Auditoriaus išvadų rūšys


Apskaitos referatas.

Įvadas. Auditoriaus išvados reikšmė ir elementai. Auditoriaus išvadų rušys. Išvada. Literatūros sąrašas.


Auditoriaus išvada yra vienas svarbiausių audito dokumentų, turinčių didžiausią įrodomąją galią ir yra labiausiai pripažįstamas visų informacijos vartotojų. Todėl auditoriai turi jausti didelę atsakomybę kaip teisingai surašyti minėtą išvadą.

Auditoriaus išvada- tai dokumentas, kuriame auditorius, greta kitų privalomų dalykų, pareiškia savo nuomonę apie audituotas finansines ataskaitas. Auditoriaus išvada skiriama finansinių ataskaitų informacijos vartotojams, kurie remdamiesi priima tam tikrus ekonominius sprendimus. Todėl auditorius išvadoje turi aiškiai išdėstyti savo nuomonę apie finansinę atskaitomybę kaip visumą, būtent, ar finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar ji parengta pagal galiojančius teisės aktus.

Turi būti aprašyta, jog atliekant auditą buvo:

ištirti svarbūs įmonės vadovybės įvertinimai, atlikti rengiant finansinę atskaitomybę;

Turi būti įrašytas teiginys, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei reikšti

Nurodyta finansinės atskaitomybės sistema, kuri naudojama rengiant finansinę atskaitomybę (ar pagal tarptautinius ar nacionalinius apskaitos standartus);

Atliekant auditą akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ar savivaldybės įmonėse, auditoriaus išvadoje taip pat turi būti auditoriaus nuomonė apie įmonės veiklos ataskaitą, nurodant, ar ji atitinka audituotą metinę finansinę atskaitomybę, ar veiklos ataskaitoje palyginti su finansinė atskaitomybė nėra reikšmingų neatitikimų. Be to, auditorius turi nurodyti, kad už įmonės veiklos ataskaitą yra atsakinga įmonės vadovybė

Auditoriaus išvados įžanginėjė dalyje turi būti nurodytas audito objektas - finansinės ataskaitos ir teisiniai aktai, kuriais vadovaujantis jos parengtos.

Aprašomojoje dalyje turi būti nurodoma, kokia nuomonė pateikiama- teigiama, sąlyginė, neigiama arba atsisakymas pareikšti nuomonę.

Besąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditorius padaro išvadą, jog finansinė atskaitomybė parodo tikrą ir teisingą vaizdą pagal nustatytą finansinės atskaitomybės sudarymo sistemą.

Dalyko pabrėžimo pastraipa pridedama, kai: klientas keičia apskaitos principus ir metodus; yra reikšmingų neapibrėžtumu, kurie tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte; auditorius nori pabrėžti kitus reikšmingus dalykus.

 • Apskaita Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Dovilė
 • 14 puslapių (1740 žodžių)
 • Kolegija
 • Apskaitos referatai
 • Microsoft Word 21 KB
 • Auditoriaus išvadų rūšys
  10 - 4 balsai (-ų)
Auditoriaus išvadų rūšys. (2016 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/auditoriaus-isvadu-rusys.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:55