Audito sistema Lietuvoje


Ekonomikos referatas. Įvadas. Išsiaiškinti audito raidą Lietuvoje. Valstybinio audito raida. Nepriklausomo audito raida. Vidaus audito raida. Nustatyti audito sistemos kūrimo problemas. Audito sistemos tobulinimas. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas – audito sistema Lietuvoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti audito raidą Lietuvoje  ir

Darbo uždaviniai:

Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) Limos deklaracijoje nurodyta, kad kontrolė yra būtina reguliavimo sistemos dalis, jos tikslas - kuo anksčiau atskleisti nuokrypius nuo priimtų standartų ar pažeidimus teisėtumo, ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo srityse, kad būtų galima pataisyti padėtį, prireikus patraukti kaltus asmenis atsakomybėn, atlyginti nuostolius arba imtis priemonių už kirsti kelią pažeidimams arba bent sumažinti jų atsiradimo galimybę. Visos valstybės gyvybingumą užtikrina jos biudžetas, įvairūs valstybinės reikšmės fondai, valstybės turtas. Valstybės lėšų ir turto naudojimą prižiūri aukščiausiosios valstybės audito institucijos. Nuo to laiko, kai turto savininkai nustojo patys valdyti savo turtą ir šią funkciją perdavė samdytiems asmenims, atsirado būtinybė kontroliuoti turto naudojimą ir šių asmenų veiklą. Esamiems ir potencialiems akcininkams, bankams, kreditoriams ir verslo partneriams svarbu žinoti, kokia finansinė būklė tų įmonių, į kurias jie įdėjo savo kapitalą arba numato jį įdėti ar palaikyti verslo ryšius. Tarp įmonių dažnai kyla ginčų, kai kuri nors šalis nevykdo įsipareigojimų arba kitokia veikla padaro turtinę žalą kitai šaliai. Tuomet prireikia nustatyti, kokių įsipareigojimų nebuvo paisoma, kokie veiksmai prieštarauja galiojantiems įstatymams ar sutartims ir kokia padaryta turtinė žala. Kontrolė gali pagelbėti, kai prireikia objektyvios ir pagrįstos informacijos apie turto kiekį ir vertę. Minėtus darbus galima pavesti atlikti tik objektyviems ir nepriklausomiems specialistams, turintiems visuomenės pasitikėjimą. Tokie specialistai yra nepriklausomi auditoriai. Jie tikrina įmonių finansines ataskaitas ir pateikia savo išvadas, ar jos parodo tikrąją įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar finansinė atskaitomybė parengta laikantis visuotinai pripažintų apskaitos principų ir teisės aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą ir atskaitomybės parengimą. Dėl ūkio globalizacijos auditas labai išsiplėtė, o jo reikšmė smarkiai padidėjo. Įmonėse dirbant kolektyviai reikalingas tarpusavio pasitikėjimas ir garantija, kad visi kolektyvo nariai ir ypač tie, kurie disponuoja pinigais ir materialinėmis vertybėmis, sąžiningai ir tinkamai atlieka savo pareigas, siekia strateginių įmonės tikslų. įmonių darbuotojų veiklą prižiūri ir kontroliuoja įvairūs padaliniai ir asmenys. Svarbiausias vidaus audito padalinių vaidmuo. Vidaus auditorius dalyvauja kuriant įmonės vidaus kontrolės sistemą ir prižiūri, kaip ji veikia. Vidaus auditas - tai nepriklausoma ir objektyvi tikrinimo ir konsultavimo veikla, kuria siekiama vertinti visos organizacijos veiklą ir ją gerinti.

  • Ekonomika Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Laura111
  • 13 puslapių (2445 žodžiai)
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 33 KB
  • Audito sistema Lietuvoje
    10 - 7 balsai (-ų)
Audito sistema Lietuvoje. (2015 m. Gruodžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/audito-sistema-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:00