Aušra Pirmas Lietuvos laikraštis


Aušra laikrastis. Pirmasis lietuviškas laikraštis. Laikrastis aušra. Pirmas lietuviskas laikrastis. Pirmasis laikrastis ausra. Pirmasis laikrastis varpas. Ausros laikrastis. Kas isleido laikrasti ausra. Pirmasis lietuviskas laikrastis ausra. Ausra pirmasis laikrastis.

Įvadas. “aušra” – pirmasis lietuviškas leidinys. Jonas basanavičius. Kultūra. Literatūra. Švietimas. Išvados. “Aušra” (“Auszra”), pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis lietuviškas žurnalas lotynišku šriftu. Ėjo 1883 - 1886 metais Ragainėje ir Tilžėje, nelegaliai platinamas Lietuvoje. Buvo išleista 40 numerių. Tiražas - apie 1000 egzempliorių. “Aušroje” savo kūrybinę veiklą pradėjo lietuvių literatūros didvyriai, kaip Maironis, V. Kudirka ir kiti.

aušra ( auszra ), pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis Lietuviškas žurnalas lotynišku šriftu. Buvo išleista 40 numerių. Tiražas - apie 1000 egzempliorių. aušroje savo kūrybinę veiklą pradėjo Lietuvių literatūros didvyriai, kaip maironis, v. Kudirka ir kiti.

Mažojoje Lietuvoje tuo metu jau buvo leidžiama keletas Lietuviškų laikraščių. Visi jie buvo informacinio pobūdžio, ir tautiškosios sąmonės ugdymu nesirūpino. Šitam laikraščiui straipsnius rašė ir redaktorius dr. Jonas basanavičius. aušroje bendradarbiavo ir peterburgo, maskvos bei kitų užsienio šalių universitetuose besimokantys studentai.

1886 metų vasarą (birželio pabaigoje, subankrutavus j. Mikšo spaustuvei, aušra nustojo ėjusi, nes nebuvo kam rūpintis tolesniu jo leidimu (j. Basanavičius tuo metu sunkiai sirgo, o a. Vištelis išvyko į pietų ameriką). Visas leidinio palikimas - 40 numerių (29 sąsiuviniai), kuriuose yra 1294 puslapiai rašinių teksto.

aušra buvo tas reikšmingas veiksnys, kuris vienijo tautą ir padėjo susidaryti bendrinei rašto, o vėliau ir žodinio bendravimo kalbai.

aušros pasirodymas atitiko Lietuvių, ypač inteligentų, daugumos lūkesčius, todėl buvo sutiktas kaip nepaprastas įvykis tautos gyvenime. Tačiau ilgainiui (žurnalas ėjo apie tris metus), jo publikacijų lygis neatitiko laikmečio reikalavimų, be to, pačiose jo redakcijos gretose esantys autoriai pradėjo nesutarti. Vieni laikėsi klerikalinės krypties, kiti – palaikė carinės valdžios pozicijas, treti - stengėsi iškelti buržuazinės inteligentijos interesus; ir visa tamintis leisti Lietuvišką laikraštį buvo kilusi jau 1823 metais vilniaus universiteto Lietuvių studentų slaptojoje draugijoje. Tačiau tuo metu pasisekė padaryti tik tiek: idėjos autoriai vilniuje leistuose lenkiškuose žurnaluose publikavo lenkiškus straipsnius.

Pirmasis Lietuviškos periodinės spaudos leidinys lotynišku šriftu buvo laikraštis aušra , kurio pirmas numeris išėjo 1883 metų kovo mėnesį. Garsūs Lietuvos vyrai –jonas basanavičius, dr. Jonas šliūpas, jurgis mikšas, martynas jankus, juozas andziulaitis-kalnėnas ir kiti daug prisidėjo, kad aušra pasiektų savo skaitytoją ir atliktų jai skirtą funkciją – pažadinti Lietuvių tautiškumą. Iš viso išėjo 40 numerių, sujungtų į 29 sąsiuvinius (buvo dvigubų ir trigubų numerių). Visas aušros komplektas turi 1331 puslapį. Tiražas apie 1000 vienetų. Nelegaliai aušra buvo platinama Lietuvoje, taip pat ir tuose rusijos imperijos miestuose, kur gyveno Lietuvių inteligentų ir studentų.

  • Istorija Referatas
  • Microsoft Word 14 KB
  • 2011 m.
  • 7 puslapiai (2040 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aušra Pirmas Lietuvos laikraštis
    10 - 1 balsai (-ų)
Aušra Pirmas Lietuvos laikraštis. (2011 m. Liepos 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/ausra-pirmas-lietuvos-laikrastis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 02:50
×