Auklėjimas. Vaikų auklėjimo būdai


Auklėjimo samprata. Auklejimo procesas. Vaiku auklejimo samprata. Dorovinio auklejimo samprata. Vaiku auklejimo budas. testas. Auklėjimo principai. Dorovė samprata. Dorovinio auklejimo ir bausmes santykis. Vaiku auklejimas referatas. Auklejimas jo samprata.

Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo metodas. Auklėjimo principai. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeiminis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės.

Auklėjimas – tai procesas, kai vyksta asmenybės santykių su aplinka, darbu ir savimi formavimas ir branda. Šiuos santykius lemia pasaulėžiūra, dorovė ir charakteris. Pirmiausia turi būti ugdomos pažiūros ir įsitikinimai, dorybės ir geri charakterio bruožai. Auklėjimas – tai seniausia žmogaus ugdymo funkcija, lavinimas atsirado daug vėliau, kai susikūrė valstybės ir mokyklos. Visais laikais auklėjimo turinį, metodus ir formas lėmė istorinės ir kultūrinės sąlygos.

Dorinis auklėjimas-tikslingas asmenybės moralinių savybių formavimo procesas. Jo tikslas-formuoti aukšto lygio sąmonę ir ją atitinkančius elgesio įgūdžius ir įpročius. Kitaip sakant, svarbiausias dorinio auklėjimo bruožas siekiant išugdyti visapusišką asmenybę, yra tinkami asmenybės santykiai su visu tuo, kas asmenybę supa, - juk šie santykiai iš esmės lemia žmogaus gyvenimą. Visapusiškos asmenybės ugdymo procese dorinis auklėjimas užima ypatingą vietą, todėl žmogaus išsilavinimas, jo protas ir visa veikla turi padėti siekti tiesos, gėrio, grožio, teikti pagalbą tiems, kuriems jos reikia ir pan. Dorinio auklėjimo svarba ypač didėja, nes moralės reguliuojamasis vaidmuo visuomenėje dėl daugelio priežasčių mažėja, nors yra didžiulė mokslo, technikos, medicinos pažanga, tačiau nedoros pavyzdžių nė kiek nemažėja. Dorovės normos ir taisyklės yra nepaperkamos, be kompromisės, būtinai reikalaujančios teisingumo. Jū svarbiausias bruožas yra teisti, liepti, įpareigoti, tvirtai įsakyti ir kategoriškai reikalauti. Todėl dorovės reikalavimai kartais žmogui būna nepriimtini, nes jie varžo, reikalauja atsisakyti kokių nors malonumų ir pan. Dorovinis auklėjimas, jo turinys neatskiriamai susijęs su visuomės morale. Moralė-tai principų, normų ir taisyklių, reguliuončių žmogaus elgesį gyvenime, visuose jo veiklos srityse, visuma. Jos pobūdį lemia visuomenės gyvenimo sąlygos, ekonominiai santykiai, taip pat religija, filosofija, politika, menas, tradicijos ir pan. Vdinasi, moralė-viena iš visuomenės sąmonės formų; ją pagrindžia ir įgyvendina dorovinės vertybės. Tomis vertybėmis ir epibendrinama ilgaamžė žmonių patirtis, todėl įsakmiai reguliuojami ir tvarkomi žmonių santykiai. Tai rodo, kad moralės normos ir taisyklės turi visuomeninių reikalavimų pobūdį: jos reguliuoja žmogaus santykius, elgesį ie veiklą, tai yra atlieka reguliuojamąją funkciją. Žmogus išauklėtas atitinkamos moralės dvasia tam tikrus dorovės reikalavimus neišvengiamai traktuoja kaip savanoriškai priimtiną pareigą.

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 17 KB
  • 2012 m.
  • 7 puslapiai (2636 žodžiai)
  • Jovita
  • Auklėjimas. Vaikų auklėjimo būdai
    10 - 1 balsai (-ų)
Auklėjimas. Vaikų auklėjimo būdai. (2012 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/auklejimas-vaiku-auklejimo-budai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:59
×