Aukštojo tyro gamtotvarkos planas


Įvadas. Aukštojo tyro gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės geografinės sąlygos. Klimatinės ypatybės. Hidrografinės hidrologinės ypatybės. Geomorfologinės ypatybės, pagrindinės reljefo formos. Dirvožemių ypatybės. Kraštovaizdžio aprašymas. Teritorijos augalijos ypatybės. Laukinės augalijos ypatybės. Laukinės gyvūnijos ypatybės. Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas. Esamos žemėvaldos. Žemės ūkio intensyvumas. Vyraujančios rekreacijos formos. Medžioklės ir žvejybos ypatybės. Teritorijos naudojimas švietimo reikmėms. Ekonominės veiklos. Ekologinės būklės vertinimas. Natūralumas ir tipiškumas. Dydis ir fragmentiškumas. Gamtotvarkos plano uždaviniai ir tikslai. Gamtotvarko plano tikslas. Gamtotvarko plano uždaviniai. Gamtotvarko metodų alternatyvų pasirinkimas. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo plano parengimas. Tvarkymo priemonių lokalizavimas. Gamtotvarkos plano priemones įgyvendinantis asmenys ir jų funkcijos. Lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Gamtotvarkos plano tikslinimas ir stebėsena (monitoringas). Išvados. Rekomendacijos. Gamtotvarkos plano brėžiniai ir priedai. X. santrumpos. Xi. literatūros sąrašas.

1.4.2 Laukinės gyvūnijos ypatybėsPaukščiai:Juodasis gandras (Ciconia nigra) (LRK 3 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose peri pavienės poros. Retkarčiais atskrenda maitintis į pelkės pakraščius.Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina) (LRK 3 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose peri pavienės poros. Maitintis skrenda į aplinkines pievas.Vapsvaėdis (Pernis apivorus) (LRK 3 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose peri pavienės poros.Vištvanagis (Accipiter gentilis) (LRK 3 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose peri pavienės poros.Tetervinas (Tetrix tetrix) (LRK 3 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkėje nuolat gyvena iki 10 paukščių.Jerubė (Bonasa bonasia) ( Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose peri pavienės poros.Gervė (Grus grus) (LRK 3 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose peri pavienės poros. Migracijų metu pelkėje jų apsistoja šimtai.Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) (LRK 1 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkėje kasmet peri 6–7 poros. Tai viena pagrindinių šio paukščio perimviečių Lietuvoje.Tikutis (Tringa glareola) (LRK 2 kateg., Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkėje peri 2–3 poros.Didžioji kuolinga (Numenius arquata) (LRK 3 kateg.). Ne kasmet aukštapelkėje peri pavienės poros.Lėlys (Caprimulgus europaeus) (Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose ir pušimis apaugusiose pelkės dalyse peri pavienės poros.Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) (LRK 5 kateg.). Aukštapelkėje peri pavienės poros.Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) (Paukščių direktyvos I priedas). Aukštapelkės pakraščiuose ir ją supančiuose miškuose bei krūmingose pievose peri kelios poros.Žinduoliai:Lūšis (Lynx lynx), (LRK 3 kateg., Buveinių direktyvos II priedas). Teritojoje sutinkami miškuose sėkmingai jauniklius išaugina jų veiklos žymės.Baltasis kiškis (Lepus timidus) (LRK 4 kateg.). Teritorijoje nuolat sutinkami pavieniai gyvūnai.Vilkas (Canis lupus) (LRK kateg., Buveinių direktyvos II priedas). Aukštapelkę supančiuose miškuose sėkmingai jauniklius išaugina pavienės šeimos.Bebras (Castor fiber). (Buveinių direktyvos II priedas). Teritorijoje sutinkami gyvena keliose vietose prie upelių ir griovių. Gausiau gyvena prie Žalsvos upelio.

Teritorijoje yra tik nedideli žemės ūkio ploteliai anksčiau buvusių kaimų vietose. Daugiausiai tai buvo pievos ir ganyklos. Dabar jokia ūkinė veikla nebevyksta.Būtina nebenaudojamuose atvirų natūralių buveinių plotuose iškirsti dalį krūmų, jaunų medžių ir atnaujinti ganymą ar šienavimą.

Teritorijoje nėra nė vienos sodybos. Miškai yra grybingi, čia daug mėlynių, apypelkiuose tekšių. Aukštojo tyro pelkę lanko besidomintys gamta asmenys ir iš Klaipėdos atvykstantys spanguoliautojai, nors spanguolių čia nėra gausu.

Teritorijoje medžioja Klaipėdos rajono „Jūros“ būrelis. Rudenį medžiotojai važiuoja tykoti skrendančių žąsų. Žasų medžioklė daro neigiama įtaką, nes jos metu išbaidomi čia nakvynei apsistoję nemaži gervių būriai. Be to, pelkėje gyvena saugoma paukščių rūšis – tetervinas. Medžioklė žiemos metu apypelkio miškuose įtakos nedaro. Kadangi teritorijoje didesnių vandens telkinių nėra, žvejyba čia nevyksta.1.6.5. Naudingųjų iškasenų gavyba1984 metais, siekiant aprūpinti Plungės – Kretingos zonos ūkius durpėmis, buvo pradėti Aukštojo tyro pelkės – durpyno įsavinimo paruošiamieji darbai. Naudingųjų iškasenų gavyba teritorijoje nevykdoma.1.7. Socialiniai ekonominiai aspektai

Aukštojo tyro pelkės pakraštyje Rietavo miškų urėdija įrengė pažintinį taką, kurio pabaigoje pastatytas stebėjimo bokštelis, jame įrengtas informacinis stendas apie telmologinio draustinio vertybes, paruoštos draustinio lankymo taisyklės.

  • Aplinka Namų darbas
  • Microsoft Word 3274 KB
  • 2014 m.
  • 34 puslapiai (3746 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukas
  • Aukštojo tyro gamtotvarkos planas
    10 - 2 balsai (-ų)
Aukštojo tyro gamtotvarkos planas. (2014 m. Birželio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/aukstojo-tyro-gamtotvarkos-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 13:59
×