: UAB „Taurina“ vidaus kontrolės sistema.

Darbo tikslas. Įvertinti UAB „Taurina“ vidaus kontrolės sistemos efektyvumą ir kontrolės rizikos laipsnį.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su įmonės veikla, jos specifika, ūkio šaka, kurioje veikia įmonė, organizacine struktūra, teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės verslą;

Įvertinti įmonės apskaitos ir vidaus kontrolės sistemas (užpildyti ir apdoroti klausimynus);

Parengti audito programas (3 rizikingiausių sričių);

Surinkti ir apdoroti informaciją reikalingą audito planui ir programoms įgyvendinti;

Įforminti audito rezultatus (parengti auditoriaus išvadą ir ataskaitą).

Darbo metodai: mokslinės ir normatyvinės literatūros analizė, sisteminimas, grupavimas, detalizavimas, grafinis vaizdavimas, duomenų aprašomoji ir lyginamoji analizė. Atliekant empirinį tyrimą taikytas anketinės apklausos metodas.

UAB „Taurina“ įkurta 1998 metais Šiauliuose. Bendrovės įstatinis kapitalas dalintas į 430 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 289,86 eurų. Bendrovėje yra 2 akcininkai, kurių kiekvienas turi po 50 proc. visų UAB „Taurina“ akcijų.

Bendrovėje dirba ir jai vadovauja patys akcininkai. 2015 metų duomenimis įmonėje dirba 35 darbuotojai. Pagal bendrovės įstatus valdyba bei stebėtojų tarnyba nesudaryta. Įmonė turi organizacinę struktūra, kuri pateikta 1 paveiksle.

Iš 1 paveikslo, kuriame pateikta UAB „Taurina“ organizacinė struktūra, matyti, kad aukščiausias valdymo organas – akcininkai. Gen. direktorius yra pavaldus akcininkams, tačiau jis vadovauja vyr. Buhalteriui, komercijos direktoriui bei darbų saugos sprecialistui. Komercijos direktorius yra atsakingas už administratorę, meistra bei technologę, tačiau visi darbuotojai yra pavaldūs meistrui.

Pagrindinė ir svarbiausia įmonės veikla – viršutinio trikotažo mezgimas ir siuvimas iš savo ir užsakovų verpalų. Gaminami gaminiai pagal užsakovų pateiktus modelius, spalvų gamas. Tik gavus užsakovo leidimą yra pradedama serijinė gamyba. Mezginiai gaminami iš įvairios sudėties verpalų, bet vyrauja 50 proc. medvilnė arba vilna ir 50 proc. sintetika. UAB „Taurina“ gamina moterišką, vyrišką, vaikišką viršutinį trikotažą, šalikus, pledus ir kt. pagal individualius klientų poreikius. Tačiau įmonė pajamas gauna ne tik už pagamintą bei parduotą produkciją, bet ir už teikiamas paslaugas: narstymo, garinimo, skalbimo bei pakavimo. Visa įmonės produkcija gaminama ir paslaugos teikiamos su turima įranga – siuvimo, mezgimo bei skalbimo mašinomis, džiovykle. UAB „Taurinos“ 2016 metų planuose nėra investicijų į turtą (įrangą), nes jo užtenka įmonės vykdomai veiklai.

Įmonės ilgametė darbo patirtis su Europos klientais yra privalumas prieš konkurentus. Ji skiria didelį dėmesį gaminių kokybei ir paslaugos atlikimui laiku, bei siūlo konkurencingas kainas, kurios padeda pritraukti klientus ir padidinti produkcijos užsakymų bei paslaukų kiekį.

UAB „Taurina“ bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis. Pagamintą produkciją eksportuoja į Skandinavijos, Baltijos šalis, Olandiją, Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Airiją ir kitas šalis. Įmonė aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio kompanijomis, norinčiomis dirbti kartu. Kadangi įmonė bendradarbiauja daugiausiai su Europos Sąjungos šalimis, tai didelio valiutos nuvertėjimo nejaučia išskyrus su Norvegija, nes ji nėra Europos Sąjungos narė ir atsiskaitant, keičiant valiutą, įmonė gali patirti nuostolių, jei pardavus prekes yra atsiskaitoma per ilgą laika, kai tuo tarpu mažas valiutos kursas, arba gauti pelną, jei per atsiskaitomą laiką, valiutos kursas pakyla.

Politinė aplinka įtakoja įmonės verslą, pardavimus, nes UAB „Taurinos“ apmokestinimo sistema yra tradicinė – ji yra PVM mokėtoja, turi mokėti mokesčius, taip pat muitus bei akcizus kai produkcija yra išvežama į Norvegiją.

Audito praktikos ataskaita. (2016 m. Sausio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/audito-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 11:04