Australijos mokesčių sistemos analizė ir jos ypatumai


Įvadas. Teorinė dalis. Mokesčių sistema. Darbo rinka. Socialine apsauga. Valstybes biudžeto deficitas. Praktinė dalis. Australijos apžvalga, ekonomikos raida ir dabartinė padėtis. Australijos darbo rinka. Australijos socialinės apsaugos sistema. Australijos mokesčių sistema. Australijos biudžeto deficitas. Išvados. Naudoti šaltiniai ir literatūra.


Svarbiausi darbo tikslai yra atlikti trumpą Australijos mokesčių sistemos analizę, apžvelgti viešąjį sektorių.

Žinoma, pirmiausia tai yra sukauptų įgūdžių, žinių, gabumų, intelekto visuma. Antra, tai tokios įgūdžių, žinių ir gabumų kompetencijos, kurios yra kryptingai, efektyviai ir tikslingai žmogaus naudojamos visuomeninės veiklos sferoje ir skatinančios darbo našumo bei gamybos augimą. Trečia, šis potencialas, tikslingai panaudojimas, lemia darbo jėgos darbo pajamų augimą. Ketvirta, augančios asmens pajamos multiplikuoja investicijas į socialinės sferos, ugdančios kompetencijas, plėtrą. Tai, vystant intelektą, skatina galimybę padidinti žmogiškojo kapitalo produktyviąsias savybes, kurios ateityje bus efektyviai naudojamos ir suteiks galimybę didėti pajamoms, o tai skatins motyvaciją dirbti ir tobulėti.

Štai dėl tokių darbo jėgos savybių formuojasi svarbiausios darbo rinkos komponentės – darbo jėgos paklausa ir pasiūla.

Lietuvos pramonininkų konfederacija kas ketvirtį atlieka aukščiausio lygio Lietuvos pramonės įmonių vadovų nuomonių ir prognozių apklausą bei pristato jos rezultatus – pramonės lūkesčio indeksą. Deja, sparti mokslo ir technikos pažanga darbo jėgos kokybinių savybių plėtros procesą lenkia ir dėl to nėra užtikrinamas efektyvus gamybos procesas.

Darbo jėga, arba žmogiškieji ištekliai, kaip prekė išsiskiria iš kitų prekių dėl keleto specifinių bruožų, aptarti ,,Mokesčių ir darbo rinkos sąveika” vadovėlyje:

Gali būti tobulinama ir pati tobulėti bei keisti savo savybes;

Yra ilgaamžė, t.y ypatinga ,,ilgalaikė prekė”, sugebanti iš esmės keisti savo profesines kompetencijos;

Pasirenka pirkėją, vertindama būsimojo darbo ne tik apmokėjimo, bet ir mikroklimato, pasitenkinimo darbu, karjeros galimybes ir kitas aplinkybes, ypač tai būdinga aukščiausios vertės (profesionalumo, gebėjimų požiūriu) darbo jėgai.

Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos pusiausvyros taške darbo užmokesčio lygis užtikrina tokį siūlomo darbo kiekį, kuris patenkina darbdavių poreikius.

Vis dėlto dalis darbo jėgos dėl struktūrinio ir ciklinio nedarbo tampa bedarbiais.

Taigi bedarbių sudėtis įvairi, ją lemia įvairios socialinės ir ekonominės sąlygos. Tačiau tarp jų yra ir ilgalaikiai bedarbiai – tai bedarbiai, ieškantys darbo 1 metus ir ilgiau. Būtent ši bedarbių grupė itin problematiška, nes jie ilgą laiką turi bedarbio statusą, o tai nulemia vadinamąją nedarbo histerezę. Šį efektą makroekonomikoje aiškina nedarbo histerezės teorija (angl. Hysteresis theory of unemployment) (O.J.Blanchard, L. Summers, 1987). Esant šiam reiškiniui dėl ilgalaikio nedarbo praktiškai negalima sugrįžti į ankstesnį natūralaus darbo lygį, nes per ilgą bedarbystės laiką neišsaugomos turėtos profesinės kompetencijos arba sugrąžinimo į darbo rinką kaštai yra per dideli.

Tačiau ne visi gyventojai tam tikru metu gali dalyvauti ekonominėje veikloje. Visada yra tokių žmonių, kuriems dalyvavimas kitose veiklos srityse taip pat yra prasmingas, nors statistikai juos įvardija kaip neaktyvius gyventojus. Tai asmenys, kurių negalima priskirti nei prie užimtųjų, nei prie bedarbių. Tai vaikai, nedirbantys mokiniai ir studentai, namų šeimininkai(-ės), nedirbantys pensininkai, neįgalieji, rentos gavėjai (pvz., nedirbantys darbingi piliečiai), nuteistieji, asmenys, praradę viltį rasti darbą. Dėl paminėtų parametrų, jų tarpusavio ryšių ir dėsningumų susiformavo darbo rinkos samprata. Mokslinėje ekonominėje literatūroje esama nemažai įvairių teorijų, nagrinėjančių darbo rinkos procesus. Išskiriamos trys kryptis, kurioms būdingi darbo rinkos procesai, aptarti ,,Mokesčių ir darbo rinkos sąveika” vadovėlyje:

  • Microsoft Word 265 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (4833 žodžiai)
  • Universitetas
  • Miglius
  • Australijos mokesčių sistemos analizė ir jos ypatumai
    10 - 3 balsai (-ų)
Australijos mokesčių sistemos analizė ir jos ypatumai. (2017 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/australijos-mokesciu-sistemos-analize-ir-jos-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 13:53
×