Auditorius praktikos ataskaita


Įvadas. Praktikos įmonės aprašymas. Verslo struktūra ir valdymas. Uab „Auditorių biuras“ aplinkos analizė – rinka, konkurentai ir mokesčiai. Įmonės finansinės veiklos rodiklių analizė. Baigiamosios profesinės praktikos eiga. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.

Praktika suteikia galimybę pajusti profesinės aplinkos atmosferą ir darbo tempą, tobulinti turimus įgūdžius ir įgyti naujų, išmokti tos srities profesinės kalbos, susieti studijas ir teoriją su realia tos darbo srities praktika, įvertinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, įvertinti įmonę, kaip potencialią ateities darbo vietą. Visa tai padeda geriau orientuotis ir greičiau adaptuotis darbo rinkoje bei socialiniame gyvenime.

Praktikos atlikimo vieta – įmonė „Auditorių biuras“. Praktikos ataskaitoje aprašomos UAB „Auditorių biuras“ įgytos žinios ir praktinio darbo įgūdžiai. Tai daroma remiantis savo darbo patirtimi, bendraisiais buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo pagrindais, įgytais studijuojant finansų studijų programą. Ši ataskaita yra skirta dešimties savaičių baigiamajai praktikai, kuri atlikta UAB „Auditorių biuras”, nuo vasario 11 dienos iki balandžio 21 dienos, atliekant auditoriaus padėjėjos pareigas.

Baigiamosios praktikos tikslas – apibendrinti teorines žinias ir įtvirtinti praktinius įgūdžius atliekant praktiką uždarojoje akcinėje bendrovėje „Auditorių biuras“.

Baigiamosios praktikos objektas: uždarosios akcinės bendrovės „Auditorių biuras“ vykdoma veikla, apskaitos politika ir veiklos rezultatai.

Įmonė „Auditorių biuras“ savo veiklą pradėjo nuo 1995 metų ir yra viena pirmųjų audito įmonių Lietuvoje. UAB „Auditorių biuras“ įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą.

atlieka Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų auditą;

įvertina įmonės reorganizavimo projektus, finansinę atskaitomybę ir su ja susijusią finansinę informaciją, atlieka ūkinės veiklos analizę;

rengia rekomendacijas apskaitos politikos klausimais;

teikia konsultacijas, dalykinę ir metodinę pagalbą apskaitos tvarkymo ir mokesčių mokėjimo klausimais, atlieka teminius mokesčių patikrinimus.

Per keletą įtempto darbo metų įmonė sukūrė originalius pačių įvairiausių užduočių sprendimo metodus. Klientams ji padeda spręsti apskaitos ir mokesčių suderinamumo problemas, išvengti klaidų. Pasiūlymus pateikia tiksliai finansiškai apskaičiuotus ir pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais.

Įmonė, kurioje atlikome praktiką, yra maža, todėl ji nėra suskirstyta į padalinius ar filialus, taip pat ji neturi jokių dukterinių įmonių. Už viską, kas vyksta įmonėje, yra atsakinga direktorė, kuri yra dar ir pagrindinė auditorė. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje direktorė pateikia įmonės ketvirčio ataskaitą per visuotinį akcininkų susirinkimą. Direktorei yra pavaldi kita auditorė, taip pat 4 auditoriaus padėjėjai ir buhalterė. Auditoriaus padėjėjai savarankiškai atlieka auditą įmonėse, bet po kiekvieno audito privalo atsiskaityti direktorei už atliktą darbą.

UAB „Auditorių biuras” rengia metines finansines ataskaitas, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei verslo apskaitos standartais. Rengiant metines finansines ataskaitas atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad UAB „Auditorių biuras” artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansiniai UAB „Auditorių biuras” metai sutampa su kalendoriniais metais. Ataskaitiniais metais įmonės sudaromų metinių finansinių ataskaitų forma trumpa. Trumpą metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas.

UAB „Auditorių biuras”, mano nuomone, tvirtai laikosi rinkoje. Praktiką atlikinėjau auditų sezono metu, todėl pastebėjau, kad darbo auditoriai ir jų padėjėjai turi labai daug. Dauguma klientų yra pastovūs, o tai reiškia, kad savo tvirtą poziciją rinkoje bei gerą vardą įmonė turi.

Įmonės konkurentai – tai kitos įmonės, kurios teikia tas pačias paslaugas. Bet nepastebėjau, kad įmonės darbuotojai rūpintųsi dėl konkurentų buvimo. Konkurencija pastebima tik dalyvavime viešuosiuose pirkimuose auditui laimėti. Dauguma naujų audito kompanijų, kurios neturi pakankamai patirties audituose, o ypač struktūrinių fondų audituose, „dempinguoja“ kainas (parduoda prekes kainomis, žemesnėmis už vidaus rinkos kainas) dėl audito ir, atitinkamai, tampa konkurentais kainos atžvilgiu. Bet įmonės personalas dėl to nesijaudina, nes audito kokybė – pagrindinis įmonės siekis.

  • Microsoft Word 66 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (3710 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karolis
  • Auditorius praktikos ataskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Auditorius praktikos ataskaita. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/auditorius-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 16 d. 08:12
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!