Audito testai ir procedūros referatas


Audito testų apibūdinimas, reikšmė ir klasifikavimas. Audito procedūros. Pinigų srautų rodikliai, susiję su pelningumu. Literatūros sąrašas. Priedas.

Testai plačiąja prasme – tai tam tikros užduotys, pratimai ir veiksmai, kuriais nustatoma reiškinio, proceso operacijos, veiklos kokia nors savybė. Audito teorijoj audito testai apibūdinami kaip veiksmai įrodymams gauti ir objektyvioms išvadoms padaryti. Auditorius naudoja testus tam, kad galėtų gauti įrodymus ir padaryti pagrįstas išvadas.

Kontrolės testai atliekami siekiant ištirti ar riziką mažinanti reikšmingų neatitikimų kontrolė tikrinamu laikotarpiu veikė efektyviai. Jų nauda pasireiškia tuo, kad:

•Audito darbą galima paskirstyti per metus (šiuos testus auditorius gali atlikti per ataskaitinius metus, nelaukdamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kol bus parengta finansinė atskaitomybė),

•Teigiami testų rezultatai padeda sumažinti audito darbo apimtį (nustatęs sritis, kuriose vidaus kontrolės sistema veikia efektyviai, auditorius jose gali sumažinti finansinės informacijos tikrinimo testųir procedūrų apimtis);

•Suteikiama didesnė audito vertė klientui (auditorius, atlikęs vidaus kontrolės sistemos vertinimo testus, apie jų rezultatus informuoja klientą; jais remdamasis, klientas gali koreguoti vidaus kontrolės sistemą).

Audito praktikai nurodo, kad sąskaitų likučių testai atliekami siekiant nustatyti ar:

•Ūkinės operacijos parodytos faktiniu atsiradimo metu;

•Ūkinės operacijos įrašytos teisingai.

Analitiniai testai padeda auditoriui nustatyti reikalingas atlikti procedūras audito pradžioje, taip pat taikomi kaip bendra finansinės informacijos kontrolė audito pabaigoje.

Finansinės informacijos tikrinimo testų teikiama nauda yra ta, kad jie padeda nustatyti aplaidumą, klaidas, praleidimu.

Testai skirstomi į pasitikėjimo ir savarankiškus priklausomai nuo to, kas juos atlieka – auditorius ar vidaus audito tarnybos darbuotojai. Pasitikėjimo testai skirti gauti pagrįstą apsidraudimą, jog vidaus kontrolės sistema, kuria pasitiki auditorius, veikia. Pasitikėjimo testai dažniausiai pateikiami vidaus audito tarnybos darbuotojams. Jų prašoma surinkti konkrečią skaitmeninę informaciją arba atsakyti į tam tikru klausimus. Jei vidaus audito tarnybos pateikta medžiaga neprieštarauja faktiškai būklei, tai auditorius gali pasitikėti vidaus kontrolės funkcionavimo efektyvumu. Jei pasitikėjimo testai rodo priešingą informaciją negu surinkto auditorius, tai būtina išsiaiškinti tų prieštaravimų priežastis. Auditorius, kuriam pasitikėjimo testai kelia abejonių, privalo pats patikrinti vienokį ar kitokį faktą, kad išsklaidytų abejones, t.y. jis turi atlikti daugiau savarankiškų testų. Būtina pabrėžti, kad pasitikėjimo testais tikrinama kontrolės sistema, o ne konkrečios ūkinės operacijos. Auditorius privalo įregistruoti visus prieštaravimus ir nukrypimus, kuriuos atskleidė pasitikėjimo testai. Tiriant tų nukrypimų priežastis auditoriui reikia įvertinti tokius dalykus: ar nukrypimas yra tik atskiro pobūdžio, ar jis reprezentuoja analogiškų nukrypimų visumą, ar rodo galimas klaidas apskaitos įrašuose. Auditorius, gavęs paaiškinimus, kad šis nukrypimas – atskiro pobūdžio, privalo tai patvirtinti duomenimis, gautais atliekant testus ateityje. Jei paaiškinimai ar ateities testai patvirtins, kad tikrinamoji kontrolė buvo netinkama, auditorius negali ja pasitikėti. Šiomis aplinkybėmis auditorius negali apriboti savarankiškų testų atlikimo. Išimtis galima tik tuo atveju, jei jis nustatytų alternatyvias kontrolės priemones, kuriomis galima pasitikėti.

Jei gautas pasitikėjimas kontrolės veikla, auditorius turi užtikrinti, kad jis buvo efektyvus visą tą laiką, kada buvo reiškiama nuomonė. Pasitikėjimo testai, padaryti preliminariose stadijose, turi būti pagrįsti testais likusiai finansinių metų daliai ateityje. Šie papildomi testai turi būti baigti baigiamoje audito stadijoje.

  • Apskaita Referatas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3136 žodžiai)
  • Vikita252
  • Audito testai ir procedūros referatas
    10 - 7 balsai (-ų)
Audito testai ir procedūros referatas. (2015 m. Birželio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/audito-testai-ir-proceduros-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 13:01
×