Auditoriaus ir klientų santykių reguliavimas


Audito paslaugų teikimo sutartis. Auditoriaus ir kliento santykiai. Audito isipareigojimu rastas. Audito sutartis. Isipareigojimu rastas. Kuo skiriasi auditoriaus rasto ir auditoriaus sutarties. Klientų ir auditorių santykių reguliavimui. Auditoriaus aprašymas apie įmonę. Auditoriaus ir kliento santykiu reguliavimas. Finansinio audito atlikimo praktika.

Ekonomikos referatas. Santrauka. Auditorių ir klientų santykių reguliavimo svarba. Audito įmonės ir kliento santykiu įforminimas. Audito paslaugų teikimo sutartis. Įsipareigojimų raštas. Audito paslaugų teikimo sutarties ir įsipareigojimų rašto panašumai ir skirtumai. Audito įmonės ir kliento įsipareigojimai ir atsakomybė. Literatūros sąrašas. Priedai.


Auditorių ir klientų santykių reguliavimui bei nesusipratimų dėl teikiamų audito paslaugų išvengimui, turi būti įforminti teisiniai dokumentai – tai audito sutartis ir auditoriaus (įsipareigojimų) raštas. Audito paslaugų teikimo sutartis – tai dviejų šalių, audito įmonės ir užsakovo, susitarimas dėl audito atlikimo, numatantis abiejų šalių įsipareigojimus ir atsakomybę.

Abu dokumentai yra panašūs savo turiniu, tačiau šie dokumentai nėra tapatūs. Auditoriaus įsipareigojimų raštas yra dokumentas, papildantis audito paslaugų teikimo sutartį.

Šie dokumentai skiriasi tuo, jog audito sutartis pasirašoma iš karto abiejų šalių, tuomet, kai jos susitaria dėl visų sutartyje išdėstytų punktų, o auditoriaus raštą, kuriame išdėstomos audito atlikimo sąlygos, rašo auditorius ir siunčia klientui.

Kliento pagrindiniai įsipareigojimai yra šie: sudaryti specialistams būtinas darbo sąlygas, paskirti savo atstovą, su kuriuo auditorius galėtų palaikyti ryšį audito atlikimo laikotarpiu ir per kurį galėtų gauti reikalingą informaciją; nevaržyti auditoriaus teisių, apibrėžtų lietuvos respublikos audito įstatyme, pateikti visus darbams atlikti būtinus dokumentus, laiku apmokėti auditoriaus ar audito įmonės pateiktas sąskaitas.

Auditoriaus įsipareigojimai: patikrinti kliento finansinę atskaitomybę ir pateikti auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą, pradėti darbus sutartu laiku, užtikrinti dokumentų saugumą ir juose esančios informacijos konfidencialumą, informuoti kliento įgaliotus asmenis apie audito metu nustatytus pažeidimus ir piktnaudžiavimus.

Auditorius atsako už audito atlikimą, auditoriaus išvados dėl audituotuose finansų įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų išsamumo, tikrumo ir tikslumo pateikimą.

Pasaulinė audito praktika rodo, kad auditorių ir klientų santykiai kartais būna labai sudėtingi ir painūs. Kyla dideli konfliktai, kurie sprendžiami teismuose ne vienerius metus. Dažniausiai konfliktinės situacijos ir nesutarimai kyla, kai abi pusės siekia tam tikrų egoistinių tikslų, nepaisydamos bendrų interesų. Auditorių ir klientų santykių reguliavimui bei nesusipratimų dėl teikiamų audito paslaugų išvengimui, turi būti įforminti teisiniai dokumentai – tai audito sutartis ir auditoriaus (įsipareigojimų) raštas. Labai svarbu yra tinkamai parengti šiuos dokumentus, nes jie turi įrodomąją galią sprendžiant ginčus ir nesutarimus.

  • Ekonomika Referatai
  • 2012 m.
  • Orinta
  • 9 puslapiai (1749 žodžiai)
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 17 KB
  • Auditoriaus ir klientų santykių reguliavimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Auditoriaus ir klientų santykių reguliavimas. (2012 m. Balandžio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/auditoriaus-ir-klientu-santykiu-reguliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:11