Aukštos įtampos transformatorinės pastotės rekonstrukcija


Įvadas. Zarasų transformatorių pastotės 110 kv skirstyklos rekonstravimo projekto užduotis. Transformatorių pastotės 110 kv skirstyklos elektrinių schemų sudarymas. Trumpųjų jungimų skaičiavimo metodika. Trumpųjų jungimų ir smūginių srovių skaičiavimai. Elektros įrenginių parinkimas. Srovės transformatorių parinkimas. Srovės transformatorių 110 kV linijos L-Daugpilis parinkimas. Srovės transformatorių 110 kV linijos L-Ignalinos parinkimas. Srovės transformatorių 110 kV linijos L – Rašė parinkimas. Srovės transformatorių sekciniam jungtuvui parinkimas. Viršįtampių ribotuvo parinkimas. Skyriklis su įžeminimo peiliais parinkimas. Jungtuvas. 110 kV šynos matmenų parinkimas. Išorinis įžeminimas ir žaibosauga. Įžeminimo skaičiavimas. Žaibosaugos skaičiavimas. Valdymo pulto pastato sudarymas ir savųjų reikmių duomenys.


Lietuvos elektros sistemos visuma yra užtikrinti patikimą, efektyvų, kokybišką ir saugų elektros energijos perdavimą. Lietuvoje elektros energija yra perduodama aukštos įtampos tinkle( 330-110 kV), nors šiuo metu jis yra gerai išvystytas,tačiau didžioji elektros tinklų dalis pastatyta daugiau kaip prieš 40 metų ir jų veiklos amžius jau pasiekė ar net viršijo eksploatavimo terminą.

Patikimam elektros energetikos sistemos darbui svarbi elektros perdavimo linijų ir transformatorių pastočių techninė būklė, todėl pagal patvirtintas metodikas Lietuvoje nuolat atliekama transformatorių pastočių bei elektros perdavimo linijų būklės įvertinimas ir nustatoma, kurias pastotes ir linijas būtina rekonstruoti. Atliekant rekonstravimo projektus, seni įrenginiai keičiami naujais, diegiamos šiuolaikiškos apsaugos sistemos ir valdymo technologijos. Taip pat statomos ir naujos transformatorių pastotės bei linijos.

Pagal projekto užduotį buvo pateikiamas žemes sklypas, jo išmatavimai, kuriame turi būti sudaryta pastotė. Trijų ateinančių oro linijų inkarinių atramų bei transformatorių padėtys.

Projekte buvo numatoma palikti srovės transformatorius skirtus elektros komercinei apskaitai linijose perkelti esamus srovės transformatorius skirtus ST-01 ir ST-02 apsaugoms iki rekonstrukcijos. Srovės transformatorių skaičiuojamųjų srovių ir jų vardinių srovių santykių padidinimo faktorių dyžius imti maksimuose. Žinomi srovės transformatorių jungiamųjų kabelių ilgiai ir jų varžų dydžiai bei kontaktų varžos pateikti prie skaičiavimų.

Projekte numatyta 110 kV šynų fazės atskirti ne mažesniu nei dviejų metrų izoliacijniu tarpu, izoliacines atramos pastatyti ne rečiau kaip devyni metrai.

Kaip pagrindiniai duomenys apie ateinančias linijas buvo pateikti: linijų laidų skerspjūviai, laidų varžos, linijų ilgiai, trumpieji jungimai linijų pradžiose, linijų sistemų varžos, sistemos maksimalaus režimo įtampa, kai įtampos reguliatorius aukščiausioje padėtyje (+16%), darbo srovės.

Projekto užduotyje buvo pateikiama savųjų reikmių sąmata, ji pateikiama 7 skyriuje.

Valdymo pulto įranga šiame darbe nebus parenkama, tačiau bus suprojektuota ir pateikta prieduose.

Projektuojant aukštos įtampos transformatorių pastočių elektrines schemas yra keliami griežti reikalavimai. Turi būti įvertina, jog vieno elektrinio elemento atjungimas techninei apžiūrai ar remontui neturi sutrukdyti elektros energijos tiekimo visai pastotei. Sugedus ateinačiai linijai ir ją atjungus elektros sistemos darbas turi likti stabilus.

Sudarant Zarasų transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projekto pagrindinę elektrinę schemą buvo atsižvelgta į tai, jog ji atitiktų bendrus keliamus reikalavimus:

pagrindiniai elektros įrenginiai atskirti skyrikliais iš abiejų pusių, kas leidžia įrenginius apžiūreti techniniai apžiūrai bei esant gedimui juos remontuoti;

nutrūkus elektros energijos tiekimui, esant avariniam režimui kurioje nors linijoje, per sekcijinį jungtuvą yra galimybė kompensuoti ir atstatyti normalų pastotės sisemos darbą.

Rengiant Zarasų transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos įrenginių planą buvo remtasi skirstyklų ir transformatorių pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

Transformatorinių pastočių elektrinės schemos stuktūriškai vaizduoja pagrindinių įrenginių išdėstymą, jų tarpusavio sujungimus.

Sudarius elektrinę vienlijinę schemą, patogu toliau sudarinėti pačios pastotės planą. Įvertinti pačių įrenginių gabaritus, jų užimamą plotą. Tolimesnei analizei sudaromi charakteringi pjūviai, kurie leidžia įvertinti izoliacinius atstumus, kurie yra būtini statant pastotės elektrinius įrenginius.

Visi nubraižyti brėžiniai, su „Auto CAD“ programa yra prisegti prieduose, kuriuose yra pavaizduotos pagrindinės schemos reikalingos tolimesniam projekto rengimui. žiūrėti:

Taip pat naudojamos struktūrines blokines schemos, kurios yra supaprastintos, vaizduojama jose tik svarbiausi elementai reikalingi atlikti skaičiavimams. Šiame projekte tokios schemos pateikiamos prie skaičiavimų punktų.

  • Elektrotechnika Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 317 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (4087 žodžiai)
  • Universitetas
  • Žygimantas
  • Aukštos įtampos transformatorinės pastotės rekonstrukcija
    10 - 3 balsai (-ų)
Aukštos įtampos transformatorinės pastotės rekonstrukcija. (2017 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/aukstos-itampos-transformatorines-pastotes-rekonstrukcija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 12:23
×